Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRANNE

  Parafia w dek. ciechanowieckim należącym doapost. administratora diec. w —> Drohiczynie n. Bugiem (od1991 diecezja).

  G., osada wczesnośredniow. z XI-XII w., uległozniszczeniu, a ok. 1450 zostało ponownie lokowane; parafiapowstała 1491 przy drewnianym kościele WniebowzięciaNMP i św. Jana Chrzciciela; ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANDMONTANIE

  (zw. także -» boni homines), zakono charakterze eremickim (— eremici III), zał. w XII w. przezStefana z Thiers; nazwa wywodzi się od głównego eremu podwezwaniem Św. Michała w Grandmont k. Limoges (Francja).

  Po śmierci Stefana (1124) grupa jego uczniów, złożona z kapłanówi konwersów, pod kierownictwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /5 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATA RECORDATIO

  Encyklika pap. Jana XXIII z 26IX 1959 (AAS 51 (1959) 673-678) o modlitwie różańcowej (->różaniec). Jan XXIII opierając się na dogm. ustaleniach poprzedników,zwł. pap. Leona XIII (m.in. —> Fidentem piumque)i pap. Piusa XII (—> Ingruentium malorum), podkreślił duszpast. aspekt modlitwy różańcowej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANOWO

  Parafia w dek. stęszewskim (do 1979 w dek.grodziskim) w archidiec. poznańskiej.

  Parafia G. powstała wXIII w.; kościół par. św. Marcina istniał już 1298; w 2. poł. XVI w. zajmowali go przejściowo protestanci; na miejscu spalonejświątyni 1729 wzniesiono dzięki fundacji wojewodzinyinowrocl. Doroty z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANELLI GIOVANNI SI

  Pseud. Creniso Paronatide,ur. 15 IV 1703 w Genui, zm. 3 III 1770 w Modenie, kaznodzieja,poeta.

  Do zakonu wstąpi! 1717; podczas studiów filoz.w Padwie wykładał literaturę w kolegium zak.; napisał (i wystawiłw jez. teatrze szkolnym) dramaty rei. - Sedería ultimore di Giuda (Bol 1731), Manasse re di Giuda (Boi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANTH

  Właśc. Adi-Granth (sanskr. pierwotna księga),święta księga —» sikhizmu zawierająca hymny rel., a takżepoematy, pisma liturg. i traktat o melodiach.

  Autorem najstarszych hymnów G. oraz brewiarza z modlitwamii wyznaniem wiary jest twórca sikhizmu Nanak (1469--1538); jego hymny, napisane w języku pendżabi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANELLO TOMMASO OP

  ur. 22 VIII 1840 w Bolonii,zm. 24 III 1911 w Rzymie, działacz kośc, pisarz religijny.

  Dozakonu wstąpił 1860 w Rzymie; po studiach w seminariachzak. (m.in. we Francji) przyjął ok. 1867 święcenia kapł.; studiowałarcheologię bibl. we Florencji, ucząc się jednocześniejęzyków orientalnych; wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANDE MUNUS

  Encyklika pap. Leona XIII z 30 IX1880 rozszerzająca kult św. —» Cyryla i Metodego z Moraw.Czech i Chorwacji na Kościół rzym.kat. (ASS 13 (1880) 145--153; Encyklika Ojca św. Leona XIII z dnia 30 września 1880roku dotycząca czci Apostołów Słowiańszczyzny św. Cyryla iMetodego, Pz 1880; F. Grivec Święci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANCOLAS JEAN

  ur. ok. 1660 k. Châteaudun, zm. 1VIII 1732 w Paryżu, teolog i historyk liturgii.

  Studiował naSorbonie, gdzie 1685 uzyskał doktorat, a nast. pełnił funkcjękapelana na dworze księcia Orleanu, brata Ludwika XIV; od1704 w Paryżu prowadził studia nad liturg. ceremoniami; występowałprzeciw —» kwietyzmowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMOTA

  (gr. grommata postania, obwieszczenia), nazwadokumentów dotyczących duchowieństwa słowiańskichKościołów prawosł. (m.in. potwierdzające jego prawomocnośćw sprawowaniu służby Bożej i nadające mu szczególneuprawnienia); aktualna forma g. została ustanowiona 3 II1738 przez Święty Synod, który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 862

  praca w formacie txt

Do góry