Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GROLL ADOLF SchP bp.

  Imię zak. Adolf od św. Jerzego,ur. 16 IV 1682 w Kroměřížu (Morawy), zm. 24 XI 1743w Györ (Węgry), orientalista.

  Do zakonu wstąpił 1698; poświęceniach kapł. uczył w kolegiach zak., pogłębiając znajomośćjęzyków wsch. i eur.; był doradcą abpów Wiednia i ces.Karola VI; jako rektor kolegium w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISK WIELKOPOLSKI

  Miasto, parafia i dekanatw archidiec. poznańskiej.

  Jako gród i osada targowa G. powstat we wczesnym średniowieczu;w 2. poł. XIII w. wchodził w skład dóbr klasztorucystersów w —» Gościkowie (Paradyżu); przed 1303 otrzymałprawa miejskie, a od 2. poł. XV w. był własnością Ostroroguw; za sprawą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /4 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIECKI ADAM

  Pseud. Maciej Dargodzki, zm.1647 w Wyszynie k. Konina, kasztelan, polemista religijny.

  Ok. 1618 przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm (odbudowałspalony 1617 kościół w Wyszynie); od 1627 był kasztelanemnakielskim, a od 1632 międzyrzeckim; na sejmach: 1634 -popierał zakaz nabywania nowych dóbr ziemskich przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIEŃSKA DIECEZJA

  Utworzona 13 IV 1991 wzwiązku z przywróceniem przez pap. Jana Pawła II organizacjiKościoła rzym.kat. na Białorusi, została sufr. —» mińsko--mohylewskiej metropolii; obszar d.g. pod względem kośc.obejmuje znajdującą się w granicach Białorusi część dawnejarchidiec. wileńskiej oraz 7 parafii z dawnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIEŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

  Diecezja utworzona 1900 (jako grodzieńsko-brzeska), od 1922wchodziła w skład Pol. Autokefalicznego Kościoła Prawosł.(jako grodzieńsko-nowogródzka).

  Najpóźniej od X I I w. prawosławie docierało na Grodzieńszczyznę,która pod' względem kośc. należała do archidiec.i metropolii kijowskiej (z wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /8 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISK

  Parafia w dek. brańskim, należącym do apost.administratora w —> Drohiczynie (od 1991 diecezja); na pocz.XVII w. powstała w G. parafia unicka i prawdopodobnie wtedyzbudowano tu drewniany kościół, który po kasacie unii 1839 zamienionona cerkiew prawosł.; 1921 kościół przejęli katolicy, a17 III 1923 bp wil...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISK MAZOWIECKI

  (do 1928 Grodzisk), parafiei dekanat w archidiec. warszawskiej.

  Na skraju dzisiejszego G., znajdowało się wczesnośredniow. grodzisko; w XIVw. było ono własnością Grodziskich, którzy zbudowali tu kościółśw. Anny, wzmiankowany 1355; na przełomie XV i XVIw. G. przeszedł w posiadanie Okoniów, którzy 1522...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIEC (dzielnica Będzina)

  Parafia w dek. św. StanisławaBpa w Czeladzi (do 1984 w dek. będzińskim) w archidiec.częstochowskiej (od 1925).

  G., wzmiankowany 1254 jako wieś, należał do klasztorunorbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem; 1951 otrzymałprawa miejskie; 1976 został włączony w granice Będzina ijest jego dzielnicą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKA WANDA

  Pseud. Wieśniaczka znad Wisły,ur. 1862 w Warszawie, zm. 2 II 1939 tamże, pisarka.

  Po ukończeniu pensji w Warszawie współpracowała z różnymiczasopismami; związana była z pallotynami; 1905 zostałazaangażowana przez I. —* Kłopotowskiego do współpracyz —> „Posiewem"; publikowała także w „Polaku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZIEC

  Parafia w dek. wyszogrodzkim w diec. płockiej;par. kościół św. Bartłomieja, fundowany w poł. X I Iw. przez Bartłomieja (znanego z dokumentu dla Czerwińskaz 1155), wzmiankowany 1403, drewniany, przetrwał do końcaX V I I w.; kolejny, zbudowany 1697, spłonął 1814;

  obecny kościół,wzniesiony 1854...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt

Do góry