Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRANDCHAMP, Communauté de Grandchamp

  Szwajc.żeńska wspólnota protest., zainicjowana 1931, analog, dowspólnoty w —* Taizé i stanowiąca jej odłam.

  Wspólnotę zawiązały kobiety, które od 1931 corocznie spotykałysię w G. (k. Neuchâtel) na rekolekcjach; 1934 otworzyłyone dom rekolekcyjny, a 1944 rozpoczęty w nim wspólneżycie; 1952 złożyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANAT WINCENTY ks.

  ur. 1 IV 1900 w Ćmielowie k.Ostrowca Świętokrzyskiego, zm. 11 XII 1979 w Sandomierzu,teolog (zw. doctor humanas), rektor KUL.

  1. Ż y c i e i d z i e ł a - P o ukończeniu Męskiej Szkoły Filol.w Sandomierzu, 1918 wstąpi! tamże do seminarium duch. i1924 przyjął święcenia kapł.; dalsze studia odbywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /8 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALBUND

  Związek —» Graala, kat. związek pisarzyzał. 1905 w Wiedniu przez Richarda Kralika i Franza XaveraEicherta (—> Austria IV).

  Celem G. była odnowa życia kulturalnego w duchu tradycyjnegokatolicyzmu; estetyzującym tendencjom modernistycznym(—» modernizm) G. przeciwstawił sztukę kat. jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAF THEOPHIL OFMCap

  ur. 7 IX 1905 w Sankt Gallen,zm. 24 IV 1975 w Stanš (Szwajcaria), historyk zakonu.

  Do zakonu wstąpił 1924 w Stanš; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. przyjął 1931 święcenia kapł. i specjalizował sięw historii Kościoła na uniw. we Fryburgu Szwajc, uzyskując1936 doktorat; uczył historii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALEWO

  Parafia w dek. raciąskim w diec. płockiej.

  We wsi G., wchodzącej od XIII w. w skład uposażenia jednejz prebend katedry p ł o c , jest kościół par. św. Małgorzaty,wzmiankowany 1385 (zbudowany prawdopodobnie wcześniej);obecny kościół, wzniesiony w 2. poł. XV w, lub w 1.poł. XVI w., był przebudowany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFFIN RENÉ

  ur. 22 III 1858 w Pontvallain (Sarthe,Francja), zm. 3 I 1941 w Sainte-Radegonde-en-Touraine, wydawcaorientalnej literatury patrystycznej.

  Po ukończeniu seminariumfranc, w Rzymie przyjął święcenia kapł.; 1885 uzyskałdoktorat teologii; nast. studiował języki orientalne wInnsbrucku; prowadzi! wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALEWSKI JAN ks.

  ur. 16 XII 1868 w Sierpcu, zm. 17II 1924 w Warszawie, działacz oświatowy, spol. i polityczny.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Warszawieprzyjął 1891 święcenia kapł.; był wik. w Grodzisku Maz.,1893-94 w kościele św. Piotra i Pawła w Warszawie, nast. wkościele popijarskim na Starym Mieście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFFITI

  (wł. graffiare drapać), rysunki lub inskrypcjewykonywane rylcem w tynku, terakocie, marmurze albo metaluprzez nieprofesjonalnych artystów, pojawiające się wewszystkich cywilizacjach; we wczesnochrześc. sztuce pismo g.(w języku gr. lub łac.) jest najczęściej pochyle i trudne do odczytaniaze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRALIŃSKI TADEUSZ ks.

  ur. 14 XI 1905 w Łodzi, zm.24 II 1955 tamże, redaktor, historyk.

  Po studiach filoz.-teol. wseminarium duch. w Łodzi przyjął 1931 święcenia kapł.; byłwik. w Zgierzu, a nast. w Łodzi; aresztowany 1941 przez gestapo,do pracy duszpast. powrócił 1945, obejmując par. Kaszewice;od 1946 był red. „Wiadomości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFOLOGIA

  (gr. grafo piszę, logos słowo), badaniecech osobowości człowieka (np. zdolności, upodobań, cechcharakterologicznych) poprzez analizę jego charakteru pisma(w sensie diagnozy, a nie przewidywania zachowań), zw. czasemgrafopsychologią; różni się od graficznej ekspertyzy pisma(g. sądowa), mającej na celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt

Do góry