Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRATIA GRATIS DATA - GRATIA GRATUM FACIENS

  (łac. łaska darmo dana - laska czyniąca miłym Bogu), w teologiischolast. sformułowania wskazujące na darmowość —» łaskijako daru udzielanego dla dobra Kościoła (—» charyzmat)oraz utożsamiające ją z miłością użyczaną przez —» DuchaŚwiętego, jednoczącą z Chrystusem i Ojcem (—» łaska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRATIA SUPPONIT NATURAM

  (łac. łaska zakłada istnienienatury), formuła upowszechniona w potryd. teologii,ukazująca relację między —» naturą i łaską; wyraża pogląd, żenatura istnieje uprzednio jako substancjalne podłoże —» łaski;aforyzm nie sugeruje, by natura mogła sobie wysłużyć łaskęalbo też pozytywnie się do niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAS y GRANOLLERS JOSÉ

  ur. 22 I 1834 w Agramuntk. Léridy (Katalonia), zm. 7 VII 1918 w Grenadzie (Andaluzja),działacz kośc, propagator kultu Chrystusa Króla.

  Studiafiloz.-teol. odbył w seminarium diec. w Barcelonie, gdzie 1858przyjął święcenia kapł.; wykładał teologię dogm. w seminariumregionalnym w Tarragonie i był red...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANET MARCEL

  ur. 29 II 1884 w Luc-en-Diois k. Grenoble,zm. 25 XI 1940 w Sceaux pod Paryżem, sinolog, socjologi religioznawca.

  Od 1904 studiował w Paryżu w Ecole Normaleu E. Durkheima, a 1911-13 w Pekinie; od 1913 byl dyrektoremstudiów nad religiami Dalekiego Wsch. w EcolePratique des Hautes Etudes; 1926 został pierwszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRASSI ACHILLE st. kard.

  ur. 1463 w Bolonii, zm. 22XI 1523 w Rzymie, nuncjusz i protektor Polski w Kurii rzymskiej.

  W 1491 zosta! audytorem Roty Rzymskiej i sekretarzempap. Juliusza II, a 1506 bpem Citta di Castello; 1508 posłowałdo króla franc. Ludwika XII do Genui, 1509 do kantonówszwajc. i 1510 do ces. Maksymiliana I i króla Zygmunta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANGIA

  (w łacinie średniow. - granica, granea, granda,granchio), początkowo nazwa budynku do przechowywaniaziarna, później - całego gospodarstwa rolnego, hodowlanegolub winnicy (cellarium); g. zakonne, których dochody wcałości były własnością opactwa, różniły się od przeoratów,mających swobodę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRASSI PARIS bp.

  ur. 1470 w Bolonii, zm. 10 VI 1528 wRzymie, liturgista.

  Jako doktor prawa został kanonikiem i1504-28 głównym ceremoniarzem pap. Juliusza II i Leona X,a 1515 bpem Pesaro. Na podstawie istniejących ksiąg liturg.,zawierających ceremonie liturgii pap., G. opracował OrdoRomanus (wydał E. Martène De antiqua...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANICA

  Strefa, z czasem linia określająca w tereniezasięg terytorium państwa, jednostki adm. lub obszar własności;podstawowe pojęcie w —> geografii (i in. naukach spot.).

  Od pocz. rolnictwa i zakładania bardziej stałych siedzib(neolit) ustalał się jednostronnie zasięg użytkowanych obszarów:defensywnie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /6 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANDMAISON LÉONCE de SJ

  Pseud. Jean Lacoste,Louis des Brandes, ur. 31 XII 1868 w Le Mans (pn.-zach.Francja), zm. 15 VI 1927 w Paryżu, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1886; nowicjat odbył w Slough k. Londynu,a studia filoz.-teol. 1890-99 w kolegium franc, na ang.wyspie Jersey, gdzie 1899 przyjął święcenia kapł.; 1908-19 byłredaktorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRASZYŃSKI ALFONS ks.

  ur. 9 XI 1879 w Lesznie, zm.5 VI 1943 w Krakowie, duszpasterz i działacz społeczny.

  Poukończeniu seminarium duch. w Poznaniu przyjął 1904 święceniakapł. i był wik. w Ostrorogu oraz Środzie Wlkp.;

  1912został prob, w Gościeszynie n. Obrą, gdzie od 1917 organizowałrekolekcje wakacyjne dla młodzieży z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pafnucy Dodano /09.10.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt

Do góry