Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ PAWEŁ z BRZEZIN

  ur. ok. 1525 w Brzezinachk. Łęczycy, zm. 1591 w Rakowie (lub Pińczowie), teolog,jeden z twórców — braci polskich.

  Tytuł magistra sztuk wyzwolonych uzyskał 1547 w AkademiiKrak.; teologię studiował w Królewcu pod kierunkiemF. Staphylusa i 1549 został rektorem szkoły św. Marii Magdalenyw Poznaniu; za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ PREZBITER

  Żył w VI-VII w., autor biografiiśw. —» Grzegorza z Nazjanzu (PG 35,244-304; pol.przekład Święty Grzegorz z Nazjanzu. Mowy wybrane, Wwa1967, 27-54), opracowanej na podstawie jego mów i poematuautobiogr.;

  niekiedy G. bywa utożsamiany z innym Grzegorzem(lub Georgiosem) z Cezarei Kapadockiej, żyjącym wVII-IX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z RIMINI OESA

  ur. w 2. poł. XIII w. wRimini, zm. 20 XI 1358 w Wiedniu, filozof, teolog, zw. doctorauthenticus, przedstawiciel —> augustiańskiej szkoły (I).

  Studiował 1323-29 w Paryżu i tam uzyskał bakalaureatsztuk wyzwolonych; nast. uczył w szkołach augustiańskich wBolonii, Padwie i Perugii, a od 1341 w Paryżu (—*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SAMBORA ks.

  Właśc. Grzegorz Czuj,ur. ok. 1523 w Samborze (Ukraina), zm. 26 II 1573 w Krakowie,poeta łaciński.

  Od 1552 studiował w Krakowie; był nauczycielemi rektorem m.in. szkół w Przemyślu (1547-50),Lwowie (1550-53) i Krakowie (od 1559); 1561 otrzymał stopieńmagistra; od 1563 wykładał w Akademii Krak. poetykęi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z SANOKA abp.

  ur. ok. 1407 w okolicySanoka, zm. 29 I 1477 w Rohatynie k. Lwowa, filozof i humanista.

  Po studiach 1428-33 w Akademii Krak., które ukończył zestopniem bakałarza, został wychowawcą synów wojewodykrak. Jana Tarnowskiego; przed 1437 przyjął święceniakapł.; ok. 1437 udał się do pap. Eugeniusza lV, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /5 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XV, Alessandro Ludovisi

  ur. 9 I 1554 wBolonii, zm. 8 VII 1623 w Rzymie, papież od 9 II 1621.

  Od 1567 kształcił się w jez. Collegium Germanicum (—>Gregorianum) w Rzymie, nast. studiował w Collegium Romanůmnauki human., 1569-71 filozofię i teologię, a 1571-75w Bolonii prawo kan.; po przyjęciu 1575 święceń kapł. papieżGrzegorz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ MAGISTROS

  ur. ok. 990, zm. ok. 1058,arm. książę, pisarz, tłumacz.

  Jako naczelny dowódca siłzbrojnych okręgu arm. walczył przeciwko Turkom i Grekom;fałszywie posądzony o działalność wrogą królowi GagikowiII został zmuszony do rezygnacji z pełnionych funkcji; 1044wyjechał do Konstantynopola, gdzie zajmował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ IV DEGHA

  ur. 1133 w prow. Wajoc-dzor,zm. 1193, orm. katolikos.

  Był mnichem w klasztorze Haghbat (wsch. Armenia); pośmierci swego wuja, katolikosa Nersesa IV Sznorhali, został1173 wybrany jego następcą; kontynuował rokowania w sprawieunii Kościoła orm. z Kościołem gr., w którego imieniuwystępował ces. Emanuel I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ XVI, Bartolomeo Alberto Cappellari OSBCam

  ur. 18 IX 1765 w Belluno (pn.-wsch. Włochy), zm.1 VI 1846 w Rzymie, papież od 2 II 1831.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej; 1783 wstąpił do kamedułówi 1786 złożył śluby zak., a 1787 przyjął święcenia kapł.;od 1790 był prof, nauk przyr. oraz filozofii w Murano k. Wenecji;1805 objął opactwo św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ z NAZJANZU Starszy bp.

  ur ok. 275 wNazjanzie (Kapadocja), zm. 374, ojciec św. —> Grzegorza zNazjanzu.

  Pochodził z rodziny niechrześc; w młodości należał dosynkretystycznej sekty —» hypsistarian, czczącej Boga Najwyższegow duchu praktyk judaistycznych; pod wpływemswej żony Nonny przyjął 325 chrzest i 329 został wybrany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rena Dodano /11.10.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt

Do góry