Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - MYŚL TEOLOGICZNA

  G. stworzył metodologię teologii,określając jej źródła, przedmiot, specyfikę oraz cechy teologa;jest też twórcą słownictwa teol. w zakresie —* trynitologii.

  1. T r ó j c a Ś w i ę t a - G. akcentował jedność Trójcy zewzględu na jedność bóstwa, jedność potęgi Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ GRASSI bł. OFM bp.

  ur. 13 XII 1833 wCastellazzo Bòrmida (prow. Alessandria), zm. 9 VII 1900 wTajuangfu (Szansi), męczennik.

  Do zakonu wstąpił 1848 i1856 przyjął święcenia kapł., 1861 rozpoczął pracę mis. wChinach;

  1876 został bpem pomocniczym i koadiutorem zprawem następstwa wikariusza apost. Szansi Pn., a 1891...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHY WOŁAJĄCE o POMSTĘ do NIEBA

  Określenieniektórych grzechów śmiertelnych (—» grzech V 5) naruszającychw szczególny sposób podstawy porządku społecznego.

  Na podstawie tekstów bibl. w tradycyjnej teologii mor.mówi się o 4 g.w. o p.d.n.: bratobójstwo (por. Rdz 4,10),grzech sodomski (por. Rdz 19,13), wielka krzywda wyrządzonanajbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z AGRIGENTO Św. bp.

  ur. ok. 559 naSycylii, zm. na pocz. VII w., pisarz kościelny.

  W młodościzwiedził Afrykę, Palestynę, Antiochię i Konstantynopol; 589przybył do Rzymu i zamieszkał w klasztorze św. Saby; mianowanyprzez pap. Grzegorza I Wielkiego bpem Agrigento,nie znalazł tam przychylnego przyjęcia i został osadzony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  1. W teologii Kości o ł a e w a n g e l i c k o a u g s b u r s k i e g o rozumienie artykułuwiary o o.g. związane jest z reformacyjnym pojmowaniemistoty —> grzechu ( V I I ) i zbawczego dzieła —» JezusaChrystusa; -» grzech pierworodny ( I V ) , rozumiany jako utratapierwotnej sprawiedliwości (iustitia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHU „MISTYKA"

  Określenie egzystencjalnegonastawienia odłamu literatury do problemów etycznych, ukazującejgrzesznika w sensie pozyt., zaś żyjących w stanie —»łaski Bożej - jako postacie mniej lub bardziej neg.; nastawienietakie wypływa nie tyle z zamiłowania do niekonwencjonalnychsytuacji czy też ze względów artyst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHY GŁÓWNE

  (łac. peccata capitalia), przekroczenienorm mor., będące źródłem innych wykroczeń, warunkującew wyniku częstego powtarzania zatwardziałą grzesznąskłonność, zw. nałogiem.

  W Piśmie św. pojęcie g.g. wiąże się z każdym z nich osobno(np. zazdrość - Koh 4,4; pycha - Syr 3,26-28; chciwość -1 Tm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  1. W S t a r y m T e s t a m e n c i e -o.g. wynika z przekonania, że człowiek już po pierwszej niewiernościwobec Stwórcy nie został przez niego odrzucony,lecz przeciwnie - spotykał się z wielorakimi oddziaływaniamiBoga, które byty pozyt. odpowiedzią na ludzką skruchę i zapewnieniepoprawy; w ST nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Podkreślano zawszeanalogiczność g.p., który, choć nie jest osobistym —> grzechem,to jednak powoduje skutki ogólnospołeczne.

  A. DZIEJE PROBLEMATYKI -

  1. W okresie apost. i poapost.na Wschodzie i Zachodzie opierano się poza Rdz 2 - 3 , takżena Rz 5,12-21 oraz na poglądach żyd. z późnej literatury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /21 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHÓW ODPUSZCZENIE - DZIEJE PROBLEMATYKI

  W czasach poapost. zagadnienieo.g. wiązano z potrzebą —» pokuty, nad której pełnieniemmieli czuwać przełożeni gminy chrzęść. ; do wyznawania grzechówi wewn. czystości wzywa wiernych —* Didache, a pap.Klemens I Rzym. (88-97) w Liście do Koryntian, ucząc o możliwościo.g., wskazywał na hierarchię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /11 124

  praca w formacie txt

Do góry