Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRONKOWSKI KAZIMIERZ ks.

  ur. 23 VII 1873 w Linniek. Płocka, zm. 31 X 1957 w Chicago, działacz polonijny.

  Do Stanów Zjedn. przybył 1893; studia filoz.-teol. odbył wseminarium duch. w Baltimore i tam 1897 przyjął święceniakapł., po czym podjął pracę duszpast. w Chicago (do 1900 wpar. św. Jozafata, 1900-04 jako prob, parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMNICA

  Woskowa —» świeca, poświęcona w święto—> Ofiarowania Pańskiego, zw. dawniej Oczyszczeniem NMP(w Polsce do dziś zwyczajowo zw. świętem MB —* Gromnicznej);nazwa g. wywodzi się od gromu, czyli pioruna, ponieważdawniej powszechnie zapalano ją w czasie burzy i gwałtownejnawałnicy, modląc się o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /11 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRONKOWSKI WITOLD ks.

  ur. 20 VIII 1900 w Trzemesznie,zm. 6 III 1964 w Gnieźnie, biblista.

  Do seminarium duch. wstąpił 1922 w Poznaniu; 1924 rozpocząłstudia teol. na uniw. w Strasburgu; święcenia kapł.przyjął 1926 w Gnieźnie; 1930 uzyskał doktorat w Strasburguna podstawie rozprawy Le messianisme d'Ezechiel (Str 1930);nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROLLIER PIERRE HENRI OMI

  ur. 30 III 1826 w Montpellier(pd. Francja), zm. 4 VI 1864 w Fort Good Hope,misjonarz.

  W 1847 wstąpił do zgromadzenia i 1851 przyjąłświęcenia kapł., po czym 1852 został wysłany do pn.-zach.Kanady; pracował w dolinie rzeki Mackenzie, zakładając stacjemis. m.in. w Fort Fond du Lac, Fort Rae, Fort Norman...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMADKARZE MAZURSCY, gromadkarstwo

  Ruchrei.-nar. zapoczątkowany w Kościele luterańskim w Prusachw 1. poł. XIX w., który przetrwał do II wojny świat.; nazwapochodzi od zbierania się w grupach (gromadach) wyznawcówluteranizmu pod przewodnictwem wybranych przez siebiekaznodziejów na modlitwę i czytanie Pisma św.

  Ruch gromadkarski wywodził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /5 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISKO

  Stary, opustoszały, już nieczynny —» gród(rozróżnienie gród - g. występuje w językach słow. od XIIIw.).

  G. często przetrwało jako widoczne ukształtowanie terenuwśród łąk, pól, lasów albo nieużytków; bywało wykorzystywanewtórnie w ten sam sposób (na g. w Łęczycy zbudowanonowy gród po przerwie X w. -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMADY LUDU POLSKIEGO

  Organizacja rewolucyjno-demokratyczna emigrantów pol. w Anglii, o własnymradykalnym i chrzęść, programie społ.; za jej początek uważasię wydanie 1835 Manifestu Gromady Grudziąż.

  Trzon organizacji stanowili emigranci z Portsmouth - żołnierzepowstania listopadowego, więzieni przedtem przezwładze prus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /4 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISKO nad PROSNĄ

  Parafia w dek. czermińskimw diec. kaliskiej (do 1992 w archidiec. gnieźnieńskiej).

  G. jako wieś książęca została nadana 1160 —» bożogrobcomw Miechowie, którzy przy istniejącym przed tym rokiem kościeleśw. Mikołaja prowadzili pracę duszpast. od XIII w. dokasaty klasztoru (1819); na miejscu drewnianego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZKI MICHAŁ

  ur. ok. 1682 w Wieliczkach k. Olecka,zm. po 1747, kaznodzieja ewang., poeta.

  Od 1700 studiowałteologię na uniw. w Królewcu; nast. był rektorem w Čicháchk. Olecka, 1711-13 diakonem, a nast. prob, w Ostrymkolek. Ełku. Tłumaczył z języka niem. pieśni do pol. kancjonałówewang.;

  pisał również własne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROETHUYSEN BERNHARD

  ur. 9 I 1880 w Berlinie,zm. 17 IX 1946 w Luksemburgu, niem.-franc, filozof, psychologi historyk.

  Był uczniem W. —» Diltheya; 1931-33 wykładałetykę w Berlinie; 1933 wyemigrował do Paryża, gdzie stał sięrzecznikiem niem. tradycji hermeneutycznej; w celu określeniastruktury ludzkiego życia wewn. łączył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt

Do góry