Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRODZICKI STANISŁAW SJ

  ur. 1541 w Poznaniu, zm.1613 tamże, teolog, kaznodzieja (zw. apostołem Litwy).

  Po studiach 1557-61 w Akademii Krak. przebywał w Poznaniu,a nast. w Rzymie, gdzie 1567-71 studiował filozofię iteologię; do zakonu wstąpił 1571; uzyskawszy 1575 doktoratteologii, został rektorem kolegium jez. w Pułtusku, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓDECKI FLORIAN OFMObs

  ur. 1590 w ZiemiKrak., zm. 6 X 1653 w Warszawie, działacz zakonny.

  Do zakonuwstąpił 1610; wykładał filozofię i teologię w studiumzak. w Krakowie; był przełożonym klasztorów; jako sekretarzprowincji złożył w jej imieniu w Rzymie apelację podważającąsposób przeprowadzenia reformy 1628 przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWIAK STANISŁAW

  ur. 24 I 1934 w Lesznie,zm. 2 IX 1976 w Warszawie, poeta, prozaik, dramaturg, publicysta.

  Studiował polonistykę na uniw. w Poznaniu i Wrocławiu.Debiutował jako poeta 1951 w dodatku do „Słowa Powszechnego";od 1955 w Warszawie pracował najpierw jako redaktorInstytutu Wydawniczego PAX, a potem w czasopismach„Za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIVEC FRAN

  ur. 19 X 1878 w Wielkim Lipowcu (Słowenia),zm. 26 VI 1963 w Lublanie, prawosł. teolog, slawista,historyk.

  Studia teol. rozpoczął w seminarium duch. w Lublanie, apo przyjęciu 1901 święceń kapł. kontynuował je na uniw. wInnsbrucku, gdzie 1905 uzyskał doktorat; 1907 objął tam katedręteologii, 1919-20...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIMALDI FRANCESCO OTheat

  ur. 1545 w Oppido diLucania, zm. ok. 1630 w Neapolu, architekt i budowniczy.

  Do zakonu wstąpił 1575 w Kapui; jako architekt kierował sięwzorami rzym. (1597-99 pomagał P.P. Olivieriemu w budowiekościoła S. Andrea della Valle) i Włoch Pn.; pracował główniew Neapolu, wznosząc tu wg własnych projektów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROBE

  Słow. Grobia, Grób, dawne opactwo norbertanówna wyspie Uznam w diec. kamieńskiej.

  Przed 1156 książę pom. Racibor I z żoną Przybysławą, przypoparciu bpa wolińskiego Wojciecha, ufundowali klasztor św.Godeharda, NMP i św. Sabina Bpa w osadzie G. (było towówczas podgrodzie Uznamu); pierwsi norbertanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIMALDI GIROLAMO kard.

  ur. 1674, zm. 18 XI 1733k. Neapolu, 1712-20 nuncjusz pap. w Polsce.

  Pochodził z Genui;po studiach uzyskał doktorat praw i 1705 był internuncjuszemw Brukseli, a nast. w Kolonii; 1712 został abpem tytuł.Edessy i rezydował w Dreźnie (na dworze króla AugustaII); łagodził konflikty wewn.; pośredniczył w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROBNIKI

  Parafia w dek. głubczyckim w diec. opolskiejoraz dawna komturia joannitów.

  Komturia powstała ok. 1180 inależała do prioratu w Pradze; własnością jej były m.in. miasta Opawa i Koźle (później powstały w nich samodzielne komturie)oraz od 1270 —» Głubczyce, które od 1283 do reformacjiluterańskiej były...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRINGORE PIERRE

  ur. ok. 1475 w Thury-Harcourt(Normandia), zm. ok. 1538 w Nancy, pisarz, dramaturg, satyryki moralista.

  Zaliczany do grona wielkich retorów franc,pełnił funkcję poety na dworze króla Ludwika XII (po zaostrzeniucenzury teatralnej przeniósł się na dwór księcia lotaryńskiego);był także animatorem teatralnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROBOWIEC

  Podziemna lub naziemna budowla przeznaczonado składania cial osób zmarłych, znajdująca sięprzeważnie na —* cmentarzu (KPK z 1983, kan. 1240), a wszczególnych przypadkach także w kościele (kan. 1242).

  1. Wg KPK z 1983, ze względu na kategorię osób, którymg. ma służyć, wyróżnia się g. osób prawnych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt

Do góry