Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GÓRNA WOLTA

  (od 4 VIII 1984 - BURKINA FASO ) ,République Démocratique et Populaire du Burkina Faso, Ludowo-Demokratyczna Republika Burkina Faso, państwo wAfryce Z a c h . ;

  od 1904 należała do Franc. Afryki Zach. j a k okolonia Górny Senegal - Niger, od 1958 była autonomicznąrepubliką w ramach Wspólnoty F r a n c , od 5...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI JAKUB ks.

  ur. ok. 1525 na Mazowszu, zm.17 VI 1585 w Krakowie, teolog-polemista.

  W Akademii Krak.ok. 1550 otrzymał stopień magistra sztuk wyzwolonych, a1554 podjął wykłady j a k o docent; 1555 wszedł do KolegiumMniejszego, 1560 - do Większego;

  od 1563 studiował w Padwie,a nast. w Rzymie, gdzie 1566 uzyskał doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNICKI ŁUKASZ

  ur. 1527 w Oświęcimiu, zm. 22 VII1603 w Lipnikach k. Tykocina, tłumacz, poeta, historyk.

  Od 1538 uczył się w Krakowie, a nast. wyjechał na studiado Włoch; 1550 został dworzaninem bpa A. Zebrzydowskiego,a 1552 pracownikiem kancelarii k r ó l . ; po otrzymaniu 1554niższych święceń kapł. przejął od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI KAROL

  ur. 30 IV 1903 w Odessie, zm. 11 XII1988 w Toruniu, historyk, badacz dziejów pol. duchowości.

  Studiował 1921-25 na UJ, gdzie 1927 uzyskał doktorat izwiązał się z kat. organizacją — O d r o d z e n i e ; 1933 habilitowałsię na Uniw. Poznańskim; walczył w kampanii 1939 (krzyżsrebrny Virtuti Militari), a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNIKIEWICZ TEOFIL ks.

  ur. 1862, zm. 1913, założycielgr.kat. zgromadzenia zak. Przenajświętszej Rodziny.

  Po studiach filoz.-teol. 1882-85 we Lwowie, przyjął święceniak a p ł . ; 1896 został p r o b , w Hoszowie, a od 1905 pełnił funkcjędziekana bolechowskiego; ok. 1910 odbył podróż do Turcjii Grecji; pamiętniki G. z tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA DUCHOWNA

  Parafia i s a n k t u a r i um maryjne wdek. śmigielskim w archidiec. poznańskiej.

  Od XI w. do1797 wieś G. była własnością benedyktynów z Lubinia(stąd nazywano ją także Górką Lubińską lub Mniszą); prawdopodobnie również w XI w. powstała parafia G . , lecz pierwszawzmianka o proboszczu pochodzi z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRAL BOLESŁAW EDWARD ks.

  ur. 12 III 1876 w Czernicachk. Złotowa, zm. 2 IV 1960 w Milwaukee (StanyZ j e d n . ) , działacz polonijny.

  Po studiach filoz.-teol. w pol.seminarium duch. w Detroit i w Saint Francis (Wisconsin)przyjął 1899 święcenia k a p ł . ; do 1908 był wykładowcą w seminariumduch. w Saint Francis, a od 1909 prob...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA, Góra Śląska

  Parafia i dekanat w archidiec.wrocławskiej. Wieś G. istniała już 1155; w jej pobliżu przed1289 założono miasto G. (obecnie Stara G.) na prawie magdeburskim; mimo germanizacji G. była dużym skupiskiem ludnościpol., stałej bądź napływowej; jeszcze w XVI w. odbywałysię tu pol. nabożeństwa; 1945 G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRAL JÓZEF JOACHIM CM

  ur. 3 IX 1873 w KrólewskiejWsi (Ziemia Z ł o t o w s k a ) , zm. 14 V 1959 w Abranches k.Kurytyby (Brazylia), duszpasterz polonijny, językoznawca.

  Do zgrom, wstąpi! 1892 w Krakowie, gdzie po studiachfiloz.-teol. przyjął 1899 święcenia kapł.; był wykładowcąteologii pastoralnej w seminarium zak., a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRA KALWARIA

  (pierwotnie Góra, od 1670 dopocz. X I X w. Nowa Jerozolima), parafia i o ś r o d e k życia zak.w dek. wareckim w archidiec. warszawskiej.

  Wieś Góra (położona w mazowieckiej części diec. poznańskiej)powstała prawdopodobnie w XII w.; miała kościółpar. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony staraniem bpa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /7 608

  praca w formacie txt

Do góry