Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ XI, Pierre Roger de Beaufort

  ur. 1329 wRosiers d'Egletons k. Tulle, zm. 27 III 1378 w Rzymie, ostatnipapież (od 30 XII 1370) awiniońskiej niewoli.

  Jako kard. (mianowany 1348 przez wuja, pap. KlemensaV) studiował prawo kan. w Perugii; po rozpoczęciu pontyfikatubezskutecznie usiłował pojednać królów Francji i Angliiw —» stuletniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XII, Angelo Correr

  ur. ok. 1325 w Wenecji,zm. 18 IX 1417 w Recanati, papież 30 XI 1406 - 4 VII1415.

  W 1380 został bpem Castello, a 1390 łac. patriarchąKonstantynopola; był też sekretarzem pap. Innocentego VIIi 1405 został kard. ; w czasie —> schizmy zachodniej wybranyna następcę Innocentego VII, zobowiązał się abdykować...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XIII, Ugo Boncompagni

  ur. 1 I 1502 w Bolonii,zm. 10 IV 1585 w Rzymie, papież od 13 V 1572.

  Jako prof, (od 1531) prawa kan. na uniw. bolońskim zostałpowołany 1539 do pracy w Kurii rzym.; 1546-47 i 1561-63uczestniczył w Soborze Tryd.; 1558 został bpem Vieste, a1565 kard. i legatem pap. w Hiszpanii. Jako papież dążył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /5 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XIV, Niccolò Sfondrati

  ur. 11 II 1535 wSomma Lombardo, zm. 6 X 1591 w Rzymie, papież od 27 IX1590.

  Po studiach prawniczych w Perugii, Padwie i Pawii został1560 bpem Kremony, a 1583 kard.; zostawszy papieżembył zwolennikiem polityki hiszp. i wspierał Ligę Kat. —» Gwizjuszów,a 1591 zagroził ekskomuniką franc. królowi —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ IX, Ugolino de Segni

  ur. ok. 1170 w Anagni,zm. 22 VIII 1241 w Rzymie, papież od 19 III 1227, bratanekpap. Innocentego III.

  Po studiach teol. w Paryżu i prawniczych w Bolonii zosta!1198 kard., a 1206 bpem Ostii; 1207-09 był legatem pap. wNiemczech, a za pap. Honoriusza III - w Lombardii, Ligurii,Pizie i Wenecji. Jàko papież wzywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ V, Brunon

  ur. 972, zm. 18 II 999 w Rzymie,pierwszy papież (od 3 V 996) pochodzenia niem., synOttona, księcia Karyntii, prawnuk ces. Ottona I Wielkiego.

  Wychowywany był na dworze bpa wormackiego Hildebolda(zm. 998); jako kandydat króla Ottona III (byl jego kapelanem)został wybrany przez kardynałów i lud rzym. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ X, Tebaldo Visconti bł.

  ur. 1210 w Piacenzie,zm. 10 I 1276 w Arezzo, papież od 27 III 1272.

  Był zarządcą domu bpa Palestriny kard. G. Pecorari, a pojego śmierci studiował teologię w Paryżu; jako doradca bpalyon. Filipa bral udział w Soborze Lyon. I (1245), a jakoarchidiakon Liège - w legacji pap. Klemensa IV do Anglii.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VI, Jan Gracjan

  zm. XI 1047 w Kolonii,papież 1 V 1045 - 20 XII 1046, rzymianin.

  Papieżem zostałpo zrzeczeniu się tiary (za opłatą) przez pap. —» BenedyktaIX; powszechnie uznany, G. dążył do wprowadzenia kanonicznegowyboru papieży, na który miałby jednocześnie wpływ lud; spotkał się jednak z oporem patrycjuszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VI

  zm. po 1018, antypap. 1012. Wybranyza pap. —> Benedykta VIII przez Krescencjuszów, szukającpoparcia przybył na Boże Narodzenie 1012 w stroju pontyfikalnymdo Pöhlde, na dwór ces. Henryka II; cesarz zakazałjednak G. noszenia insygniów pap. (krzyż przejął w depozyt),przyrzekł rozwiązać kwestie sporne w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ VII, Hildebrand Św.

  ur. ok. 1020 w Toskanii,zm. 25 V 1085 w Salerno, papież od 1073, inicjatortzw. —» gregoriańskiej reformy.

  W rzym. klasztorze benedyktynów na Awentynie przyjął1047 niższe święcenia; towarzyszył pap. —* Grzegorzowi VIna wygnaniu w Kolonii, a po jego śmierci udał się do jednegoze zreformowanych klasztorów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /8 319

  praca w formacie txt

Do góry