Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRAMANN, Poliander JOHANN

  ur. 5 VII 1487 w Neustadt,zm. 29 IV 1541 w Królewcu, działacz reformacyjny wPrusach Wsch., kaznodzieja.

  Na uniw. w Lipsku uzyskał 1516stopień magistra filozofii; jako nauczyciel szkoły św. Tomaszaw Lipsku (od 1520 rektor) był 1519 sekretarzem J. Ecka podczaslipskiej — dysputy teologicznej (III) z M. Lutrem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAJEWO

  Miasto, parafia i dekanat w diec. łomżyńskiej.

  Miasto powstało z osady Graj wy, leżącej nad rzeką Biebrzą,zał. 1422-26. która 1540 otrzymała od króla Zygmunta IStarego prawo miejskie magdeburskie; G. zniszczone w czasiewojen szwedz., utraciło 1870 prawa miejskie, lecz odzyskałoje 1919 i do 1975 było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF, grafów teoria

  (gr. grafe rysunek), siatka złożonaze zbioru punktów (zw. węzłami lub wierzchołkami) oraz łączącychje łuków (zw. krawędziami); formalnie g. jest parąuporządkowaną <V, E>, gdzie V i E są przeliczalnymi zbioramiodpowiednio wierzchołków i krawędzi, przy czym każdą krawędźmożna utożsamić z parą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA

  (gr. grammatike głoska, litera, forma językowa),ogól właściwości i funkcji konstytuujących —* język,a także dział -^językoznawstwa, zajmujący się formalną stronąjęzyka, tzn. budową oraz odmianą wyrazów (morfologia),konstrukcją grup wyrazowych i zdań (składnia), również sposobemwymawiania i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /6 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAJAÚ

  Diecezja w pn.-wsch. Brazylii eryg. 4 VIII 1981pod nazwą Säo José do G. (9 X 1984 zmieniła nazwę na G.),sufr. Säo Luis do Maranhäo; zajmuje 40 000 km i liczy416 000 mieszk., w tym 364 000 katolików, 10 parafii, 4 księżydiec. i 11 zak., 12 zakonników i 24 siostry.

   

  AAS 77(1985) 85-86; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF ANTON

  ur. 23 V 1811 w Baldern (Wirtembergia),zm. 24 IV 1867 w Steinbergu k. Ulm, teolog. W 1835 przyjąłświęcenia kapt.; 1837 otrzyma! katedrę teologii pastoralnej wTybindze, gdzie 1841 został prof.; od 1843 był prob, w Steinbergu.

  G. należał do —» tybińskiej szkoły teologicznej, pozostającejpod wpływem J.S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMLEWICZ IGNACY OFMRef

  Imię zak. Benwenuty,ur. 31 V I I 1837 w Żerkowie (Wielkopolska), zm. 10 VI1910 w Nanticoke (Pensylwania), działacz polonijny.

  Do zakonuwstąpił 1858 w Wejherowie i 1862 przyjął święceniakapl.; z powodu — Kulturkampfu wyjechał 1875 do StanówZjedn.; był prob, w Blossburgu (Pensylwania), a od 1877...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUALIZM

  (łac. gradus stopień), ontol. pogląd, wgktórego różne rodzaje bytu (—> pluralizm i nierówność bytowa),stanowiąc jeden szereg kolejnych ogniw (stopni), łącząistotnie różne byty (jak Bóg i świat, duch i materia), przezwyciężająctym ich —» dualizm.

  Ukształtowany w starożytności g. w czystej postaci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACJAN, Flavius Gratianus

  ur. 359 w Sirmium (obecnieSremska Mitrovica), zm. 25 VIII 383 w Lugdunum(Lyon), ces. rzymski od 375.

  Wychowywany przez poetę Ausoniusa Decimusa Magnusaw tradycji gr.-rzym. (i galijskiej), G. został 367 współrządcą(jako augustus), z ojcem Walentynianem I, zach. części ces.rzymskiego; po śmierci ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUAL (1)

  (łac. gradale, graduale, liber gradualis, antiphonalemissarum), księga liturg. Kościoła łac. zawierającaśpiewy proprium missae.

  Pierwotną formą g. była księga zw. —» kantatorium, zawierającateksty psalmu responsoryjnego i alleluja; najstarszymświadectwem potwierdzonym przez Ordo Romanus (I 10)było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /5 296

  praca w formacie txt

Do góry