Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HARTKNOCH KRZYSZTOF JAN

  ur. 1644 w Jabłonce k.Szczytna, zm. 3 I 1687 w Toruniu, historyk.

  Studiował 1662-72 teologię, historię oraz filozofię na uniw.w Królewcu i nast. do 1677 był tam wykładowcą; 1677 zostałprof., a 1681 także dyr. gimnazjum w Toruniu.

  Zajmował sięźródłowymi badaniami nad historią Prus i Polski ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARNACK ADOLF

  ur. 7 V 1851 w Dorpacie, zm. 10VI 1930 w Heidelbergu, historyk Kościoła, patrolog, biblista,liberalny teolog protest., wydawca.

  1. Ż y c i e  i  d z i e ł a - Studia teol. odbył w Dorpacie(1872-73) i w Lipsku, gdzie się doktoryzował (1873) i habilitował(1874) z historii Kościoła; obydwie dysertacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /7 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMAGEDON, Armagedon, Magedon

  (hebr. har lub'ir Megiddo góra lub miasto — Megiddo), nazwa miejsca, naktórym wg Ap 16,16 zgromadzą się „królowie całej ziemi",sprzymierzeńcy Bestii w „wielkim dniu wszechmogącegoBoga" (Ap 16,14).

  Egzegeci szukają racji w ST dla powyższej transpozycji,gdyż bibl. Megiddo leży na równinie (najbliższą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRACH ERNST kard.

  ur. 4 XI 1598 w Wiedniu, zm.25 X 1 6 6 7 tamże, działacz kośc. w Czechach (—» Czechy I B 1 ) .

  Uczył się u jezuitów w Českim Krumlovie, a nast. studiowałw niem. kolegium jez. w Rzymie, gdzie przyjął święceniakapł., został szambelanem, a później sekretarzem pap. GrzegorzaX V , 1623 abpem praskim (i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMEL LÉON

  ur. 17 II 1829 w Neuville-lez-Wasigny(Ardennes), zm. 25 XI 1915 w Nicei, przemysłowiec, kat.działacz społeczny.

  Należał do grupy franc, działaczy —» Chrześcijańskiej Demokracji;współpracował z A. de Munem i R. de la Tour duPinem w akcji organizowania kat. kół robotniczych (—> CerclesCatholiques...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /3 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRIS WILLIAM WADÉ

  ur. 1850 w Cape Palmas (Liberia),zm. 1929 w Liberii, założyciel tzw. Kościoła DwunastuApostołów (harryzm).

  Afrykanin z plemienia Grebo w Liberii, kształcił się wszkole metodystów amer, w Cape Palmas; ochrzczony 1871 ikonfirmowany 1885 przez bpa S.D. Fergusona w Kościeleepiskopalnym, pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /2 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA

  (gr. spojenie, zgodność, współdziałanie,porządek, ład), jedność o charakterze strukturalno--bytowym lub funkcjonalno-dynamicznym zbudowana wsposób uporządkowany z różnych, ale dopełniających sięskładników; sposób zgodnego zespolenia zróżnicowanych,lecz współmiernych elementów lub właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /9 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARCERSTWO - DZIEJE

  1. P o c z ą t k i - Miejscem narodzin i centrumorganizacyjnym h. był Lwów; oparcie społ., prawne i organizacyjnezapewniło mu Tow. —» Sokół.

  Do pracy h. włączylisię przedstawiciele ruchów i organizacji: Zarzewia, Zetu,Petu, —> Eleusis, Filarecji, a w Wielkopolsce, na Pomorzu iw Stanach Zjedn. także kół i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /21 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARASIEWICZ MICHAŁ ks.

  ur. 23 V 1763 w Jaktorowiek. Złoczowa, zm. 29 IV 1836 we Lwowie, historyk i teolog.

  Po studiach w Wiedniu wykładał teologię pastoralną ibiblistykę w seminariach gen. we Lwowie (— generalne seminaria);1789 uzyskał doktorat i 1790 został prof, teologii pastoralnej;1795 przyjął święcenia kapł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÄRING BERNHARD USSR

  ur. 10 XI 1912 w Böttingen,teolog, moralista.

  W 1934 wstąpił do zgromadzenia w Gars nad Innem i 1939przyjął święcenia kapł.; 1940 zgłosił się na uniw. w Tybindzei jednocześnie został powołany do służby wojskowej; z grupąsanitarną przebywał we Francji, a od maja 1941 w Polsce; powydostaniu się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /15.10.2012 Znaków /5 066

  praca w formacie txt

Do góry