Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HAUTESERRE ANTOINE DADIN de

  ur. 1602 w Cahors,zm. 1682 w Tuluzie, kanonista.

  Jako prof, prawa w Tuluzieopublikował Dissertationum iuris canonici libri quatuor (I-VI,Ts 1651-54), w którym zajął się zagadnieniami administracjidóbr kośc. oraz obowiązkami i uprawnieniami prob., InnocentaIII P.M. seu Commentarius perpetuus in síngalas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAURAN

  Staroż. Auranitis (obecnie Dżebel Druz), bazaltowymasyw skalny położony na pd. od Damaszku i nazach. od rzeki Jordan; po śmierci Aleksandra Wielkiego H.byl terenem walk między Seleucydami, Żydami i Nabatejczykami,którzy zajęli go w latach 90-tych I w. prz.Chr.; przybycieRzymian do Syrii ograniczyło wpływy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /5 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAUTESERRE FLAVIEN FRANÇOIS DADIN de

  zm. 1670,brat Antoine'a, kanonista. Był prof, prawa w Poitiers; dojego głównych publikacji należą - Notae et animadversionesad Indícalos ecclesiasticorum canonum Fulgentii Ferrandi etCresconii Afri (Poitiers 1630), Exercitatio ad titulům decretaliumGregorii IX de aetate, qualitate et ordine praeficiendorum(P...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAURÉAU JEAN BARTHÉLÉMY

  ur. 9 XI 1812 w Paryżu,zm. 29 IV 1896 tamże, historyk, wydawca.

  Początkowo byłbibliotekarzem w Le Mans, gdzie 1838-45 redagował „Courrierde la Sarthe"; do 1848 współpracował w Paryżu z republikańskim„Le National"; 1848-49 był członkiem ZgromadzeniaNar. (m.in. bronił wolności szkolnictwa) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTO OSB abp.

  ur. ok. 850, zm. 5 V 913 w Moguncji.

  Wykształcony w Ellwangen, został zakonnikiem w Fuldzie, a888 opatem w Reichenau (zbudował tam kościół pod wezw.św. Grzegorza); 889-905 był opatem również w Ellwangen.

  Za sprawą króla Arnulfa został 891 abpem Moguncji i 892przewodził synodowi we Frankfurcie n. Menem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HASSLER, Hasler HANS LEO

  ur. 26 X 1564 w Norymberdze,zm. 8 VI 1612 we Frankfurcie n. Menem, kompozytor.

  Zdobyte w Norymberdze wykształcenie muz. (prawdopodobnieu L. Lechnera) pogłębiał 1584-85 u A . ^ Gabrielegow Wenecji, gdzie zetknął się m.in. z G. —* Gabrielim; od1585 był organistą dworskim u grafa Oktawiana Fuggera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTEMIŚCI

  Hol. sekta o charakterze kwietystycznym(—> kwietyzm), zał. 1683 w Zelandii przez protest, kaznodziejęPontiaena van Hattem (zm. 1706).

  Początki h. wiążą się zorganizowanymi od 1680 przez Hattema tajnymi zebraniamirei. w Zelandii, a także w Amsterdamie i Hadze; atakowaniprzez Kościół i chronieni przez hol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTEN ANDRZEJ STANISŁAW bp.

  ur. 31 VIII 1763 wLimitach k. Ornety, zm. 3 I 1841 we Fromborku.

  Pochodziłze spolszczonej rodziny warm.; kształcił się u jezuitów w Braniewie,w seminarium księży misjonarzy w Warszawie i seminariumduch. w Braniewie; 1783-86 studiował w Rzymie,gdzie uzyskał doktorat z prawa kan. i przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTLER FRANZ SERAPH SJ

  ur. 11 IX 1829 w Anras(Tyrol), zm. 13 X 1907 w Innsbrucku, pisarz ascet., krzewicielkultu — Serca Jezusa.

  Do zakonu wstąpił 1852; po studiach filoz.-teol. w Tyrnawiei Innsbrucku przyjął 1860 święcenia kapł.; wykładał filozofięi literaturę w kolegium jez. w Kalksburgu k. Wiednia;krzewił kult Serca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTO OSB bp.

  ur. 763, zm. 17 III 836 w Reichenau.

  Wychowany w szkole klasztornej w Reichenau, zosta! zastępcąopata Waldo; nast. H. był doradcą ces. Karola Wielkiego,który 802 mianował go bpem Augusty Rauricorum z siedzibąw Bazylei; posłował do Konstantynopola w sprawie uznaniaces. godności Karola; H. należał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mina Dodano /16.10.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt

Do góry