Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRYFINO

  Parafie i dekanat w archidiec. szczecińsko-kamieńskiej.We wczesnośredniow. osadzie słow. G. lokował1254 książę zach.pom. Barnim I miasto na prawie magdeburskim(zmienionym 1271 na lubeckie); do 1637 należało doksiążąt zach.pom., następnie Szwecji, a 1679 opanowała jeBrandenburgia; po 1945 zostało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYFÓW ŚLĄSKI

  Parafia i dekanat w diec. legnickiej(do 1992 w archidiec. wrocławskiej).

  Osada G. jest wzmiankowana 1249; 1354 otrzymała prawamiejskie magdeburskie; podczas wojen husyckich G. zostałznacznie zniszczony (1427); od 1525 Jakub Steinbrecher głosiłw G. idee reformacji luterańskiej, które znajdowały zwolennikówdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYGLEWICZ FELIKS ks.

  ur. 21 IX 1909 w Korzeszynkuk. Lubrańca, zm. 26 XI 1991 w Lublinie, egzegeta i teologbibl., brat Franciszka.

  Studiował na wydziale teol. UJ (jako alumn Częstoch. SeminariumDuch.); 1932 przyjął święcenia kapł. i rozpocząłstudia specjalistyczne w Pap. Instytucie Bibl. w Rzymie, które przerwał ze względów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - SZTUKA SAKRALNA

  1 . Od p r z y j ę c i a c h r z ę ś ć i -j a ń s t w a ( 3 3 7 ) do p o d b o j u a r a b s k i e g o - Najwcześniejszekościoły z IV w. (Samtawro, Nekresi, Bodbe) tomałe budowle na planie zbliżonym do kwadratu z szerokimiarkadami w ścianach pn., zach. i pd. (nawiązujące w formiedo mazdejskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /23 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - LITERATURA

  W 2. tysiącleciu prz.Chr. istniał eposAmiraniani (o sobowtórze Prometeusza). Wraz z wprowadzeniemw G. chrześcijaństwa jako religii państw, (ok. 337) doliteratury oprócz utworów oryginalnych (napisy epigraficznez 1. poł. V w., opowieść hagiograficzna Jakuba z CurtawiMęczeństwo Szuszanik) przeniknęły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /14 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŻEWSKI JAN SJ

  ur. 1578 na Białej Rusi, zm. 12VIII 1646 w Warszawie, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1595; studiował filozofię w AkademiiWil., a teologię na Gregorianum w Rzymie; 1609 uzyskałdoktorat z teologii w Wilnie i tu wykładał filozofię (do 1614)oraz teologię (do 1618), a także pełnił obowiązki konferencjonistyi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRY

  (fr. jeux), grupa francuskich utworów dramatycznycho charakterze rei. i świeckim, pochodzących z XII i XIIIw. (—> dramat religijny I).

  Do pierwszych g. należy Jeu d'Adam (Ordo repraesentationisAdae) z XII w., tryptyk, którego poszczególne części (kuszenie,upadek, ukaranie Adama i Ewy, zabicie Abla przezKaina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo

  Państwo w pd.-zach. Azji na Zakaukaziu;1936-91 republika związkowa wchodząca w składZSRR, obejmująca autonomiczne okręgi; Abchazję, Adżarięi Pd. Osetię;

  graniczy na pd. z Turcją, Armenią i Azerbej Azerbejdżanem,na pn. z Rosją, na zach. oblewają ją wody M. Czarnego;zajmuje 69 700 km2 i liczy 5,3 min...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYBÓW

  Parafia i dekanat w diec. tarnowskiej.

  MiastoG. lokowane było na prawie magdeburskim 1340 przezkróla Kazimierza Wielkiego, a dzięki dogodnemu położeniuna szlaku handlowym, wiodącym na Węgry i Ruś, szybko sięrozwijało; wraz z lokacją miasta powstała w G. parafia przygot., murowanym kościele św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUZJA, Sakartwelo - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  1. Od p o c z ą t k ó w doXI w. - Chrześcijaństwo przenikało do Kolchidy ze wsch.prowincji Rzymu, a nast. z —* Bizancjum, do Iberii - z Syriii Palestyny; pierwsze chrzęść, gminy gr. powstały w II w. nawybrzeżu Kolchidy; wpływy chrzęść, wzrosły w G. po przyjęciuchrześcijaństwa przez —> Armenię; 325...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /17 366

  praca w formacie txt

Do góry