Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HABRICH LEONHARD

  ur. 16 IX 1848 w Esch k. Kolonii,zm. 24 V 1926 w Wesselingu, pedagog.

  Kształcił się wKolonii, gdzie 1869-77 pracował jako nauczyciel; 1877 uzyskałuprawnienia do nauczania w szkołach średnich językaniem. i franc. oraz historii; zajmował się pracą nauk. (całkowiciepoświęcił się jej po 1915). Jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACKI MICHAŁ ANTONI SOCist

  ur. 1630 w Bydgoszczy,zm. 4 III 1 7 0 3 w Oliwie, teolog, dyplomata.

  Po złożeniuprofesji u cystersów w Oliwie, studiował w Braniewie; przednajazdem szwedz. uciekł do Belgii, gdzie przyjął święceniakapł. i uzyskał doktorat teologii; 1660 został przeorem w Oliwie,1 6 8 0 koadiutorem opata, a 1683 opatem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABSBURGOWIE

  Dynastia niem., pochodząca prawdopodobniez Alzacji, biorąca swą nazwę od zamku Habsburg(Habichtsburg) w szwajc. kantonie Argowia (Aargau).

  Zamek Habsburg zbudował ok. 1020 bp Werner ze Strasburga,którego brat Radbot (zm. przed 1045) uważany jestza założyciela linii rodu noszącej później (1090) tytuł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /11 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACZELA JAN OFMConv

  Imię zak. Peregryn, ur. 26XII 1865 w Odrzykoniu k. Krosna, zm. 26 VII 1 9 4 2 k. Stanisławowa,pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1885; po studiach filoz.-teol. w kolegiumjez. w Krakowie przyjął 1890 święcenia kapł.; 1892--1905 był wykładowcą teologii dogm. w krak. studium zak.oraz 1899-1902...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERT ISAAK bp.

  ur. ok. 1600 w Paryżu, zm. 15 IX1668 w Pont-de-Sa!ars k. Rodez, teolog, pisarz, polemista.

  Po wydaniu 1623 tomu wierszy łac. Pietas regia (zadedykowanegokard. A.J. Richelieu) otrzymał tytuł bakałarza, a1626 doktoryzował się z teologii na Sorbonie; brał udział wpolemice dotyczącej ustanowienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERSCHRACK MIKOŁAJ

  Tworzył w 2. poł. XV w.w Krakowie, malarz. Pochodził z Nowej Wsi pod Krakowemi 1454 otrzymał obywatelstwo miasta Krakowa; 1468 zawarłumowę z konwentem augustianów przy kościele św. Katarzyny,zobowiązującą go do wykonania ołtarza głównego; 1476pracował we Lwowie, gdzie dla tac. katedry pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABEL FRANTIŠEK XAVER bp.

  ur. 12 X 1760 w Trenczynie,zm. 13 X 1846 w Nitrze, słowac. pisarz. Studia teol.ukończył 1785 w Budapeszcie, nast. był prob, w Teplej i Dubnicy,później kanonikiem i bpem w Nitrze.

  W latach 40-tych XIX w. wspierał wysiłki protestantów słowac. na rzecz rozwojuprasy i języka lit., pozyskując dla tej akcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GZY

  Parafia w dek. pułtuskim w diec. płockiej.

  Parafięw G. erygował 1377 bp płoc. Dobiesław —» Gulczewski; drewnianykościół Zwiastowania NMP, św. Michala i św. Jakuba,spalony 1657 przez Szwedów, odbudowany przed 1676,przetrwał do pocz. XVIII w.; obecny, murowany kościółWniebowzięcia NMP, wzniesiony 1872...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABERKANT KRZYSZTOF

  ur. 31 V 1704 w Dąbrówniek. Grunwaldu, zm. 14 XI 1776 w Toruniu, pastor ewang.,tłumacz.

  Po studiach na uniw. w Królewcu był 1732-36 pastorempol. w Marwałdzie, a nast. do 1758 w Dąbrównie, potemkaznodzieją pol. w Toruniu i tamże od 1761 lektorem gimnazjum.

  Przełożył na język pol. Ch. Langhansa Postyllą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAARLEM

  Diecezja w pn. Holandii, sufr. Utrechtu,eryg. 12 V 1559 przez pap. Pawła IV w ramach reorganizacjiadministracji kośc. Niderlandów, zaproponowanej przez królahiszp. Filipa II.

  Bpami H. byli m.in. Mikołaj van Nieuwland (1561-64),który zwołał dwukrotnie synod diec, i Godfryd van Mierlo(1569-78), który 1571...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Natalis Dodano /12.10.2012 Znaków /3 402

  praca w formacie txt

Do góry