Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ II Św.

  ur. 669 w Rzymie, zm. 11 II 731tamże, papież od 19 V 715, rzymianin.

  Wychowywany na Lateranie, za pap. Sergiusza I zostałsubdiakonem, skarbnikiem i bibliotekarzem; jako diakon (od709) towarzyszył pap. Konstantynowi I w podróży do Konstantynopolaw sprawie uznania postanowień synodów —* trulańskich(680 i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VIII, Albert de Morra CRSA

  ur. między1105 a 1110 w Benewencie, zm. 17 XII 1187 w Pizie, papieżod 21 X 1187.

  Jako zakonnik w Laon 1155-56 został kard.;za pap. Aleksandra III był legatem (m.in. w Anglii), od 1178kanclerzem Kurii rzym., w Benewencie założył KongregacjęCRSA z surową regułą. Wybrany w Ferrarze na następcępap. Urbana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ III Św.

  zm. 10 XII 741 w Rzymie, papieżod 18 III 731. Był z pochodzenia Syryjczykiem; jako papieżkontynuował politykę swego poprzednika —» Grzegorza II.

  Na rzym. synodzie (731), po nieudanych próbach pojednaniasię z ces. —> Leonem III Izauryjskim, G. ekskomunikowatpopieranych przez cesarza obrazoburców (—*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VIII, Maurycy zw. Burdinus OSB

  ur. wLimoges (Francja), zm. po VIII 1137 w Cava dei Tirreni,antypapież 8 III 1118 - IV 1121.

  Jako benedyktyn w Cluny został 1099 bpem Coimbry, a1109 abpem Bragi; z powodu sporu z abpem Bernardem zToledo o metropol, przynależność bpstwa Coimbry G. zostałsuspendowany, a 1114 zrehabilitowany przez pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ IV

  zm. I 844 w Rzymie, papież od 827,rzymianin. Za pap. Paschalisa I był prezbiterem kościoła św.Marka w Rzymie, jesienią 827 został wybrany na papieża idopiero 29 III 828 konsekrowany (zgodnie z Constitutio romanaz 824, wymagającą od elekta złożenia przysięgi wiernościcesarzowi przed przyjęciem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - KULT

  Rozpoczął się wkrótce po śmierci G.; Izydor zSewilli sławił pokorę i bojaźń Bożą, którą odznaczał się G.(PL 83,1102), natomiast Ildefons z Toledo - świętość jegożycia, dar wymowy i mądrość (PL 96,198).

  Początkowo gróbG. znajdował się przy portyku bazyliki św. Piotra w pobliżugrobów pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - IKONOGRAFIA

  G. występuje najczęściej w sztuce wł.,niem. i pol. (jest także jednym z nielicznych papieży, któryodbiera kult na Wschodzie); przedstawiany bywa jako mężczyznaw starszym wieku, mnich benedyktyński lub papież w pontyfikalnym stroju, z paliuszem, w tiarze na głowie, z nast.atrybutami: gołębicą (jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /7 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU, Grzegorz Teolog Św. - ZNACZENIE

  G. zaznaczył się zarówno w Kościele gr.,jak i ł a c , tak w starożytności, jak też średniowieczu i w renesansie.

  Już na pocz. V w. pisma jego znane były na Zachodziedzięki tłumaczeniom Rufina z Akwilei, który poglądyG. uznawał za normę prawowierności; Hieronim uważał goza swego mistrza (De vir...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /4 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI Św. - DZIEŁA

  Najobszerniejszym jest Moralia sive Expositioin Job (PL 75,509-1162; 76,9-782) - podręcznik moralności,ascetyki i mistyki, źródło etycznych i psychol. wiadomości natemat życia człowieka; Homiliarum in Ezechielem prophetamlibri duo (PL 76,785-1072) to zbiór kazań wygłoszonych podczas—» roku liturgicznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ OŚWIECICIEL, Iluminator Św.

  ur. ok.250-252, prawdopodobnie w Artaszacie (prow. Ararat), zm.325 jako pustelnik w górach Sepuh (nad górnym Eufratem),katolikos Kościoła orm. (—* Armenia).

  Pochodził z rodziny książęcej ; wychowywała go opiekunkaZofia (ojciec G. zginął w odwecie za zamordowanie królaarm. Chosroesa, swojego krewnego)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Halka Dodano /11.10.2012 Znaków /5 963

  praca w formacie txt

Do góry