Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HAGIA SOFIA

  (gr. mądrość Boża), do V w. Megale Ekklesia,kościół katedralny w Konstantynopolu (Stambuł) położonyobok pałacu ces. i siedziby patriarchy.

  Budowę kościoła rozpoczął ces. Konstantyn II, a konsekracjidokonał 360 patriarcha Eudoksjusz; była to prawdopodobnie5-nawowa bazylika, poprzedzona atrium z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAF

  (gr. hagios święty, graf ein pisać), świętypisarz, natchniony autor księgi Pisma św. (por. KO 11), takżeautor życiorysów świętych (—» hagiografia).

  H. określa się każdego człowieka, który pod wpływemnatchnienia Bożego (—> natchnienie Pisma św.) przyczynił siępozytywnie i twórczo do powstania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA

  (gr. hagios święty, graf ein pisać), dziedzina—> historiografii kośc. zajmująca się historią życia idziejami kultu świętych; rozwijająca się od II w., wraz z kultemświętych w Kościele wsch. (—> bizantyjska teologia II 5)i zach., poddana została w XVII w. nauk. krytyce przez —»bollandystów i —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEFTEN, Haeftenus BENEDIKT van OSB

  Imię chrzestneJakub, ur. 1588 w Utrechcie, zm. 31 VII 1648 w Affligem(Belgia), pisarz ascet., przedstawiciel monastycznej duchowościflamandzkiej.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. w Lowaniumwstąpił 1609 do zakonu w Affligem i 1613 przyjął święceniakapł.; zostawszy 1619 opatem (1618 także prob.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAEGY JOSEPH CSSp

  ur. 1860, zm. 5 II1931, liturgista--rubrycysta.

  W 1915-31 był konsultorem Kongr. Obrzędóww zakresie liturgii, a 1921-24 także do spraw beatyfikacji ikanonizacji; tę samą funkcję pełnił też przy Kongr. do SprawZak. i Pap. Komisji Interpretacji KPK;

  był wyd. i współautorem(z racji licznych poprawek i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÄFFELIN KASIMIR JOHANN von kard.

  ur. 13 (nie 3)11737 w Minfeld (Bawaria), zm. 27 VIII 1827 w Rzymie, dyplomata.

  Po studiach w Pont-à-Mousson i Heidelbergu doktoryzowałsię 1765 z teologii; 1767 przyjął święcenia kapł. izostał kapelanem na dworze elektora Palatynatu ReńskiegoKarola Teodora (zm. 1799) oraz członkiem MannheimskiejAkademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAFFNER PAUL LEOPOLD bp.

  ur. 21 I 1829 w Horb(Badenia-Wirtembergia), zm. 2 XI 1899 w Moguncji, filozof,publicysta.

  Filozofię i teologię studiował 1847-51 w Tybindze i 1852przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniu doktoratu filozofii zostałpowołany przez bpa W.E. —> Kettelera na prof, filozofii,a nast. apologetyki w seminarium duch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGADA, haggada, agada

  (od aram. rdzenia ngd, haggadahlub 'aggadah opowiadanie, pouczenie, lekcja), forma—» midraszu obejmująca wszystkie nie związane z —> halachąrabinackie objaśnienia tekstów ST z zastosowaniem do aktualnejsytuacji życiowej; przedmiotem wykładu jest zawsze tekstpisany (hakkatub) Pisma Św.; najpopularniejsza w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /6 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGAR

  (hebr. hägär), egip. niewolnica —> Sary, matkaIzmaela (Rdz 16,1-16; 21,9-21).

  Upokorzona przez Sarę, H.została wygnana na pustynię wraz z synem i stała się matką12 plemion arab. (Rdz 25,12), które Ba 3,23 nazywa synamiH. Epizody z życia H. zgodne są ze zwyczajami epoki patriarchów:bezpłodna żona mogła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAECKER THEODOR

  ur. 4 VI 1879 w Eberbach (Baderna-Wirtembergia), zm. 9 IV 1945 w Ustersbach k. Augsburga,pisarz kat., filozof i krytyk.

  Pod wpływem dzieł J.H. Newmana przeszedł 1921 na katolicyzm;współpracował z pismem „Meggendorfer Blättern"wydawanym przez F. Schreibera, po śmierci którego (1941)został red. naczelnym;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 779

  praca w formacie txt

Do góry