Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  Dominującym typemkościoła na terenie Grecji w V-VI w. była bazylika oportykowym atrium, poprzedzonym zazwyczaj dziedzińcem zbasenem; narteks wewn. oddzielony od atrium ścianą z bocznymiwejściami, otwierający się na nawę główną potrójnymłukiem (tribelon), miał dobudowane pomieszczenia boczne,z których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /4 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA MUZYKA OBRZĘDOWA

  Muzyka staroż.Grecji (I), której początki wiążą się ze zwyczajami predeistycznymi,a w późniejszym okresie z kultem bogów olimpijskich(—» grecka religia); odgrywała także istotną rolę w kultachtajemnych (—* misteria).

  1. Najstarszą grupą obrzędów w kultach staroż. G. byłypradawne święta o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /10 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES NOWOŻYTNY

  Okupacja tur., wypieranie Wenecjanz Wysp Egejskich oraz zajęcie 1669 Krety zahamowałyrozwój sztuki, lecz nadal w twórczości artyst. dominowałatradycja bizant., wzbogacona elementami sztuki islamskiej.

  Architektura tego okresu powtarzała wzory bizant.; rozpowszechnionymtypem kościoła prow, była 1-nawowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /5 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA

  Wierzenia ludów zamieszkującychpd. część Płw. Bałkańskiego oraz ponad 100 wysp (—» Grecy)do V w. po Chrystusie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES NOWOCZESNY

  Objęcie 1832 tronu przez księciabawarskiego Ottona I wpłynęło na rozwój sztuki w niepodległejGrecji, bowiem architektura i malarstwo tego okresu naśladowałytendencje zach. sztuki.

  W stylu neoklasycznym powstawałybudowle wzniesione przez architektów niem. i duń.(np. E. Zillera, L. Langego i T. Hansena)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA - OKRES PREHISTORYCZNY

  Zasiedlaniu Grecji w neolicie(ok. 5500 prz.Chr.) przez ludność rolniczą z A z j i M n i e j sz e j towarzyszyły pierwsze przejawy religijności, będącedziedzictwem kulturowym —* Europy (II A).

  W środk. fazie neolitu (kultura Sesklo - od 2. poł. VI dopocz. IV tysiąclecia prz.Chr.) czczono niektóre jaskinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /4 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA TEOLOGIA

  W sensie szerszym teologia -»greckich ojców i pisarzy bizant. (—» bizantyjska teologia) takżepoza Grecją, po upadku Konstantynopola i cesarstwa bizant.,w sensie węższym - prawosł. teologia po 1453, poszukującawłasnej tożsamości w tradycji wsch. oraz w konfrontacjiz myślą kat. i protest., co nadaje jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /27 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA - RELIGIE STAROGRECKIE

  Stanowiły wierzenia indoeur.plemion helleńskich, przybyłych na Płw. Bałkański ok. 2 0 0 0(Achajowie) i ok. 1100 prz.Chr. (Dorowie), oraz autochtonicznejludności nieindoeur. (pelasgijskiej?); szczytowy rozwójw praktyce osiągnęły wierzenia (przejawiające się w mitologiii kulcie) w okresie klasycznym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /12 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  Obejmujedzieła pisarzy chrzęść, żyjących w starożytności i piszącychpo grecku; początkami swymi sięga pism kan. i apokryfówNT, a kończy się ze śmiercią Jana z Damaszku (—» greccyojcowie).

  Do najstarszych autorów chrzęść, piszących w końcu I w.do 1. poł. II w.) po grecku, należą —» apostolscy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /12 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECJA, Republika Grecka, Elliniki Dimokratia - DZIEJE ETNICZNO - POLITYCZNE

  Po ludnościzbieracko-myśliwskiej z epoki paleolitu pozostało niewieleznalezisk. W neolicie napływali rolnicy z Anatolu, tworząctzw. kulturę Sesklo-Dimini (2. pot. VI do IV tysiącleciaprz.Chr.); zapewne mówili językiem, należącym do grupy azjanickiej(kaukaskiej).

  Wysoka kultura egejska (ok. 2800--1500)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /5 698

  praca w formacie txt

Do góry