Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HADZIACKA UGODA

  Porozumienie zawarte międzyRzecząpospolitą a Kozakami 16 II 1658 w Hadziaczu, regulującem.in. stan i status prawny prawosławia.

  Hetman Kozaków Jan Wyhowski 1658 zerwał (przyjęte1654) porozumienie z Rosją (B. —> Chmielnicki) i z komisarzamikróla Jana II Kazimierza zawarł u.h.; uznano w niej prawosławieza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADZIEWICZ RAFAŁ

  ur. 13 X 1803 w Zamchu k. Biłgoraja,zm. 7 IX 1886 w Kielcach, malarz, rysownik, grafik.

  Studiował 1822-29 na wydz. sztuk pięknych UW u A. Brodowskiegoi A. Blanka; stypendium Komisji Rządowej WyznańRei. i Oświecenia Pubi, pozwoliło mu na wyjazd do Drezna(1829-30) i Paryża (1830-31) oraz na naukę pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIANOPOLIS in PISIDIA

  (Sarkikaraagaç lub Adarasw pd.-zach. Turcji), bpstwo z IV w. w metropolii Antiochiain Pisidia; Paweł Apostoł był w H. w czasie swychpierwszych podróży mis. (45-50, 58); bpstwo upadło wskutekokupacji tur. w końcu XII w.; bpi znani są od IV-X w.; od1933 bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIANOTHERAE

  (k. Balikesir w pn.-zach. Turcji),bpstwo z ok. poł. V w. w metropolii Kyzikos w rzym. prowincjiHellespont; upadło wskutek najazdu tur. w końcu XII w.;bpi znani są od poł. V do poł. IX w.; od 1933 bpstwo tytuł.;bpem tytularnym H. był od 1961 Bronisław Dąbrowski (od1 9 8 2).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIANUM

  Sakramentarz hadriańsko-gregoriańskilub frankoński, modyfikacja autentycznej kopii —» sakramentarzagregoriańskiego dokonana 784-791 przez pap. — HadrianaI na prośbę ces. Karola Wielkiego; używany zwł. naterenach ówczesnej Galii, był wielokrotnie poprawiany i uzupełniany(m.in. przez —> Alkuina).

   

  A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN PAWEŁ

  ur. 10 VI 1868 w Pabianicach, zm.13 I 1924 w Łodzi, duchowny Kościoła ewangelickoaugsburskiego.

  Studiował 1887-91 teologię ewang. w Dorpacie; ordynowany1892 w Warszawie, był wik. w Brzezinach k. Łodzi,a od 1893 prob, w Łodzi; na synodzie łódzkim 1917 sprzeciwiłsię kośc. ustawom gubernatora H. Beselera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN z ANTIOCHII, Adrian

  Żył w V w., gr. egzegetapochodzenia syryjskiego. Identyfikowany z mnichem ikapłanem, adresatem listów św. Nila (PG 79,225.437.516),był przedstawicielem i zwolennikiem —» antiocheńskiej szkołyegzegetycznej; brał udział w pracach szkoły (m.in. po razpierwszy użył terminu „isagoge" na określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN I

  ur. 722, zm. 25 XII 795 w Rzymie, papieżod 1 II 772, rzymianin.

  Pochodził z rodu Colonnów; jakodiakon w Rzymie, wybrany papieżem, nawiązał kontakty z—» Frankami, osłabione za jego poprzednika Stefana III;wskutek zajęcia 772 części Państwa Kośc. przez króla LongobardówDezyderiusza, H. zwrócił się o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADDAD CHALIL BUTROS OFMCap

  Imię zak. Jakub,ur. 1 II 1875 w Ghazir k. Bejrutu, zm. 26 VI 1954 w Jall-Eddibk. Bejrutu, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1894 w Bet Chaszebau, gdzie równieżodbył studia filoz.-teol., po których 1901 w Bejrucie przyjąłświęcenia kapł.; był ekonomem misji zak. (prowadzonychprzez prow, lyońską) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRIAN, Adrian z NIKOMEDII Św.

  Męczennik, żyłna przełomie III i IV w. w Nikomedii (prow. Bitynia) w AzjiMniejszej.

  Wg staroż. martyrologów: Hieronima (PL 30,446.474),Bedy Czcigodnego (PL 94,853-854.1037), Sancii Adonis (PL123,348-351) oraz Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae(BHG I 26-29) H. byl oficerem rzym. nawróconym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /3 162

  praca w formacie txt

Do góry