Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRABOWSKI STANISŁAW CM

  ur. 4 IV 1883 w Kętach,zm. 1 IV 1914 w Krakowie, malarz, rzeźbiarz.

  Do zgromadzeniawstąpił 1900 w Krakowie, gdzie odbyl nowicjat i studiateol.; 1908 przyjął święcenia kapł. ; był kapelanem szpitala św.Łazarza i nauczycielem w małym seminarium zgrom, w Krakowie(1911). Malarstwa uczył się prywatnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI BRONISŁAW

  ur. 19 IX 1841 w Kaliszu,zm. 23 XII 1900 w Pińczowie, slawista, pisarz, tłumacz.

  W 1860 rozpoczął studia filol. na uniw. w Petersburgu,przerwane 1861 aresztowaniem i osadzeniem w twierdzykronsztadzkiej ;

  po uwolnieniu 1862 wyjechał do Warszawy,gdzie do 1867 studiował slawistykę w Szkole Głównej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI TADEUSZ

  ur. 29 X 1871 w Krakowie, zm.27 VII 1960 w Kórniku k. Poznania, historyk literatury.

  Po studiach 1891-95 polonistyki i romanistyki na UJ, a nast.w Ecole des Hautes Etudes w Paryżu, 1900 uzyskał na UJdoktorat i 1901 habilitował się; 1919 został prof. UniwersytetuPozn.; 1925-26 wykładał historię literatury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI GERMAN ks.

  Pseud. Mikołaj Gruda, ur. 6XII 1836 w Dąbiu k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 23 VIII1911 w Rawie Mazowieckiej, kaznodzieja, pisarz religijny.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Warszawieprzyjął 1859 święcenia kapł.; był kapelanem bpa H. Platera,prob, w Parzęczewie (1878-85), a nast. w Rawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI WOJCIECH CM

  ur. 5 I 1873 w Michałkowicachk. Katowic, zm. 19 VII 1939 w Czerniowcach, administratorapost. —» Bukowiny.

  Do zgromadzenia wstąpił 1891 wKrakowie; po studiach filoz.-teol. w seminarium zak. przyjął1898 święcenia kapł.; był wik. w Witkowie (Małopolska), weLwowie prefektem małego seminarium arcybiskupiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABOWSKI IGNACY ks.

  ur. 22 VIII 1878 w Tarnopolu,zm. 25 III 1950 w Warszawie, kanonista.

  Studia teol. odbywał1899-1902 na Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie; kontynuowałje 1902-05 na Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskałdoktorat prawa kan.; 1904 przyjął święcenia kapł.; 1910-19był adiunktem na wydz. teologicznym Uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABÓW nad PROSNĄ

  Parafia w dek. ostrzeszowskimw diec. kaliskiej (do 1992 w archidiec. poznańskiej) oraz stacjakazn. ewangelickoaugsburska. Wzmiankowany 1264, G. otrzymał 1416 od króla WładysławaJagiełły prawo miejskie magdeburskie.

  Parafia powstała wXIV w.; pierwsza wzmianka o prob, w G. pochodzi z 1431;drewniany kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABIEŻ

  Rabunek, bezprawne zabranie cudzej własności,dokonane w sposób jawny przy użyciu przemocy.

  Tomasz z Akwinu (STh II-II) uważał g. za grzech cięższy od—» kradzieży, ponieważ zagarnięcie własności łączy się tu zkrzywdą osobistą (przemoc lub groźba jej użycia), podczasgdy złodziej wykorzystuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABAR ANDRÉ

  ur. 26 VII 1896 w Kijowie, franc, archeologi historyk sztuki (pochodzenia ros.).

  Studiował nawydz. historyczno-archeologicznym uniw. w Petersburgum.in. u historyków sztuki bizant. D.W. Ajnałowa i N.P. Kondakowa;1920-22 pracował w Nar. Muzeum Archeol. w Sofii;1928-37 wykładał historię sztuki średniow. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABMANN MARTIN

  ur. 5 I 1875 w Winterzhofen (PalatynatGórny), zm. 9 I 1949 w Eichstätt (Bawaria), teolog,historyk filozofii, mediewista.

  Po studiach 1893-98 w liceum biskupim w Eichstätt (późniejszaWyższa Szkoła Filoz.-Teol.), gdzie był pod wpływemtomisty F. von Paula Morgott, przyjął święcenia kapł.; studia1900-02 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /9 002

  praca w formacie txt

Do góry