Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GÓRSKI LUDWIK

  ur. 1 V 1818 w Końskich, zm. 11 IV1908 w Warszawie, działacz społ. i k o ś c , publicysta.

  Od 1838administrował majątkiem w Woli Pękoszewskiej ; 1844przeniósł się do Uleńca k. Grójca, a 1849 do Sterdyni k.Sokołowa Podi.; był współorganizatorem Tow. Rolniczegoi bliskim współpracownikiem A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNIKÓW DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła,stanowiąca część duszpasterstwa —> robotników, mającana celu opiekę duchową nad górnikami, poprzez głoszeniesłowa Bożego, sprawowanie liturgii i realizację —» diakoniioraz różnych działań z zakresu duszpasterstwa specjalistycznego;uwzględnia swoisty —» etos, mentalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /4 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA KLASZTORNA

  (do 1923 Górka pod Łobżenicąlub Górka na Krajnie), sanktuarium maryjne, ośrodekzak. i parafia w dek. lobżenickim w archidiec. gnieźnieńskiej.

  Wg tradycji początki sanktuarium maryjnego w G. (znajdującegosię do dzisiaj w gaju dębowym, w którym zachowałosię ok. 40 dębów liczących 600-800 lat)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /8 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Ludwik KAZIMIERZ

  ur. 26 I 1894 w Ceranowiena Podlasiu, zm. 20 V I I I 1945 w Świdrze, prof, ekonomiii działacz katolicki.

  Studiował ekonomię i malarstwo w Genewie; 1924 uzyskałtamże tytuł doktora nauk ekon., po czym objął k a t e d r ę ekonomiipolit, na KUL; 1926 habilitował się na UJ, a nast.został prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓROWO IŁAWECKIE

  Parafia w dek. lidzbarskimw diec. warmińskiej oraz parafia prawosławna.

  G., dawnaosada Prusów, zostało zał. 1355 j a k o miasto Landsberg naprawie chełmińskim przez krzyżackiego komtura BalgiHenryka Muro; zniszczone 1414 przez wojska pol.-litew.,1440-54 należało do Związku Prus. (zniszczone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKOWIE

  Magnacka rodzina wlkp. (herbu Łodzią),k t ó r a odegrała znaczącą rolę w życiu polit. Polski w 2. poł.XV i w XVI w.; wywodziła się z Osowej Górki (Mosina) k.Poznania oraz z Miejskiej Górki k. Rawicza; wpływy zawdzięczałam.in. majątkom w Wielkopolsce, Małopolsce i naRusi; początkowo katolicka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /6 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI LUDWIK STANISŁAW SchP bp.

  ur. 29 IV 1725w Roćmirowej (Nowosądeckie), zm. 25 IX 1799 w Warszawie.

  Po złożeniu ślubów zak. został rektorem kolegiumw Złoczowie; 1766 był delegatem prowincji pol. na kapitułęw Rzymie; 1772 został rektorem kolegium warsz., nast.lwowskiego i ponownie warsz., gdzie 1774 wybrano go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKA PIA

  ur. 15 IV 1878 w Woli Pękoszewskiejk. Skierniewic, zm. 13 VI 1974 w Krakowie, malarka i pisarka.

  Po ukończeniu 1906 kursu specjalistycznego pracowaław warsz. ochronkach, a podczas I wojny świat, była ich wizytatorką;1922-28 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych wWarszawie; jej dorobek malarski wystawiano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNA GRUPA

  Ośrodek zak. werbistów i parafia wdek. nowskim w diec. chełmińskiej. Pierwsi werbiści przybylido G. 1923 i założyli tu D o m Mis. św. Józefa; od 1924prowadzili w G. niższe seminarium mis., które 1928 otrzymałopełne prawa państw.; werbiści założyli tu także własne wydawnictwo;

  1931-39 działała w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI ARTUR

  Pseud. Quasimodo, ur. 2 VII 1870w Krakowie, zm. 7 XII 1959 w Warszawie, filozof, publicysta,pisarz, krytyk i tłumacz.

  W 1890 założył w Krakowie „Ruch. Pismo Naukowe i Lite r a c k i e " , a nast. z W. Feldmanem redagował „DziennikKrakowski"; 1897 ukończył studia prawnicze na UJ; 1898był r e d a k t o r em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Marcjanna Dodano /09.10.2012 Znaków /5 337

  praca w formacie txt

Do góry