Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRACJAN OSBCam

  Żył w XII w., prawnik. Przebywałprawdopodobnie w klasztorze św. Feliksa i Nabora w Bolonii;powszechnie uznawany był za autora Dekretu (— Corpus iuriscanonici I);

  wg niektórych współcz. historyków prawa (np. A.Vetulaniego) dzieło to jest jednak rezultatem pracy kilku autorów,a G. należał do zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUAL (2)

  W liturgii rzym. śpiew międzylekcyjny występującypo I czytaniu, należący do najstarszych śpiewów liturgiimszalnej i znajdujący się w proprium missae na 2. miejscu.

  W okresie patrystycznym śpiew ten nazywano psalmus responsoriusalbo —» responsorium (psałterzysta wykonywał odpowiednipsalm, a wierni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACJAN GLOSATOR kard.

  zm. 1197, prof, prawa wBolonii.

  G. jest autorem wielu ważnych glos (—> dekretyści),które (uporządkowane) wydał w Apparatus glossarum (ok.1160); 1168 G. został subdiakonem i notariuszem pap., a 1178kard. diakonem kościoła św. Kosmy i Damiana w Rzymie;1187-97 pełnił urząd legata pap. w Anglii.

   

  C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABSKI WŁADYSŁAW

  ur. 7 VII 1874 w Borowie k. Łowicza,zm. 1 III 1938 w Warszawie, działacz polit, i społ., ekonomista,socjolog, brat Stanisława.

  Po studiach polit, i hist, w Paryżu oraz rolnych w Halleaktywnie uczestniczy! w kraju w działalności gosp., spółdzielczeji oświatowej; 1904 założył nielegalny Związek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUAŁY POLSKIE

  Rękopiśmienne i drukowane —>graduały z XIII-XVIII w., używane w Polsce w kościołachdiec. i klasztornych, często iluminowane, zawierające śpiewyczęści zmiennych i stałych mszy oraz dodatki, zwł. —> sekwencje;nie znana jest liczba g. polskich; J. Pikulik podaje liczbę90, ale z pewnością jest ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /17 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACZ SZCZEPAN SAC

  ur. 2 VIII 1888 w Sypniewie k.Sępólna Krajeńskiego, zm. 21 XI 1942 w Łodzi, działacz spoleczno-narodowy.

  W gimnazjum w Chełmnie był prezesemtajnej organizacji filomackiej, a w czasie studiów weterynaryjnychw Berlinie należał do pol. organizacji akademickich;za agitację na rzecz przyłączenia Pomorza do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRABSKI WŁADYSŁAW JAN

  ur. 25 X 1901 w Warszawie,zm. 3 XI 1970 tamże, powieściopisarz, publicysta, syn Władysława.

  Od 1920 studiował prawo i ekonomię w Warszawie, a1924-26 historię na Sorbonie; po uzyskaniu 1927 na UW doktoratuhistorii doktryn ekon. pracował w Biurze Ekon. BankuPol.; od 1930 zajął się wyłącznie pracą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAEBNER FRITZ

  ur. 4 III 1877 w Berlinie, zm. 13 VII1934 tamże, etnolog, twórca metody kulturowohist. w —» etnologii(—> kulturowohistoryczna szkoła).

  Studiował historię, germanistykę, geografię, etnologię i filozofięw Berlinie i Marburgu (1895-1901); od 1899 był asystentemKról. Muzeum Etnologicznego w Berlinie, a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /4 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADIĆ STJEPAN SJ

  ur. 6 III 1613 w Dubrowniku, zm.12 V 1683 w Rzymie, chorw. dyplomata i literat. Studiowal filozofię,prawo, nauki klasyczne i matematykę w jez. kolegiumw Rzymie oraz na uniw. w Bolonii; po uzyskaniu doktoratuprawa (1638) przyjął święcenia kapł. w Rzymie;

  1642-83 pełniłfunkcję chargé d'affaires Dubrownika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAĆANICA

  Monaster i cerkiew k. Priśtiny na KosowymPolu w Serbii (Jugosławia). Cerkiew pod wezwaniemBogarodzicy została zbudowana lub całkowicie odbudowana1318-21 na miejscu starego grodu przez króla serb. Milutina(1282-1321), jego żonę Simonidę i syna Stefana Duszana, którzyhojnie uposażyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt

Do góry