Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HANOWSKI JAN ks.

  ur. 1 II 1878 w Montkach k. Olsztyna,zm. 10 VII 1968 w Olsztynie, działacz kościelny.

  Studiafiloz.-teol. odbył w seminarium duch. we Fromborku i tam1900 przyjął święcenia kapł.; do 1913 był wik. w pol. parafiachw Postolinie i Barczewie oraz prob, w Straszewie, 1913--24 prob, w Gietrzwałdzie, a nast. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANSEN MARTIN ALFRED

  ur. 20 VIII 1909 w Stroby(Zelandia), zm. 27 VI 1955 w Kopenhadze, pisarz.

  Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego H. pracował(do ok. 1945) jako nauczyciel w Kopenhadze; w czasie IIwojny świat, działał w antyfaszystowskim ruchu oporu i opublikował(1944) utwory w podziemnej antologii Der braenderen lid; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANNIBAL MARIA di FRANCIA bł.

  ur. 5 VII 1851 wMesynie (Sycylia), zm. 1 VI 1927 tamże, działacz charytatywny,założyciel zgrom, zakonnych.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Mesynieprzyjął 1878 święcenia kapł.; pełniąc funkcje duszpast. w katedrze(od 1882 był jej kanonikiem), podjął działalność dobroczynną;założył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANSIZ MARKUS SJ

  ur. 23 IV 1683 w Völkermarkt (Karyntia),zm. 5 IX 1766 w Wiedniu, historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1698 w Ebendorf; po studiach filoz.--teol. przyjął 1708 święcenia kapł.; 1713-19 wykładał filozofięi teologię mor. w Grazu; pod wpływem kontaktów z L.A.Muratorini i G.B. Maffeim, a zwł. J.B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANNINGTON JAMES bp. anglik.

  ur. 3 IX 1847 wHurstpierpoint k. Brighton (Anglia), zm. 29 X 1885 w Kawirondo(Uganda), misjonarz.

  Od 1868 studiował w St. MaryHall w Oksfordzie; 1876 przyjął anglik, święcenia kapł., poczym wstąpił do Church Missionary Society w Londynie i od1882 prowadził działalność mis. w Ugandzie;

  1884 zostałbpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANSON NORWOOD RUSSELL

  ur. 17 VIII 1924 w NowymJorku, zm. 18 IV 1967 w pobliżu Cortland (stan NowyJork), amer, historyk i teoretyk nauki.

  Był prof, na Yale University w New Haven oraz IndianaUniversity w Indianapolis; jako przedstawiciel nowej (uhistorycznionej)—» filozofii nauki (I) uważał, że wszelkie fakty,dane obserwacyjne i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANOI

  Metropolia w Wietnamie z sufraganiami: BacNinh, Bui Chu, Hajfong, Hung Hoa, Lang Son - Cao Bang,Phat Diem, Thai Binh, Thanh Hoa, Vinh;

  eryg. 24 XI 1960 zistniejącego od 24 VII 1678 wikariatu apost. (do 3 XII 1924pod nazwą Tonkin Zach.), wskutek podziału wikariatu apost.Tonkin (eryg. 1659), powierzonego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL

  Forma —» wymiany towarowo-pieniężnejukształtowana w procesie społecznego podziału pracy, a polegającana przenoszeniu między podmiotami życia gosp. (wczasie i przestrzeni) —» dóbr (III), służących zaspokajaniuekon. —» potrzeb; także usługowy dział gospodarki nar. stanowiącyzespół instytucji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /14 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANJANG, Hanyang

  Diecezja w Chinach, sufr. Hankou,eryg. 11 IV 1946 z powstałego 14 VI 1927 wikariatuapost., powierzonego misjonarzom św. Kolumbana; zajmuje10 000 km2 i 1949 liczyła 4 min mieszk., w tym 55 000 katolików,4 księży diec. i 11 sióstr.

   

  AAS 19(1927) 404, 38(1946) 301-313; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÄNDEL GEORG FRIEDRICH

  ur. 23 II 1685 w Halle,zm. 14 IV 1759 w Londynie, kompozytor.

  Studia muz. odbył 1693-96 pod kierunkiem F.W. Zachowaw Weissenfels; immatrykulowany 1702 na uniw. w Halle, równocześnieobjął stanowisko organisty w zborze kalwińskim,choć sam był luteraninem; 1703 udał się do Hamburga, gdziepracował jako drugi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /7 637

  praca w formacie txt

Do góry