Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HAHN HEINRICH

  ur. 29 VIII 1800 w Akwizgranie, zm.11 III 1882 tamże, działacz mis. i społeczny.

  Po studiachmed. w Gandawie pracował jako lekarz w Montsen k. Liège,gdzie 1832 zetknął się ze Stow. Rozkrzewiania Wiary podwezw. św. Franciszka Ksawerego (—> Franciszek Ksawery III2°); 1842 założył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA - W POLSCE

  Początki h. związane są z wprowadzeniemchrześcijaństwa i rozwojem rodzimych kultów świętych. Wś r e d n i o w i e c z u powstały teksty o dużej wartości hist.,przede wszystkim żywoty św. Wojciecha z przełomu X i XIw., np. Est locus in partibus Germaniae, tzw. Vita prior(MPHn IV 1), pisany 998-999...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /16 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFIA - W KOŚCIELE WSCHODNIM

  1. W B i z a n c j umutrzymały popularność wypracowane w starożytności formułyBios kat politela (odpowiednik łac. —> Vitae) mnichówi bpów, —» apoftegmaty ojców oraz używane powszechnieod IV w. zbiory żywotów w rocznym cyklu liturg., czyli-* menologia i ich skróty —» synaksariony; równoleglefunkcjonowały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /14 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOGRAFICZNE CZASOPISMA

  Periodyki wydawaneprzez różne instytucje kość, wydawnictwa wyznaniowelub osoby fiz. w celu upowszechniania życiorysów, działalnościi kultu świętych, błogosławionych lub osób zmarłych wopinii świętości, jak również publikujące kryt. studia źródełhagiograficznych stanowiących podstawę opracowań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /8 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIONIM

  (gr. hagios święty), pseudonim pisarski zawierającyimię lub nazwisko świętego, najczęściej tożsame z przybranymprzez autora przy profesji zak., np. „Jan od św. Franciszka",którym Ignacy Krzyżkiewicz sygnował Lekarstwonowe z Hieruzalem (Pz 1678) lub „Joannes Damascenus aMatre Dei" (J.D. —> Kaliński)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIOSORITISSA, Chalkopratissa

  (gr. hagion sorosświęty relikwiarz), bizant. ikonograficzny typ przedstawieńMaryi, którego nazwa pochodzi od cudownej ikony MB,czczonej od poł. VI w. w sanktuarium maryjnym - Chalkoprateiaw Konstantynopolu, związanej z relikwiami PaskaNMP; wyobraża Maryję (bez Dzieciątka Jezus) w orędującejpozie, w całej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /6 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÄGEN JOHANNES GEORG SJ

  ur. 6 III 1847 w Bregencji(Austria), zm. 5 IX 1930 w Rzymie, matematyk i astronom,brat Martina.

  Do jez. prowincji górnoniem. w Gorheim k. Sigmaringenwstąpił 1863; filozofię studiował w Maria Laach (1867-70), amatematykę i astronomię w Münster i Bonn (1870-72); pousunięciu jezuitów z Niemiec uczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGEN MARTIN SJ

  ur. 23 V 1855 w Bregencji (Austria),zm. 12 VII 1923 w Valkenburgu-Houthem (Holandia),biblista, brat Johannesa Georga.

  Do jez. prowincji górnoniem. działającej w rozproszeniuwstąpił 1872; nowicjat odbył w Exaeten (Holandia), kurs filozofii1876-79 w Blijenbeck, potem uczył matematyki w Feldkirch;podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGER BALTHASAR SJ

  ur. 1572 w Überlingen (Baderna-Wirtembergia), zm. 10 III 1627 w Würzburgu, teolog polemista.

  Studiował filozofię w Würzburgu; 1593 wstąpił do jez. prowincjiRenu, potem uczył przedmiotów human, w Moguncjioraz filozofii w Würzburgu, gdzie po święceniach kapł. uzyskałdoktorat egzegezy bibl.; był nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAGIASMA

  (gr. hagiasmas poświęcenie), w Kościołachwsch. nazwa obrzędu zwykłego (mała h.) i wielkiego (wielkah.) poświęcenia wody (1) w uroczystość —> Objawienia Pańskiego(Epifania) oraz nazwa poświęconej wody, zw. „Jordanem"lub „wodą jordańską" (2).

  1. Obrzęd h. wywodzi się z liturg. wspomnienia —*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 637

  praca w formacie txt

Do góry