Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRÓDECKI WACŁAW ks.

  ur. ok. 1535 w Grodźcu(Śląsk Cieszyński), zm. 1591 w Brnie (Morawy), kartograf,brat Jana, bpa wrocławskiego.

  Studiował 1550-55 matematykęi fizykę na UJ, a nast. na uniw. w Lipsku, gdzie zetknąłsię z Ph. Melanchtonem; tu też opracował mapę Polski (wyd.przez J. Oporyna w Bazylei ok. 1562), będącą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI ACHACY bp.

  zm. 7 I 1633 w JanowiePodlaskim.

  Po studiach na UJ i we Włoszech został sekretarzemkancelarii król.; 1609-14 otrzymał beneficja w kapitułachgnieźn., łęczyckiej, sand., przem. i krak.;

  wysłany 1621przez króla Zygmunta I I I Wazę do pap. Grzegorza XV uzyskałdla kraju niewielką subwencję na wojnę z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODKÓW

  Parafia i dekanat w diec. opolskiej (od1945). Wzmiankowany 1210, prawa miejskie otrzymał ok.1253; był ponownie lokowany 1278 na prawie średzkim; 1344nabyli go biskupi wrocł., których własnością był od 1810; wXIV w. odpadł od Polski i dzielił losy Śląska; 1945 wrócił doPolski.

  Parafia G. powstała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI JAN ks.

  ur. 1886 w Gliniku Polskim k.Jasła, zm. 17 V I I I 1959 w Przemyślu, wychowawca. Studiafiloz.-teol. odbywał od 1905 w seminarium duch. w Przemyślu,a od 1907 na Gregorianum, gdzie 1913 uzyskał doktorat;

  po przyjęciu w tymże roku święceń kapł. był kapelanem sługiBożego bpa Józefa Sebastiana Pelczara...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODNO

  Białoruskie Hrodna, miasto i ważny ośrodekżycia kośc.-rei. na Białorusi (1988 liczyło 250 000 mieszk.).

  G. zostało zał. w 2. poł. XI w. przez książąt ruskich natzw. górze zamkowej, na prawym brzegu Niemna, jako drewnianygród obronny; prawdopodobnie w 1. poł. XII w. powstałoksięstwo grodzieńskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /14 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI LEON

  ur. 11 X 1886 w Skupi k. Siedlec,zm. 17 V I I 1969 w Warszawie, bp Pol. NarodowegoKościoła Katolickiego.

  Jako student Wyższej Szkoły Techn. w Warszawie po strajkuszkolnym 1905 wyemigrował do Stanów Zjedn.; ukończyłseminarium duch. Polskiego Nar. Kościoła Kat. w Scranton(Pensylwania); 1910 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODY CZERWIEŃSKIE

  Obszary na zach. od Bugu,w bliskim sąsiedztwie grodu Czerwień (jego pozostałościąjest grodzisko we wsi Czermno nad Huczwą w par. Perespa,dek. Tyszowce), będące w X-XIV w. przedmiotem sporu pomiędzyPolską a Rusią.

  W skład G.Cz. wchodziły — Wołyń - u ujścia Huczwy doBugu (grodzisko we wsi Gródek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI MAKSYMILIAN ks.

  ur. 12 XII 1869 wBorzechowie k. Starogardu Gdańskiego, zm. 7 XI 1939 w Tuczniek. Piły, działacz polonijny.

  Po studiach teol. w Pelplinieprzyjął święcenia kapł.; początkowo pracował na Oksywiu (Gdynia), lecz za działalność nar. przeniesiono go do Godziszewa;od 1907 był prob, w Głubczynie; 1925...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZICKI FAUSTYN SJ

  ur. 1710 (ochrzczony 15 II)na Polesiu, zm. po 1773 prawdopodobnie na Ukrainie, matematyk.

  Do zakonu wstąpił 1726 w Krakowie; odbył studiafiloz.-teol. w kolegiach zak. w Kaliszu (1729-32) i Lublinie(1734-38) oraz matematyczne w Krasnymstawie (1732-34);nauczał retoryki w Jarosławiu, Krośnie i Lwowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI STANISŁAW ks.

  ur. ok. 1542 na Mazowszu,zm. 30 I 1612 w Krakowie, poeta i tłumacz.

  Studia odbył w kolegium jez. w Pułtusku, gdzie był uczniemm.in. J. Wujka; ok. 1573 przyjął święcenia kapl., anast. został kanonikiem uniejowskim, później kał. (1577) iłowickim; 1584 pełnił funkcję sekretarza król., a od 1595...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 414

  praca w formacie txt

Do góry