Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HAMILTON (1)

  Diecezja w pd.-wsch. Kanadzie (prow.Ontario) eryg. 29 II 1856 jako sufr. Toronto; diecezja zajmuje16 824 km2 i liczy 1,5 min mieszk., w tym 383 029katolików, 123 parafie, 141 księży diec. i 125 zak., 156 zakonników,385 sióstr.

  W 2. pol. XIX w. w diecezji zaczęlisię osiedlać Polacy, wśród których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMMURABI

  Król Babilonii, panujący 1792-50 (lub1728-1686) prz.Chr., twórca imperium babil., prawodawca.

  Był synem Sinmuballita i szóstym z kolei władcą z dynastiistarobabil.; skonsolidował wewnętrznie państwo, skupiając wswych rękach władzę prawodawczą, sądowniczą, adm. i wojskową;rozbudował scentralizowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMILTON (2)

  Diecezja na Bermudach, sufr. Kingston(Jamajka); eryg. 12 VI 1967 z istniejącego od 28 I 1956 wikariatuapost., który powstał z prefektury apost. Wysp Bermudów(eryg. 19 II 1953);

  zajmuje 54 km i liczy 60 000 mieszk.,w tym 9100 katolików, 7 parafii, 2 księży diec. i 6 zak., 7zakonników, 5 sióstr.

   

  AAS 60(1968)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMMURABIEGO KODEKS

  Jeden z najdawniejszychznanych i zachowanych zbiorów prawnych świata, spisany iogłoszony z polecenia króla Babilonii —» Hammurabiego.

  Tekst K.H. wyryto pismem klinowym w języku akkadyjskimna diorytowej steli (o wysokości 2,25 m, obwód u podstawy1,90 m, przy wierzchołku 1,65 m), z umieszczonym w jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMILTON (3)

  Diecezja w Nowej Zelandii, sufr. Wellington;eryg. 6 III 1980 z części terytorium diec. Auckland;zajmuje 49 700 km2 i liczy 521 000 mieszk., w tym 78 000katolików, 37 parafii, 32 księży diec. i 13 zak., 19 zakonników,76 sióstr.

   

  AAS 72(1980) 584-585; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMELIN OCTAVE AUGUSTE LOUIS

  ur. 22 VII 1856 wLion k. Angers, zm. 11 IX 1907 w Huchet (departament Landes),filozof, twórca „racjonalizmu integralnego".

  H. rozwinąłneokrytycyzm Ch. Renouviera i J. Lacheliera w kierunkuskrajnego racjonalizmu; podejmując typową dla pokantowskiegoneokrytycyzmu problematykę teoriopoznawczą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMON ANDRÉ JEAN MARIE SS

  ur. 18 V 1795 w LePas (dep. Mayenne), zm. 16 XII 1874 w Paryżu, pisarz ascet.,kaznodzieja.

  Jako nauczyciel w zakładzie wychowawczym C R . Liautarda(od 1822 Collège Stanislas) w Paryżu studiował równocześniefilozofię i teologię; 1818 wstąpił do seminarium Saint--Sulpice, a 1819 do nowicjatu sulpicjanów w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMA

  Bibl. Chamat (Hamat), Epifania, miasto w zach.Syrii nad rzeką Asi (Orontes), bpstwo melchicko-prawosławnei łac. bpstwo tytuł. Epiphania in Syria.

  Miasto Chamat wymienia się wielokrotnie w ST (Lb 13,21;2 Sm 8,9-10; 1 Kri 8,65); zostało zdobyte przez króla Salomona(2 Krn 8,3-4), zaś 800 prz.Chr. przez Asyrię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER MICHAEL

  ur. 13 I 1840 w Neusaat (PalatynatGórny), zm. 4 I 1 9 1 5 w Ratyzbonie, kompozytor i pedagog.

  Wykształcenie zdobył w klasztorze benedyktynów w Metteni 1864 przyjął święcenia kapł. w Ratyzbonie; studia w dziedziniemuzyki kośc. odbył pod kierunkiem J. Schremsa, poczym był prefektem w Chorknaben Institut w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAMANN JOHANN GEORG

  ur. 27 VIII 1730 w Królewcu,zm. 21 VI 1788 w Münster, protest, myśliciel.

  Studiował na uniw. w Królewcu matematykę i filozofię;znał główne języki eur., a także arab. i hebrajski; pisał rozprawyz zakresu religii, teologii, filozofii, estetyki i filologii.

  H. sądził, że filozofia nie jest autonomiczna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt

Do góry