Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOYA y LUCIENTES FRANCISCO JOSÉ de

  ur. 30 III1746 w Fuendetodos k. Saragossy, zm. 16 IV 1828 w Bordeaux,hiszp. malarz i grafik.

  Studia malarskie rozpoczęte 1760 u J. Luzána w Saragossie,kontynuował od 1763 w Madrycie u F. Bayeu y Subías,ulegając głównie fascynacji rokokiem; 1766 i 1771 podróżowałpo Włoszech (Rzym, Parma, N e a p o l ) ; p o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOUSSET THOMAS MARIE JOSEPH kard.

  ur. 1 V 1792w Montigny-lès-Cherlieux k. Besançon, zm. 22 XII 1866w Reims, teolog moralista i dogmatyk.

  Seminarium duch.ukończył w Besançon, gdzie 1817 przyjął święcenia k a p ł . , aod 1818 wykłada! teologię dogm. i mor.; 1831 został tamżewikariuszem gen., 1836 bpem Périgueux, a 1840 abpem i1850 kard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOZDECKI CYPRIAN OFMRef

  ur. 1584 w Złotowie,zm. 11 XI 1649 w Krakowie, organizator i pierwszy kronikarzzakonu w Polsce.

  Jako doktor obojga praw wstąpił 1611 dobernardynów w Krakowie, od których 1618 przeszedł doreformatów; 1620 przewodził grupie zakonników, którzy udalisię do Rzymu w celu uzyskania zezwolenia na ukonstytuowaniesię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOVERNADOR VALADARES

  Diecezja w Brazylii(stan Minas Gérais) eryg. 1 II 1956 z części t e r y t o r i um diec.Arassuai, Caratinga i archidiec. Diamantina, której zostałasufraganią; od 13 I 1962 sufr. Mariany; zajmuje 15 023 km2i liczy 500 000 mieszk., w tym 400 000 katolików, 32 parafie,11 księży diec. i 26 zak., 28 zakonników i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOZDOWO

  Parafia w dek. bielskim w diec. płockiej.

  Parafię G. z drewnianym kościołem Wszystkich Świętych(przetrwał do XVIII w.) erygował 1305 bp płoc. Jan; 1735i 1846 wzniesiono kolejne drewniane kościoły, a 1898-1908zbudowano obecny, murowany, neogot. kościół z wyposażeni em częściowo zachowanym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOWER JOHN

  ur. ok. 1330 w hrabstwie Kent, zm.1408 w Southwark, ang. poeta. Większą część życia spędził w Londynie, gdzie był związany z dworem; ok. 1400 zamieszkałw klasztorze St. Mary Overies w Southwark; był przyja c i e l em G. —» Chaucera.

  G. jest a u t o r em 3 obszernychpoematów alegor. o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOUGAUD Louis OSB

  ur. 14 VI 1877 w Malestroit( B r e t a n i a ) , zm. 24 III 1941 w Farnborough (Anglia), historykKościoła.

  Do zakonu wstąpił 1901; po złożeniu profesji(1904) i przyjęciu święceń kapł. został przełożonym opactwaśw. Michała w Farnborough. Działalność nauk. G. dotyczyłagłównie badań początków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOZO

  Diecezja (i wyspa) w grupie Malty eryg. 22 IX1864, sufr. — Malty; powstała z części t e r y t o r i um diec. Maltyj a k o bezpośrednio podległa Stolicy Apost. (do 1944); siedzibąbiskupią jest Victoria.

  Diecezja zajmuje 67 km2 i liczy23 850 mieszk., w tym 23 799 katolików, 15 parafii, 151 księżydiec. i 21...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOWOROWO

  Parafia w dek. różańskim w diec. płockiej.

  Wieś G. byta do rozbiorów własnością prepozytów katedryp ł o c ; kościół par. w G. wzmiankowany 1448, fundowałok. 1315 zapewne prepozyt Florian Laskary, późniejszybp płocki (wezwanie Św. Krzyża wymieniono 1493);

  kolejnedrewniane kościoły wzniesiono 1695...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTZHEIM WALENTY ks.

  ur. 21 I 1804 w BartołtachMałych k. Olsztyna, zm. 27 I 1874 w Barczewku, misjonarz kat. na Warmii i Mazurach.

  Pochodził z rodziny chłopskiejo pol. tradycjach; seminarium duch. ukończył w Braniewie,gdzie 1832 przyjął święcenia kapł. i był wik. i kaznodziejąpol. w Świętej Lipce, prob, od 1842 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lilianna Dodano /09.10.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt

Do góry