Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HARVARD UNIVERSITY

  Uniwersytet w Cambridge(stan Massachusetts), wyznaniowo niezależna, najstarsza i jednaz najbardziej znanych uczelni w Stanach Zjednoczonych.

  Założony 1636 przez władze kolonii ang. w Newtown (od1638 Cambridge), 1639 przyjął nazwę Harvard College (odnazwiska Johne Harvarda, ofiarodawcy biblioteki i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARWART JAKUB JÓZEF ks.

  ur. 1731 w Klejnowie k.Braniewa, zm. 1783 na Warmii, kronikarz. Studiował w Warszawiei Braniewie; od 1756 był duszpasterzem na Warmii,najpierw w Lidzbarku Warm., potem jako prob, we Franknowie(1771), Rogoży (1772) i Paluzach k. Lidzbarka(1773).

  Pozostawił w rękopisie łac. kronikę, zawierającą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HASEKE (el -) - NISIBIS

  Abpstwo syr.kat. w pn.-wsch.Syrii eryg. 3 XII 1965; od 1922 wikariat patriarchalny GórnejDżeziry, podniesiony 15 VII 1957 do rangi diecezji H.;

  abpstwoliczy 3642 wiernych, 7 parafii, 4 kapłanów diec. i 1 zak.,1 zakonnika, 6 sióstr. H. jest także siedzibą abpa syr.prawosł.(jakobickiego), noszącego tytuł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTSHORNE CHARLES

  ur. 5 VI 1897 w Kittaning(Pensylwania), filozof, teolog.

  Pochodził z rodziny episkopalnej ; studiował filozofię 1919--25 w Harvard University; po uzyskaniu 1923 doktoratu kontynuowałstudia 1923-25 we Fryburgu Br. i Marburgu; 1925--28 pracował w Harvardzie, przygotowując wydanie pracCh.S. Peirce'a; od 1928...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /4 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN ANASTASIUS OFMCap bp.

  Imionachrzestne Józef Alojzy, ur. 24 II 1803 w Altwis k. Lucerny,zm. 24 IV 1866 w Kurjee k. Patny (Indie), misjonarz, działaczkościelny, sługa Boży.

  Do zakonu wstąpił 1821 w Baden i po studiach filoz.-teol.w seminarium zak. przyjął 1825 święcenia kapł.; pełnił funkcjeduszpast. (m.in. 1825-29...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN EDUARD von

  ur. 23 II 1842 w Berlinie,zm. 5 VI 1906 w Grosslichterfelde k. Berlina, filozof.

  Po przerwanej chorobą karierze oficera H. poświęcił sięfilozofii. Jego główne dzieło Philosophie des Ùnbewussten.Versuch einer Weltanschauung (B 1869, L 1 9 2 3  ; od 9 wyd.z podtytułem Spekulative Resultate nach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /6 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN NICOLAI

  ur. 20 I I 1882 w Rydze, zm. 9 X1950 w Getyndze, filozof.

  Studiowal medycynę w Dorpacie, potem filozofię w Marburgu;od 1922 był prof, filozofii w Marburgu, a nast. w Kolonii,Berlinie i od 1946 w Getyndze. Do głównych dzieł H.należą: Piatos Logik des Seins (Gie 1909, 1965), Des ProklusDiadochus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /7 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN PAUL OFM

  ur. 21 XII 1863 w Salurn (pd.Tyrol), zm. 5 XII 1914 w Monachium, austr. organista i kompozytor.

  Uczył się w szkole muz. w Bozen (Bolzano), nast.studiował grę organową i teorię muzyki u P. Singera wSalzburgu, a potem kompozycję i instrumentację u J. Pembauraw Innsbrucku; 1886 przyjął święcenia kapł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTLEY DAVID

  ur. 30 VIII 1705 w Luddenden (Halifax),zm. 28 VIII 1757 w Bath, ang. lekarz, psycholog, filozof.

  Studiował najpierw teologię, nast. medycynę i filozofię wCambridge. W psychologii głosił asocjacjonizm, w teorii poznania- empiryzm, w etyce - utylitaryzm, a w filozofii religii- deizm.

  W swym głównym dziele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTMANN z AUE

  ur. ok. 1160, zm. po 1210, poeta,przedstawiciel eposu dworskiego w niem. literaturze średniowiecza.

  Pochodził przypuszczalnie ze Szwabii, gdzie uczył się prawdopodobniew szkole przyklasztornej; był ministeriałem baronówvon Aue w Bryzgowa; zgodnie ze ślubem uczynionympo śmierci protektora wziął udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt

Do góry