Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HARCERSTWO - PROGRAM

  Celem h. jest samowychowanie, realizowanew systemie zastępowym; kilka zastępów tworzy drużynęprowadzoną przez drużynowego - instruktora; formami pracysą zbiórki, gawędy, wycieczki, ćwiczenia polowe, obozownictwoi zdobywanie stopni harcerskich. Terminologię skautowąspolszczyli E. Piasecki i M. Schreiber w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARASSER STEFAN

  ur. 29 IX 1890 w Krakowie, zm. 7XII 1 9 5 2 w Lublinie, historyk filozofii i pedagog.

  Studiował na wydz. filozofii UJ w Krakowie i na Uniw.Wiedeńskim; z inspiracji I. Chrzanowskiego podjął studianad historią polskiej myśli filoz.; doktorat filozofii uzyskał1 9 1 5 na podstawie rozprawy Kant w Polsce przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARCERSTWO - DUSZPASTERSTWO HARCERSKIE

  Dział pracy h. mającyna celu pogłębienie wśród harcerzy znajomości prawd wiaryi zasad etyki chrzęść, oraz organizację ich życia rei. i czynnegoudziału w życiu Kościoła.

  Polskie Przyrzeczenie i Prawo skautowe opierało się wswej ideowej i słownej warstwie na ang. pierwowzorze i jegoewangelicznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARASZ ANTONI

  ur. 2 2 IX 1879 w Łodzi, zm. 1 1 I1942 w Warszawie, działacz społeczno-polityczny.

  W 1905wspólnie z ks. J. Albrechtem zorganizował w Łodzi Stow.Robotników Chrzęść, przyjmując obowiązki prezesa ZarząduGłównego; 1 9 1 5 był członkiem Komitetu Opieki nad Biednymioraz Rady Miejskiej; z ramienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARDOUIN JEAN SJ

  ur. 22 lub 23 XII 1646 w Quimper(Bretania), zm. 3 IX 1729 w Paryżu, filolog klasyczny, teolog,wydawca.

  Do zakonu wstąpił 1660; po studiach filoz.-teol. i przyjęciuświęceń kapl. przebywał od 1683 w Kolegium Ludwika Wielkiegow Paryżu, będąc bibliotekarzem oraz prof, retoryki,Pisma św. i teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARAZIM FRANCISZEK SDB

  Pseud. Franciszek Silesius,ur. 2 VIII 1885 w Osinach k. Rybnika, zm. 27 VI 1 9 4 1w Oświęcimiu, pedagog, pisarz.

  Do zgromadzenia wstąpił 1905 w Daszawie k. Stryja, skądzostał skierowany na praktykę wychowawczą do Oświęcimia,Gorycji, a także Turynu, gdzie pracował w redakcji „WiadomościSalezjańskich";...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARDY THOMAS

  ur. 2 VI 1840 w Upper Bockhampton(Dorset), zm. 11 I 1928 w Dorchester, pisarz i poeta. Początkowoprzygotowywał się do zawodu architekta; 1862-67 odbyłw Londynie studia wieczorowe (oprócz architektury studiowałliteraturę klasyczną i języki).

  Pierwsza jego powieść (odrzucona przez wydawców) ThePoor Man and...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /4 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARBIN

  Ros. Charbin, miasto w Mandżurii (pn.-wsch.Chiny), siedziba — egzarchatu dla katolików obrządku wsch.i administratury apost. dla katolików obrządku ł a c ; jedno znajwiększych na Dalekim Wsch. skupisk Polaków w 1. poł.XX w.

  1. M i a s t o - Do 1898 H. był wioską rybacką; dzięki magistralikolejowej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /10 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARE KRYSZNA, krysznaizm

  (sanskr. hara jednoz imion energii wewn. Kryszny), International Society forKrishna Consciousness, Międzynarodowe Tow. ŚwiadomościKryszny, hinduistyczny ruch rei. zainicjowany 1966 wNowym Jorku przez Bhaktivedante Swami Prabhupadę(1896-1977).

  H.K. nawiązuje do myśli hinduskiego bramina —» Czaitanji,a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARCERSTWO

  Pol. gałąź -> skautingu, powstała zsyntezy wzorców ang. i tradycji pol. związków młodzieżyXIX i XX w., w nazwie nawiązującą do pol. rycerzy harcownikówz czasów wojen tur.; termin oznacza - system wychowawczybędący spójnym zbiorem celów i metod, ruch spoteczno-wychowawczy młodzieży pol. zapoczątkowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt

Do góry