Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HALLER JOHANNES

  ur. 16 X 1865 w Keinis (Estonia),zm. 24 XII 1947 w Tybindze, historyk.

  Jako absolwent szkoły katedralnej w Rewlu studiował1883-88 historię w Dorpacie; 1890 kontynuował studia w Berlinieoraz Heidelbergu, gdzie 1891 uzyska! doktorat filozofii;1892-97 i 1901-02 pracował w rzym. Preussische HistorischeInstitut;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER JÓZEF

  ur. 13 VIII 1873 w Jurczycach k. Krakowa,zm. 4 VI 1960 w Londynie, generał, działacz społeczno-polityczny.

  Z wykształcenia rolnik, był oficerem armii austr. oraz organizatoremdrużyn polowych „Sokoła" i harcerstwa; w czasieI wojny świat, pełnił funkcję dowódcy II Brygady Legionów(1914-17) i Pol. Korpusu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER BERCHTOLD

  ur. 1492 w Aldingen k. Rottweil,zm. 25 II 1536 w Bernie, reformator protestancki.

  Uczył się w Rott weil i Pforzheimie, gdzie zaprzyjaźni! sięz Ph. Melanchtonem; 1510-11 studiował na uniw. w Kolonii,uzyskując tytuł magistra sztuk; 1513 został nauczycielem wtac. szkole w Bernie, a 1517 diakonem przy katedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIGOWSKI WOJCIECH SchP

  Imię zak. Franciszek odJezusa i Maryi, ur. 9 IV 1629 w Dobczycach k. Myślenic,zm. 16 I I I 1712 w Rzeszowie, działacz zakonny.

  Do zakonuwstąpił 1651 w Podolińcu na Spiszu; po studiach filoz.-teol.w seminariach zak. przyjął ok. 1658 święcenia kapł.; był nauczycielemszkół zak. (m.in. w Rzeszowie)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLE (1)

  Miasto nad rzeką Solawą w Niemczech, siedzibaprotest, uniwersytetu.

  M i a s t o - Obok grodu, zal. 806 przez ces. Karola Wielkiegona granicy slow., powstała osada H., której geneza łączysię z odkryciem w tej okolicy solanek; 968 H. zostałowłasnością abpów magdeburskich, a od XII w. uzyskało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /4 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALIKARNAS, Halicarnassum

  (Bodrum w pd.-zach.Turcji), staroż. bpstwo w metropolii Stauropolis w rzym. prowincjiKaria; bpi znani są od pol. V w. - XI w.; od pol.X V I I I w. bpstwo tytuł.; bpami tytuł, byli m.in. sufraganiwarsz. J. -» Dekert (1858-61) i S. -> Gall (1918-33).

   

  D. Stiernon, DHGE XXIII 139-145.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALICJUSZ, Halicki SZYMON ks.

  ur. 1576 w Pilźnie,zm. 13 VI 1625 w Krakowie, teolog.

  Od 1594 studiował naAkademii Krak. i 1603 uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych;w tymże roku rozpoczął wykłady na wydz. filozoficznym,którego 1613 został dziekanem; 1616 objął nowoutworzoną katedrę wymowy; 1619 przyjął święcenia kapl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLE (2)

  Nar. sanktuarium maryjne k. Brukseli (Belgia).

  W średniowieczu znaczące beneficjum bpstwa Cambrai z par.kościołem pod wezw. św. Marcina zostało w XIII w. nabyteprzez brabanckich książąt Hainaut, których mecenatowi sanktuariumzawdzięcza swą świetność artyst.; kult maryjny rozwijałsię tu od 2. poł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKIEWICZ IGNACY MICHAŁ OFMConv

  ur. 1704 wWarszawie, zm. 10 IV 1770 tamże, historyk zakonu.

  Po wstąpieniu do zakonu przyjął ok. 1727 święcenia kapł.;1738-39 był regensem studium zak. w Krakowie, a 1740 wWarszawie, gdzie zreformował nauczanie, zrywając z wyłącznością —» szkotyzmu; 1743 został lektorem teologii mor. wAsyżu; 1752-59...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALICKA METROPOLIA

  Powstała 1367 w związku zorganizacją Kościoła kat. obrządku lac. na Rusi; istniała do1412, tj. do czasu przeniesienia jej siedziby do Lwowa i przemianowaniana —» lwowską metropolię.

  Po inkorporowaniu do Polski przez króla Kazimierza Wielkiegoziemi: przem. i sanockiej (1344), lwowskiej i halickiejz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypina Dodano /12.10.2012 Znaków /5 287

  praca w formacie txt

Do góry