Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOTSZALK z LIMBURGA, Godescalc OSB

  ur. 1010(lub 1020), zm. 27 XI 1098 w Klingenmünster (Nadrenia -P a l a t y n a t ) , p o e t a i teolog.

  Do klasztoru wstąpił w Limburgu;był k a p e l a n em ces. Henryka IV (dedykował mu swe zbiorypoezji) i p r z e o r em klasztoru w Akwizgranie; nast. przebywałw klasztorze w Klingenmünster; jest autorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÖTTWEIG

  Dawne opactwo benedyktyńskie w DolnejAustrii (k. Krems), zal. 1083 przez bpa Pasawy —> A l t m a n adla kanoników regularnych (1094 przyjęli regułę benedyktyńskąza pośrednictwem grupy mnichów z Sankt Blasien).

  Dop o l . XII w. G. stanowiło klasztor podwójny. O żywotnościkonwentu świadczą opactwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTSZALK z ORBAIS, Gottschalk, Godescalc OSB

  ur. ok. 803 w Saksonii, zm. 869 w Hautvillers k. Reims,teolog i poeta.

  J a k o dziecko został oddany do klasztoru w Fuldzie; zwolnionyze ślubów zak. przez synod w Moguncji (829), podwpływem o p a t a —> Rabana Maura wstąpił ponownie do zakonui osiadł 830 w klasztorze w Korbei, a nast. w Orbais;

  studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTARD, Godard, Godehard Św. OSB bp.

  ur . ok.960 w Reichersdorfie k. Niederaltaich, zm. 5 V 1038 w Hildesheimie,reformator i organizator życia k o ś c , patronpodróżnych, wzywany w chorobach i klęskach żywiołowych,zwł. gradobicia.

  1 . Ż y c i e  i  d z i a ł a l n o ś ć - G . kształci! się w szkolekapitulnej św. Maurycego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GOŚĆ NIEDZIELNY"

  Tygodnik diec. wydawany1923-39 i od 1945 przez kurię diec. w Katowicach; początkowoukazywał się j a k o „G.N. Tygodnik dla ludu katolickiegoAdministracji Apostolskiej Śląska Polskiego";

  jegoinicjatorem był ks. A. Hlond, administrator apost. dla pol.Górnego Śląska; także popularny tytuł dodatków pism...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIĘCIN

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej. G.,wzmiankowany 1 2 2 1 , d o 1 2 3 5 był własnością klasztoru cystersóww Lubiążu, nast. bpów wrocł.; parafia G. powstała napocz. XIII w., a pierwszy drewniany kościół zbudowali tucystersi; obecny kościół Wniebowzięcia NMP, wzniesionyw XVII w., barokowy, ma ołtarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GOŚĆ NIEDZIELNY. THE SUNDAY GUEST"

  Tygodnik,a nast. dwutygodnik poświęcony sprawom rei. i obyczajowym,wyd. 1917-68 w Chicago przez zgrom, felicjanek.Podtrzymywał wiarę i polskość, dbał o wychowanie młodegopokolenia w duchu nar. i katolickim.

  Publikował krótkie,p o p u l a r n e artykuły o świętach roku k o ś c , kalendarzyk,Ewangelię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCIKOWO

  Hist. Paradyż, wieś, dawne opactwo cysterskie,od 1 9 5 2 siedziba seminarium duch. diecezji —> gorzowskiej.

  Wczesnośredniowieczna wieś G. była własnością wojewodypozn. Bronisza, który zbudował tu kościół par. św. MarcinaBpa, konsekrowany 1 2 3 0 ; w tym też roku Bronisz wystawił wPoznaniu akt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚLICKI WAWRZYNIEC bp.

  ur. ok. 1530 w okolicachPłocka, zm. 31 X 1607 w Ciążynie k. Obornik, pisarz polityczny.

  Filozofię studiował 1556-62 w Akademii Krak., a prawo wBolonii (1567 otrzymał tam doktorat obojga praw), Padwiei Rzymie; nast. j a k o sekretarz króla Zygmunta II Augusta, apóźniej Stefana Batorego, brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŚCINNOŚĆ

  (gr. filoksenia, łac. hospitalitas), postawai nakaz moralny otoczenia bliźnich (zwł. podróżujących)opieką i okazania im materialnej pomocy; przyjazny sposóbprzyjmowania przybyszów, wyrażający się w postawie ofiarowaniaim czasu, schronienia i pożywienia.

  1. W  s t a r o ż y t n o ś c i - W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /13 012

  praca w formacie txt

Do góry