Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRUBERSKI EUGENIUSZ ks.

  ur. 28 XII 1870 w Płocku,zm. 13IX 1923 w Koszelówce k. Gąbina, muzyk, kompozytor.

  Po studiach w seminarium duch. w Płocku przyjął 1893święcenia kapł.; pełnił nast. obowiązki wik. w katedrze iprof, śpiewu w seminarium duch.; 1897 ukończył szkołę muz.w Ratyzbonie; 1902-07 redagował w Płocku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA MICHAŁ ks.

  ur. 29 IX 1886 w Poznaniu, zm. 17III 1952 na Florydzie, duszpasterz, działacz polonijny.

  Po przybyciu 1888 z rodzicami do Stanów Zjedn. zamieszkałw Winonie (Minnesota); studia filoz. odbył w seminariumduch. w Saint Paul (Minnesota), a teol. na uniw. we FryburguSzwajc, gdzie 1911 przyjął święcenia kapł., by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓDEK PODOLSKI, Gródek Bedrychowski

  ObecnieGorodok, miasteczko z parafią, klasztorem franciszkanów konwentualnychi szarytek w diec. kamienieckiej na Ukrainie.

  W 1496 G. miał drewniany kościół par. św. Anny, który1550 został zniszczony przez Tatarów; 1589 wojewoda ruskiMikołaj Herburt zbudował w G. nowy kościół par. NMP, ana miejscu dawnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Pod wezwaniemG.Ch. i dla szerzenia jego kultu powstawały wspólnoty zak.,wywodzące się z ruchu kan. i z zakonów rycerskich:

  ° kanonicy regularni Grobu Jeroz. —» bożogrobcy;

  ° Rycerze Grobu Świętego, zak. rycerski zał. ok. 1496przez pap. Aleksandra VI w Jerozolimie w celu skłonienia możnowladców kat. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓJEC

  Miasto, parafia i dekanat w archidiec. warszawskiej.

  G., do XVII w. Grodziec, jeden z najstarszych grodówpd. Mazowsza byt w XII i w 1. poł. XIII w. ważnymośrodkiem administracji państw, (prawdopodobnie kasztelanii)i kośc; 1 4 1 9 otrzymał prawo miejskie chełmińskie odksięcia mazowieckiego Janusza I;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /2 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB CHRYSTUSA - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Należą do stowarzyszeńdewocyjnych lub rycerskich, powstałych w okresiewypraw —» krzyżowych (krucjat) do Ziemi Świętej.

  ° Bractwo Grobu Jerozolimskiego Pana Naszego JezusaChrystusa, zał. na pocz. XIV w. przez —» bożogrobców wcelu wspierania działań zmierzających do wyzwolenia g.Ch.w Jerozolimie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /5 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUBER AUGUSTIN abp.

  ur. 23 VI 1763 w Wiedniu, zm.28 VI 1835 w Salzburgu, katecheta.

  Po studiach teol. w Wiedniuprzyjął 1788 święcenia kapł.; 1796 został tamże katechetą ikierownikiem seminarium nauczycielskiego; od 1802 pełniłobowiązki radcy stanu, później także wizytował szkoły, m.in.w Galicji, popierając nauczanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓB MARYI

  Miejsce złożenia po śmierci ciała MatkiBoskiej. Tradycja o g.M. wiąże się z przekonaniem, że Maryjaumarła jak in. ludzie (zdania teologów na ten temat sąpodzielone); w pierwszych 4 wiekach brak jest hist, wzmianeki śladów ustnej tradycji apost. o śmierci i g.M.

  Od V w.istnieją 2 opinie na temat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUBER GABRIEL SJ

  ur. 6 V 1740 w Wiedniu, zm. 26III 1805 w Petersburgu, generał zak., architekt, malarz.

  Do zakonu wstąpił 1755; po studiach filoz.-teol. w seminariumzak. przyjął ok. 1762 święcenia kapł. i w Wiedniu studiowałmatematykę, fizykę, architekturę, malarstwo (i rysunek) orazmedycynę; przygotowywał się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓD

  Teren umocniony, służący jako miejsce obronne,schronienie okresowe, osada stała, ośrodek kultu i administracji;w pobliżu g. powstawały osady rzemieślnicze i handlowe,niekiedy również obwarowane (—» podgrodzie); z czasem,w miarę postępu sztuki budowlanej, g. przekształcał sięw —> zamek, podgrodzie zaś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /10.10.2012 Znaków /8 502

  praca w formacie txt

Do góry