Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Nauka o g.p. rozwijałasię na podstawie przesłanek bibl. i patrystycznych, innychjednak niż w teologii kat. ; odznaczała się przy tym, optymizmemantropol. oraz orientacją egzystencjalną i kosmiczną.

  1. G.p. jako d z i e d z i c z n a ś m i e r t e l n o ś ć - Różnicew interpretacji g.p. między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /20 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  O.g. oznacza uwolnienie,wyzwolenie, zgładzenie, darowanie, zmazanie, rozwiązanie,oczyszczenie, odkupienie, niepoczytywanie winy; to jeden zpodstawowych owoców misterium odkupienia, usprawiedliwienia,odrodzenia i zbawienia człowieka; ma charaktermor., egzystencjalny i ontyczny, czyni człowieka „nowymstworzeniem"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /10 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  Początkowonauka o g.p., uważanym za upadek w porządku bytu, bytaprawie we wszystkich punktach zgodna z dogm. ujęciem SoboruTryd., wiążąc g.p. z pragrzechem Adama; nowsza teologiaprotest, rozważała g.p. w ramach całokształtu —» historiizbawienia, a współcześnie wiąże go ściśle z problemem —*grzechu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /12 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  W pierwszych wiekachpo rozłamie między Wschodem i Zachodem wg źródeł bizant.i bałk.-słow. oraz pozostających pod ich wpływem źródełruskich dominowało rozumienie g. zaczerpnięte z Pismaśw. i ojców Kościoła, jak i rytualistyczno-legalistyczne, niekiedyo zabarwieniu starotest. (tendencję taką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /10 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  O.g. uważane jest zaskutek dzieła odkupienia Chrystusa, na które składają się 4wydarzenia zbawcze: wcielenie, nauczanie i czyny Chrystusa,jego śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie (T. Prokopowicz,M.P. Bułgakow, P. Evdokimov, Katechizm metropolityF. Drozdowa, A. Theodoru i in.). Przez wcielenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU

  Wewn. usposobienieczłowieka wykluczające możliwość jego —» nawróceniasię i pojednania z Bogiem; termin nawiązuje do słówJezusa Chrystusa wypowiedzianych do —» faryzeuszów (Mt12,31-32; Mk 3,28-29; Łk 12,10), którzy jego boską władzęnad złymi mocami przypisywali szatanowi (—> grzech II B).

  Wg teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  G. oznacza poznane wświetle wiary zakłócenie stosunku między człowiekiem a Bogiemi stanowi głębszy wymiar ludzkiej winy; jako aktualizacja—» grzechu pierworodnego jest nie tylko uchybieniem porządkowiustanowionemu przez Stwórcę, przykazaniom orazwyrażonej w nich woli Bożej, lecz przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH ŚWIATA

  W —> hamartiologii realnie istniejące—> zło ontyczno-moralne (obok grzechów osobistych i ->grzechu pierworodnego) przenikające rzeczywistość —* świata(J 1,29; 3,16; 16,8-9; por. 1 J 5,19; Ap 8 - 20), nadające jejcharakter ambiwalentny oraz wpływające na mor. decyzjeczłowieka.

  W teologii znanych jest 5...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /8 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY

  Protologiczne -» zlo wteol. —> antropogenezie (w postaci hist, i strukturalnej) dosięgające w sposób analog, każdą jednostkę w momencie jejpoczęcia; nazwa i pojęcie kształtują się głównie na podstawieRdz 2,4 - 3,24 (od II w. hamartema kleronomon - Meliton zSardes, Ireneusz; III w. Vitium originale -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE

  Dogmat i -> artykułwiary kat., sformułowany we wczesnych tekstach NT (Mk1,4; Mt 9,6; 2 6 , 2 8 ; Łk 1,77; 3 , 3 ; 5,24; 2 4 , 4 7 ; Dz 2 , 3 8 ; 5 , 3 1 ;10,43; 13,38; Kol 1,14), a od pocz. III w. włączany naWschodzie i Zachodzie do różnych wersji —> Apostolskiegoskladu wiary (BF IX 4) i in. symboli wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt

Do góry