Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - ŻYCIE

  Pochodził z rodziny senatorskiej; wychowany wduchu rei., otrzymał wykształcenie klasyczne, a także poznalprawo; 5 7 2 został prefektem Rzymu i zajmując się m.in. bezpieczeństwemi obroną miasta, łagodził skutki najazdu Longobardów( 5 6 8 ) na pn. Italię. W sporach rei. (problem tzw.—» Trzech Rozdziałów)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - W IKONOGRAFII

  Występuje jako grecki bp, mężczyznaw średnim wieku, o wąskiej twarzy okolonej spiczastą, krótkąbrodą, zwykle z ewangeliarzem w dłoni (np. w miniaturze MenologiumBazylego IIz XI w., BWat);

  często w iluminowanychrękopisach z XI i XII w., np. z Grzegorzem z Nazjanzu jakoilustracja jego 12. homilii (rps...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II MARTYROFILOS, Wahram

  Św. Kościołaorm., ur. w 1. poł. XI w., zm. 1105 w Czarnych Górachk. Mari (Syria Wsch.), orm. katolikos.

  Pochodził z książęcej rodziny Pahlawunich; dzięki ojcu (—»Grzegorz Magistros) otrzymał staranne wykształcenie w Bizancjum;po śmierci ojca (1058) przejął urząd namiestnikaMezopotamii, a wkrótce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAREKU, Grigor Narekaci św.

  ur. ok.944, zm. ok. 1003 (wg I. Kichichiana 1010) w Nareku, komentatorPisma Św., mistyk.

  Ok. 950 został oddany na wychowanie do monasteru w Nareku,gdzie gruntownie poznał język gr., uczył się też matematyki,medycyny i architektury; po przyjęciu święceń kapł.był prof, i wychowawcą mnichów; uznawano go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św.

  PatriarchaKonstantynopola, ur. 330 w Arianzos k. Nazjanzu(Kapadocja), zm. 390 tamże, ojciec i doktor Kościoła, poetai mówca zw. chrześcijańskim Demostenesem.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ BARBARIGO Św. kard.

  ur. 16 IX 1625w Wenecji, zm. 18 VI 1697 w Padwie.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny weneckiej —» Barbarigo;1643-48 studiował przedmioty ścisłe i nauki przyr. wMünster; 1653 podjął w Padwie studia prawnicze i teol., poukończeniu których przyjął 1655 święcenia kapł.;

  1657 zostałbpem Bergamo i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ŻYCIE

  Był pierworodnym synem bpa -» Grzegorza zNazjanzu Starszego i św. Nonny (siostra G. Gorgonia, bratCezary i kuzyn bp Amfiloch czczeni są także jako święci);

  studiował w Cezarei Kapadockiej (gdzie przyjaźnił się z BazylimWielkim), a 349-352 w Cezarei Palest, i Aleksandrii;chrzest przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ CUDOTWÓRCA, Gregorios Thaumaturgos Św. bp.

  ur. ok. 213 w Neocezarei Pontyjskiej, zm. ok.270, teolog, przedstawiciel —> aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej(—» greccy ojcowie 1).

  Pochodził z zamożnej rodziny pogańskiej i nosił imię Teodor;po śmierci ojca przyjął w 14 roku życia chrzest i imięG.; retoryki i prawa uczył się początkowo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - DZIEŁA

  Objętościowo skromne, jednak doskonałościąformy i stylu przewyższają ówczesną literaturę chrzęść; składająsię z mów, listów i poezji.

  1. Mowy (Logoi) - Z zachowanych 45 (PG 35,396-1252;36,12-664; pol. przekład 9 mów w: J.M. Szymusiak G. Teolog,Pz 1965, 257-393; 36 mów w: Święty G. Mowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z ELWIRY Św. bp.

  zm. po 392, teolog.

  Pochodził z hiszp. prowincji Betyka; biskupem został 357;na synodzie w Rimini (359) bronił nauki Soboru Nic. I przedatakami arian i zdecydowanie odrzucił możliwość nawiązaniakontaktów kośc. z bpami ariańskimi Ursacjuszem i Walensem;pod wpływem listu Euzebiusza z Vercelli (CSEL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt

Do góry