Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRĘBIEŃ

  Wieś z zabytkowym kościołem filialnym wpar. Dzietrzniki w dek. wieluńskim (św. Wojciech Bp) w archidiec.częstochowskiej.

  Wieś G., wzmiankowana 1299, należałado kapituły metropol, w Gnieźnie; 1470 wzniesiono tudrewniany kościół, na miejscu którego ok. 1500 z fundacjiabpa J. Łaskiego zbudowano obecny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIESBACHER PETER

  ur. 25 III 1864 w Egglham (Bawaria),zm. 28 I 1933 w Ratyzbonie, muzyk kościelny.

  Studiowałteologię w Pasawie, gdzie 1886 przyjął święceniakapł.; uczył muzyki w seminarium opactwa Sankt Emmeramw Ratyzbonie, a od 1911 był nauczycielem kontrapunktu,form i stylów muz. w tamtejszej szkole muzyki kośc;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRĘBOSZÓW

  Parafia w dek. Dąbrowa Tarnowska wdiec. tarnowskiej.

  Powstała prawdopodobnie na przełomieXIII i XIV w. (wymieniona jest 1326); była tu szkoła par.(wzmiankowana 1596), szpital (1711), bractwo Imienia NMP(1711) i św. Izydora (1748); obecny kościół par. NMP Wniebowziętej,zbudowany 1650 z fundacji wojewody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENLANDIA, Grönland

  Wyspa (największa na kuliziemskiej) w pn. części półkuli zach. na Oceanie Atlantyckimna wschód od Ameryki Pn. zamieszkana przez —» Eskimosów,1814-1953 kolonia duń., później utworzono tu samorządlokalny, od 1 V 1979 autonomiczna część Królestwa —> Danii;zajmuje 2,18 min km2 (w tym 341 700 km2 wolnych od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GREKO - KATOLIK"

  Miesięcznik, od 1938 dwutygodnik,wydawany 1932-39 (z przerwą 1933 - III 1934) w Krakowie,a nast. we Lwowie (1936 z. 1-2 pt. „Greko-Polak", 1937z. 10 pt. „Polak-Greko-Katolik"), przeznaczony dla —* grekokatolikównarodowości polskiej.

  Założycielem i wydawcą1932-34 był Teofil Stupnicki; pismo redagowali m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGORIAŃSKIE MSZE, gregorianka

  30 mszy odprawianychw intencji jednej osoby zmarłej, w ciągu 30 kolejnychdni (przez jednego lub wielu kapłanów); nazwa wiążesię z imieniem pap. Grzegorza I Wielkiego, który polecił odprawiaćprzez 30 dni msze za zmarłego mnicha benedyktyńskiego(PL 77,420-421).

  Praktyce m.g., która rozwinęła się już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRELEWSKI STEFAN ks.

  ur. 3 VII 1898 w Dwikozachk. Sandomierza, zm. 9 V 1941 w Dachau, kanonista i społecznik.

  Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Sandomierzu,od 1919 kontynuował je na KUL, a po święceniachkapł. (1921) w Strasburgu, gdzie 1924 uzyskał doktorat prawakan.; po powrocie do kraju był 1925-28...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGOROVIUS FERDYNAND

  ur. 9 I 1821 w Nidzicy,zm. 1 V 1891 w Monachium, niem. historyk, polonofil.

  Pochodziłz wywodzącej się z Polski rodziny Grzegorzewskich;od 1838 studiował na wydz. teologii ewang. uniwersytetu wKrólewcu; po uzyskaniu doktoratu filozofii byt nauczycielemw Działdowie, a 1845-52 w prywatnej szkole żeńskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREM TOMASZ ks.

  ur. 21 XII 1746 w Dobrym Mieście,zm. 27 III 1810 w Bartągu.

  Po studiach w seminarium duch.w Braniewie przyjął 1770 święcenia kapł.; nast. był wik.katedralnym i podsekretarzem kapituły fromborskiej, ajako prob, w Bartągu (od 1776) zwalczał zabobony i szerzyłoświatę wśród ludu;

  domagał się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGOROWICZ JAN KANTY

  ur. 17 X 1818 w Warszawie,zm. 16 IX 1890 tamże, pisarz, wydawca.

  W Warszawie redagował „Gazetę Rolniczą" i od 1867„Przyjaciela Dzieci"; wydawał także „Kmiotka" oraz „MagazynMód i Nowości" (od 1862 „Tygodnik Mód i Nowości",później „Tygodnik Mód i Powieści"). Jako pisarz dla ludu,autor m.in. Obrazków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt

Do góry