Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HAEC EST DIES, QUA CANDIDAE, Tereso, Boga zwiastunko

  Hymn w nieszporach o św. —> Teresie Wielkiej (wLG część hymnu na jutrznię), którego autorstwo przypisywanejest pap. Urbanowi V I I I ; do LH wprowadzony 1971 (LHIV 1205-1206; LG IV 1270);

  występował wcześniej w brewiarzachwat. (1920), karmelitańskich (1938), benedyktyńskich(1940) i domin. (1962). Autor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEC EST DIES, QUAM FECIT DOMINUS

  Antyfonabrewiarzowa i procesyjna, treściowo i historycznie związanaze świętem Zwiastowania NMP (—> Zwiastowanie Pańskie),powstała w środowisku benedyktyńskim (weszła do liturgiijako śpiew przed —» pokropieniem w niedziele zwykłe w ciąguroku).

  Początkowo była antyfoną do —* Magnificat w II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEC FEMINA LAUDABILIS, Sławmy niewiastę roztropną

  Anonimowy utwór, prawdopodobnie z XV w., ułożonyna cześć św. —» Batyldy, który jako hymn w godzinie czytańtekstów wspólnych o świętej kobiecie został wprowadzony1971 do LH (I 1186-1187, II 1656-1657, III 1520-1521, IV1504-1505; LG I 1244, II 1720-1721, III 1588, IV 1600; teksttakże w: AH XLIII 95, HIBR...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEC HORA, QUAE RESPLENDUIT, Oto jaśnieje godzina

  Anonimowy utwór (PL 17,1179) będący częścią hymnuTer hora trina volvitur (Chev 20 340) pochodzącego z przełomuV i VI w., wprowadzony 1971 jako hymn modlitwy popołudniowejokresu wielkanocnego do LH (II 425, 735; LG II429, 735; tekst także w: AH LI 18, HIBR 105).

  Tekst nawiązujedo godziny śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAECCEITAS

  (łac. haec [res] ta oto, domyślnie rzecz),wyróżniona przez J. —» Dunsa Szkota (II) forma (—» forma imateria) rzeczy, będąca zasadą ich jednostkowienia (—» jednostka).

  W warstwowej koncepcji ułożenia form w bycie (—» augustynizmI), traktowanych jako zespół awicenniańskich „naturtrzecich", Duns Szkot...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADŻDŻ

  (arab.), uroczysta pielgrzymka do —> Mekki(w odróżnieniu od umra, zwykłego nawiedzenia św. miasta okażdej porze roku), nawiązująca do zwyczajów przedislamskich,ustalona w 6 roku —» hidżry, będąca jednym z 5 filarówislamu (—» arkan); jako instytucja boska, wspomniana w ->Koranie (sura 2,158.196; 3,96-97)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAECKEL ERNST

  ur. 16 II 1834 w Poczdamie, zm. 9VIII 1919 w Jenie, zoolog i filozof.

  W 1865-1909 był prof, zoologii w Jenie i pierwszym znaczącymbiologiem niem., który przyjął i propagował teorię —>ewolucji (I) Ch. Darwina (—» darwinizm 1); w swych pracachbiol. H. koncentrował się na morfologii i systematyce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEC DIES, QUAM FECIT DOMINUS, Oto dzień, który Pan uczynił

  Werset 24 z Ps 118 używany w liturgii mszalnejoraz —> godzin kanonicznych od niedzieli wielkanocnejprzez całą oktawę (PL 78,1042; LH II 409-500; LG II 410--505); od IV w. występował jako śpiew responsoryjny, zw.też później —» graduałem (potwierdzony przez Cantatorium zMonzy), oraz od V I I I w. jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADRUMETUM

  (Susa we wsch. Tunezji), bpstwo odok. II w. do ok. VIII w. w rzym. prowincji Byzacena; odXVII w. bpstwo tytularne.

  H. było kolonią fen. i ważnym portem w Afryce Pn.; zaces. Trajana (98-117) wolne miasto H. zostało kolonią rzym.;430 opanowali H. Wandalowie (nazywane Hunuricopolis), a533 zdobył je Belizariusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HADUCH HENRYK SJ

  ur. 14 VII 1870 w Jaćmierzu k.Sanoka, zm. 5 X 1925 w Nowym Sączu, kaznodzieja rekolekcjonista.

  Do zakonu wstąpił 1886 i 1897 przyjął święcenia kapł.; postudiach teol. w Krakowie objął 1898 stanowisko wykładowcywymowy kośc. (—» homiletyka) i nauczyciela języka łac. wStarej Wsi; 1908 został rektorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kunegunda Dodano /12.10.2012 Znaków /3 315

  praca w formacie txt

Do góry