Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GWIAZDA MORZA

  Tytuł kultowy MB, symbolizującyjej doskonałość, dzięki której jako przyświecający wzórwskazuje drogę, budzi i podtrzymuje nadzieję ludzi zdążającychrównież do nadprzyr. celu życia wśród niepewności iniebezpieczeństw (metafora morza); wezwanie MB jakoG.M. wiąże się też z teol. cnotą nadziei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /8 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z MONTPELLIER

  ur. ok. 1140-45 w Montpellier(pd. Francja), zm. między 13 I a 8 VI 1208 w Rzymie,założyciel wspólnot zakonnych.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej; kształcił się u templariuszy,do których nast. wstąpił; opuścił jednak zakon i ok. 1175wybudował na przedmieściach Montpellier szpital pod wezw.Ducha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GWIAZDA MORZA"

  Gdański Dwutygodnik Katolicki,rei.-spol. czasopismo diec, wydawane od 1983 przez KurięBiskupią w —» Gdańsku (nazwa przypadkowo zbieżna znazwą kat. tygodnika parafialnego Wybrzeża wychodzącego1936-39 w —» Gdyni).

  Czasopismo założył (po wieloletnichstaraniach bpa E. Nowickiego) bp L. Kaczmarek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z MONTROCHER, Guido de Monte Rotheri

  ur. w Montrocher, zm. 1333 lub 1334, teolog.

  Studiował prawdopodobnie w Paryżu; był prob, w Teruel(diec. Walencja), gdzie 1330-33 napisał 3-tomowy podręcznikpastoralny Manipulus curatorum (bmw 1470, Savigliano14712), określający obowiązki kapłanów przy sprawowaniusakramentów, wyjaśniający historię i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „GWIAZDKA CIESZYŃSKA"

  Tygodnik wyd. 1848--1939 w Cieszynie, przeznaczony dla ludu wiejskiego (do1851 jako „Tygodnik Cieszyński").

  Jako najstarsze pol. czasopismo na Śląsku CieszyńskimG.C. wydawana była przez L. Kluckiego (1848-49), P. Stalmacha(1849-88), Kat. Towarzystwo Prasowe (1888-96) orazJ. Kreisela (1896-1900); publikowała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIDON z PIZY OCarm

  Żył w 1. poł. XIV w., wł. poeta.

  Napisał komentarz poetycki (tercyną w 8 pieśniach) doInferno Dantego Alighieri (Dichiarazione poetica dell Infernodantesco, Propugnatore 1(1888) 62, 326); pozostawił równieżłac. objaśnienia komentarza zachowane w częściach (fragmenty w Bollettino della Società Dantesca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUYSKI, Gujski MARCELI MAREK

  ur. 17 VI 1830 wKrzywoszyńcach na Ukrainie, zm. 6 V 1893 w Krakowie,rzeźbiarz.

  Od 1855 uczył się rzeźby w Warszawie pod kierunkiemD. Zalewskiego, a także 1856 w Szkole Sztuk Pięknych;od 1857 studiował w Akademii św. Łukasza w Rzymie; nast.przebywał we Florencji i Bolonii, a 1867-72 we Francji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARANCYJNA USTAWA

  Prawo Królestwa Wł.wprowadzone 13 V 1871 w celu rozwiązania —> rzymskiejkwestii (po zajęciu Państwa Kośc. wraz z Rzymem); nie uznanaprzez Stolicę Apost. została zniesiona 1929 na mocy 26art. Paktów Later. (—» laterańskie traktaty).

  Tekst u.g., przedstawiony Stolicy Apost., zawierał m.in.następujące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUZOWIUSZ, Gusovius JAN GOTFRYD

  ur. 5 IV 1735w Pruskiej Iławie k. Królewca, zm. 3 IX 1785 w Gdańsku,pol. kaznodzieja ewang., pisarz, tłumacz.

  Kształcił się w Brodnicy,Toruniu i Gdańsku; teologię i filozofię studiował 1755--59 na uniw. w Rostocku; od 1766 był nauczycielem, a od1773 lektorem języka pol. w Gimnazjum Gdańskim i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARDIA SZWAJCARSKA PAPIESKA, Conors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis

  Jednostka wojskowa,korpus odpowiedzialny głównie za bezpieczeństwo papieżai ochronę apost. pałaców.

  Pierwsze wzmianki o żołnierzachszwajc, pełniących różne funkcje w posiadłościachpap., pochodzą z XIV w.; pap. Sykstus IV (1471-84) podejmowałz niektórymi władcami rokowania, mające zapewnićregularny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /2 744

  praca w formacie txt

Do góry