Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HALLERSTEIN AUGUSTIN von SJ

  ur. 27 VIII 1703 wLublanie (Jugosławia), zm. 29 X 1774 w Pekinie, misjonarz,matematyk, astronom.

  Do zakonu wstąpił 1721 w Wiedniu; święcenia kapł. przyjął1734; 1 7 3 5 wyjechał przez Lizbonę na misje do Mozambiku( 1 7 3 6 ) , Goa (1737) i Malakki (1738).

  Do Chin przybył1739 i był tam wizytatorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMARTIOCENTRYZM

  (gr. hamartia grzech, łac. centrumśrodek), koncepcja upatrująca w pragrzechu, nie zaś wBożej miłości, istotny motyw historiozbawczego odniesieniasię Boga do człowieka, które swój szczyt osiągnęło w —» JezusieChrystusie.

  Teologicznego uzasadnienia poszukuje h. przede wszystkimw jednostronnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLIER FRANÇOIS bp.

  ur. 1585 w Chartres, zm. 2 VII1659 w Cavaillon, teolog i kanonista.

  Studiował w Paryżu,gdzie przyjął święcenia kapł.; 1624 uzyskał licencjat z teologii,a nast. doktorat; 1620 został członkiem wspólnoty przySt. Nicolas du Chardonnet (przyjęty przez A. —» Bourdoise'a),a 1657 bpem Cavaillon.

  Opublikował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMARTIOLOGIA

  (gr. hamartia grzech, logos słowo),nauka o —> grzechu, część teologii systematycznej.

  Jako teol. doktryna dotycząca upadku człowieka i jegomor. kondycji egzystencjalnej, h. jest omawiana głównie wramach teologii bibl., dogm., mor. i życia wewnętrznego. Dozadań teologii bibl. należy interpretacja danych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALUCYNACJA

  (łac. hallucinatio marzenie, urojenie,zwidzenie chorobowe), subiektywne doznanie (przy brakubodźców zewn.) doświadczane w formie zmysłowego spostrzegania(stosownie do rodzaju zmysłów) o charakterze elementarnym(np. błyski, huki) lub złożonym (np. widzenieokreślonych przedmiotów, osób, zdarzeń); we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMBURG

  Abpstwo hist. —* Brema-Hamburg w pn.Niemczech oraz ośrodek polonijny.

  P o l a c y osiedlali się w H. głównie po 1871; ich większeskupiska znajdowały się w dzielnicach Wilhelmsburg i Harburg(po lewej stronie Łaby, należącej do diec. Hildesheim)oraz w Schiffbek (obecnie Billstedt po prawej stronie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /6 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAŁACIŃSKA JOANNA CP

  Imię zak. Józefa, ur. 5 V1867 w Bulowicach k. Oświęcimia, zm. 9 II 1946 w Płocku,zał. -* pasjonistek.

  W 1887 wstąpiła do klauzurowych franciszkanek Najśw.Sakramentu w Kętach (—» adoratorki 10); poszukując wspólnotyzak. o duchowości pasyjnej, na interwencję —* HonorataKoźmińskiego przeszła do —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKO STANISŁAW ks.

  ur. 24 XII 1885 w Miżanach k.Oszmiany, zm. 1943 w Oświęcimiu, działacz polit, i oświatowy.

  Po przyjęciu 1908 święceń kapł. w Wilnie kontynuowałstudia we Fryburgu Szwajc., uwieńczone 1913 doktoratem filozofii;jako duszpasterz kolonii franc. i niem. w Białymstokuprowadził równocześnie działalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER KARL LUDWIG von

  ur. 1 VIII 1768 w Bernie,zm. 21 V 1 8 5 4 w Solurze, szwajc. prawnik i teoretyk państwa.

  Był 1806-17 prof, prawa państw, w Bernie, od 1814 członkiemWielkiej Rady Berna; po przejściu z protestantyzmu nakatolicyzm ( 1 8 2 1 ) pozbawiony został wszelkich urzędów izmuszony do opuszczenia kraju; swą konwersję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER JAN

  ur. ok. 1467 w Rothenburgu (Saksonia),zm. 1525 w Krakowie, krak. księgarz i drukarz.

  W 1482 rozpocząłstudia w Akademii Krak., lecz ich nie ukończył; od1494 był w Krakowie wydawcą przeznaczonych głównie dladuchowieństwa i uniw. środowiska książek, które drukowałza granicą; 1503 sprowadził z Metzu K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt

Do góry