Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - W IKONOGRAFII

  Od X W. G. wyobrażany jest jako gr.biskup, mężczyzna w średnim wieku lub starzec (siwy, łysiejący,z krótką szeroką brodą i krzaczastymi brwiami), z prawicąwzniesioną w geście błogosławieństwa i zwojem (lubksięgą) w lewej ręce; jest to spośród świętych postać najczęściejpojawiająca się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - DOKTRYNA

  Ma zabarwienie teol.-mor. oraz ascet.--mist, i nie stanowi sformalizowanego systemu, choć jest adresowanado świeckich (lud), duchownych i zakonników.

  1. Myśl t e o l o g i c z n o - m o r a l n a - G. zaproponowałprzede wszystkim określony ideał moralności chrzęść, krystalizującysię w historiozbawczym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /26 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ PALAMAS

  Św. Kościoła prawosł., abp,ur. ok. 1296, zm. 14 XI 1359 w Tesalonice, teolog (uznanyza ojca Kościoła prawosł.), obrońca —> hezychazmu i twórca—* palamizmu.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny przybyłej z Azji Mn.do Konstantynopola; wykształcenie otrzymał na dworze ces.Andronika II Paleologa, ok. 1316...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp.

  ur. ok. 335 w CezareiKapadockiej, zm. 394, teolog i pisarz ascet., ojciec i doktorKościoła.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /93

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SYNAJU

  Św. Kościoła prawosł., ur. ok.1280 w Klazomenaj (obecnie zach. Turcja), zm. 27 XI 1346w klasztorze Paroria k. Adrianopola, mnich, odnowiciel —>hezychazmu.

  Po uwięzieniu przez Turków został wykupiony przez chrześcijanz Laodycei, a nast. udał się na Cypr i na górę Synaj,gdzie został mnichem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - ŻYCIE

  Był synem retora; kształcił go i wychowywałojciec - starszy brat — Bazylego Wielkiego, oraz siostra —>Makryna Młodsza; przez krótki czas pełnił funkcję lektora wkościele, a nast. został nauczycielem retoryki i ożenił się zTeozebią; pod wpływem przyjaciół, szczególnie Grzegorza zNazjanzu, wstąpił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z TOURS, Georgius Florentinus Św. bp.

  ur. 30 XI 538 w Averna (Clermont-Ferrand), zm. 15 (lub 17)XI 594 w Tours, historyk, hagiograf.

  Pochodził z galloromańskiej senatorskiej i chrzęść, rodziny;po śmierci ojca (ok. 5 4 6 ) wychowywał go stryj Gall (późniejszybp Clermont, święty); 5 6 3 G. został diakonem, 5 7 3- bpem Tours.

  Taktownym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - DZIEŁA

  1 . P i s m a d o g m a t y c z n o - p o l e m i c z n e- G. napisał 4 rozprawy przeciw —» Eunomiuszowi, traktowane(do pocz. XX w.) jako jedno dzieło w 12 księgach - ProsEunomion antirretikos logos (PG 45,244-1122). W księgachpierwszej i drugiej (w PG księga 12 B), napisanych ok. 380,zwalczał naukę zawartą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św.

  ur. ok. 5 4 0 w Rzymie, zm.12 III 6 0 4 tamże, papież od 3 IX 5 9 0 , jeden z 4 wielkich —*doktorów Kościoła zachodniego; na Wschodzie czczony jakoGrzegorz Diálogos i uważany za twórcę —> liturgii uprzedniopoświęconych darów.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NYSY Św. bp. - DOKTRYNA

  G. jako twórca teologii mist, dowartościowałrolę filozofii w wykładzie wiary (inspirowany przez naukęPlatona, Filona, Klemensa Aleks., Orygenesa i Plotyna).F i l o z o f i a została porównana przez G. do Oblubienicy zPnp lub też do bezpłodnej córki faraona; mądrość winna być „wykupiona" z niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /6 239

  praca w formacie txt

Do góry