Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ V

  ur. 1751 w Dimitsanie (Peloponez), zm.22 IV 1821 w Konstantynopolu, patriarcha (1797-98, 1806-08,1818-21).

  Pochodził z ubogiej rodziny; po studiach teol. w Atenach ina Patmos został archidiakonem i głównym doradcą metropolityw Smyrnie; nast. jako metropolita Smyrny przyczyniłsię do rozwoju oświaty wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ, zw. Wielkim abp.

  zm. 1414 lub 1420 weLwowie.

  W 1361 został konsekrowany przez Mesropa Ardasetsi,orm. katolikosa Sis; 1364 przybył do Lwowa, gdzie społecznośćorm. podzieliła się na zwolenników unii (pod wpływem— unitorów) i ich przeciwników; w tym samym rokuzostał abpem lwowskim, wprowadzony na urząd przez bpaJana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z ANTIOCHII

  zm. 593, patriarcha antioch.(od 570).

  Był przełożonym w syr. klasztorze w Jerozolimie,a później na Synaju; ces. Justyn II ustanowił go patriarchąpo —* Anastazym Starszym; miał wpływ na politykę ces.Tyberiusza I Konstantyna i był poważany przez pap. GrzegorzaI Wielkiego;

  G. uspokoił swą przemową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II, właśc. Georgios Kyprios

  ur. 1241 naCyprze, zm. 1290 w Konstantynopolu, patriarcha, teolog.

  Był uczniem historyka bizant. i ces. dyplomaty JerzegoAkropolity, pod którego kierunkiem otrzymał gruntowne wykształceniehuman, i teol.; jako przyjaciel patriarchy JanaXI Bekkosa (1275-82) i bliski współpracownik ces. MichałaVIII Paleologa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z BUCZKOWA OP bp.

  zm. 1424 (lub1425) we Włodzimierzu Wołyńskim.

  Jako przeor dominikanówzostał 1400 łac. bpem włodzimierskim; realizował politykęwielkiego księcia litew. —> Witolda, zmierzającego dostworzenia niezależnej metropolii;

  w związku z tym G. dążyłdo wyzwolenia się spod zwierzchnictwa podległych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ II abp.

  ur. ok. 1402 na terenie obecnejBułgarii, zm. 1472 w Nowogródku, unicki metropolita kijowski.

  Jako uczeń i przyjaciel metropolity kijowskiego Izydorapomagał mu w propagowaniu unii —» florenckiej na Rusi;podróżował z Izydorem do Moskwy, skąd udał się do Konstantynopola,gdzie został archimandrytą monasteru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z CYPRU

  Żył na przełomie VI i VII w.,mnich nestoriański, pisarz ascetyczny.

  Z pochodzenia byłPersem; żył jako pustelnik koło Mont Izla; pod koniec VI ina pocz. VII w. (za czasów —» Arkadiusza, bpa Konstancji)udał się na Cypr, skąd przed śmiercią powrócił do Mont Izla.Znane są 2 dzieła G. - Liber sermonům...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ III, zw. Mammas

  ur. ok. 1400 w Konstantynopolu,zm. 1459 w Rzymie, patriarcha.

  Pochodził z zamożnej rodziny związanej z dworem Paleologów;1415-20 był mnichem w Konstantynopolu, a 1423-28spowiednikiem ces. Jana VIII Paleologa; w Ferrarze występowałprzeciw unii Kościołów łac. i gr. (—» Florencki Sobór),lecz przykład kard...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z GDAŃSKA OFMRef

  zm. 24 II 1681 wBiałej Podlaskiej, działacz zak., kronikarz.

  Do zakonu wstąpił1633; święcenia kapł. przyjął ok. 1640; wydelegowany1647 do założenia klasztoru w Wejherowie, przebywał tamdo 1677 (z przerwą 1663-71), kierując budową zespołu sakr.oraz —» kalwarii; założył tam szkołę klasztorną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ III PAHLAWUNI

  ur. 1096, zm. 1166 wRomkłaj (Hromkla), orm. katolikos.

  Wraz z młodszym bratem Nersesem IV Sznorhali był wychowywanyprzez wuja —» Grzegorza II Martyrofilosa; studiaodbył w klasztorze w Sewan pod kierunkiem Stefana zw.Mądrym; 1113 został wybrany katolikosem. Wykorzystującmłody wiek G., bpi z Waspurakanu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt

Do góry