Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HARER, Harar

  Wikariat apost. w Etiopii, powierzonykapucynom, eryg. 25 III 1937 jako część istniejącego od 4 III1846 wikariatu apost.; zajmuje 260 000 km2 i liczy 3,9 minmieszk., w tym 13 250 katolików, 14 parafii, 4 księży diec. i12 zak., 20 zakonników, 56 sióstr.

   

  AAS 29(1937) 362-363; R. Monceau, Relatio missionis de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARARE

  Do 1981 Salisbury, metropolia w Zimbabweeryg. 25 VI 1982 z sufraganiami Bulawajo, Chinhoyi (utworzona9 XI 1985), Gweru, Hwange i Mutare.

  Od 1879 terytoriumto należało do jez. misji Zambezji (obejmowała częśćZambii i Mozambiku oraz pd. Rodezję), której współtwórcamibyli pol. jezuici (—» jezuickie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANTHALER CHRYSOSTOMUS SOCist

  Imię chrzestneJohannes Adam, ur. 14 I 1690 w Mehrnbach k. Ried, (pn.--zach. Austria), zm. 2 IX 1754 w Lilienfeld, historyk.

  Po studiach filoz. oraz prawniczych na uniw. w Salzburguudał się do Wiednia (z zamiarem podjęcia studiów teol.);1716 wstąpił do zakonu w Lilienfeld, a 1718 przyjął święceniakapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANXLEDEN JOHANN ERNST SJ

  ur. 1681 w Ostercappelnk. Osnabrück, zm. 21 III 1732 w Palurze (Kerala, Indie),misjonarz, lingwista.

  Do zakonu wstąpił 1699; nowicjatodbył jako uczestnik misji wsch.ind.; 1700 przybył do Goana Wybrzeżu Malabarskim; po przyjęciu 1705 święceń kapł.prowadził działalność mis. wśród —» chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAŃBA

  Utrata przez człowieka prestiżu społ. w formiedeprecjacji jego —* godności spowodowanej zdradą szczególniecenionych przez daną społeczność wartości (—» etos);potocznie to, co budzi odrazę w sensie moralnym.

  W B i b l i i (hebr. bosz, boszet; gr. aischyne, aidos) h. rozumianajest jako utrata czci u Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAŃCZOWA

  Wieś z zabytkową cerkwią Łemków wwoj. nowosądeckim.

  Pierwsza wzmianka o drewnianej cerkwi(od pocz. XVIII w. unickiej) w H. pochodzi z 1664; obecnarównież drewniana cerkiew Opieki MB, wzniesiona w 1. poł.XIX w., a 1871 gruntownie odnowiona, jest trójdzielna, zprezbiterium wydłużonym, zamkniętym trój...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAOMA

  (stampers.), napój sakralny sporządzony zesfermentowanego soku bliżej nieznanej rośliny o leczniczychwłaściwościach oraz z mleka; także bóstwo uosabiające doskonałość,sprawiedliwość, zwycięstwo, dające siłę, wiedzę,odmładzające i oddalające śmierć.

  Kapłan (mobed) odmawiającmodlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARALD I SINOZĘBY, Harald Gormsson

  zm. 1 XI 986w Jomsborgu (Wolin), król duń., twórca wczesnośredniow.państwa.

  Był synem Gorma Starego; po objęciu rządów ok.945 dokonał chrystianizacji kraju; 947-948 umożliwił abpowiBremy Adaldagowi założenie 3 bpstw: w Szlezwiku, Ribe iAarhus; między 953-965 H. przyjął wraz z drużyną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANOWER, Hannover

  Miasto w pn. Niemczech nadrzeką Leine, od 1946 stolica kraju związkowego Saksonii Dolnej,ośrodek polonijny.

  Od 1163 H. był rezydencją księciaHenryka Lwa i 1241 uzyskał prawa miejskie (od 1368 członekHanzy); 1636 został stolicą księstwa brunszwicko-lüneburskiegoi kalenberskiego, od 1692 elektoratu H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANOWERSKIE STOWARZYSZENIE MISYJNE, Hannoverscher Missions verein

  Protest, organizacja powstała1834 w obrębie tzw. ruchu przebudzenia mis. (rozwinął się wHanowerze dopiero po 1830), prowadząca duszpasterstwowśród niem. emigrantów (tzw. misja wewn.) w Stanach Zjednoczonych.

  Zdominowane przez neoluterańską ortodoksję(współzał., a nast. prezesem Stow, był L.A. Petri)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt

Do góry