Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HEBEL JOHANN PETER

  ur. 10 V 1760 w Bazylei, zm. 22IX 1826 w Schwetzingen k. Heidelbergu, pisarz, teologewang. i działacz społeczny.

  Po studiach teol. (1778-80) w Erlangen został kaznodziejąw Hertingen; od 1783 był nauczycielem w szkole pedagog, wLörrach, a od 1791 w Karlsruhe, gdzie pełnił też obowiązkisubdiakona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDONIZM

  (gr. hedone przyjemność, rozkosz), poglądlub postawa upatrująca w przyjemności (lub unikaniu przykrości),traktowanej jako źródło prawdziwego szczęścia,szczególną wartość, cel i motyw postępowania; potocznie postaćnieuporządkowanego życia, będąca formą realizacji niewłaściwychcelów i wartości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /12 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEBRAJCZYCY

  (hebr. Hbrî), imię własne określającenaród albo nar. grupę sem., różną od in. ugrupowań sem. lubniesem.; w ST określenie paralelné do imienia -> Izrael.

  ST wyprowadza imię H. od przodka Abrahama Ebera(Rdz 10,24), stosując je na określenie Protoizraelitów w odróżnieniulub w przeciwieństwie do narodów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDVIGIS PUS ACTIBUS

  Hymn w jutrzni o św. -> JadwidzeŚląskiej ; rymowany, 7-zwrotkowy utwór anonimowego autora (pochodzenia śląskiego), prawdopodobnie z końcaXIV w. ;

  wraz z hymnami —*Gemma fulget Ecclesiae oraz -»Laudemos y Otis intimis występuje w rękopisach śląskich(Wrocław, Żagań) i krak. (przejęty przez rękopisy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEBRAJCZYCY, List do Hebrajczyków (Hbr)

  W corpusPaulínům list współcześnie powszechnie uważany za dziełonieznanego autora, nie zaś Pawła Apostoła; w —> kanoniePisma św. NT umieszczony między Flm i Jk.

  1. S t r u k t u r a  i  t r e ś ć - Spośród wielu propozycji odtworzeniastruktury Hbr najbardziej rozpowszechniona jestkoncepcja A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /19 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEEL DAWID SJ

  ur. ok. 1671 w Szwabii, zm. 1 III 1727w Krasnymstawie, rzeźbiarz.

  Od 1719 działał w Krakowie(roboty rzeźbiarskie przy odbudowie jez. nowicjatu); 1721wykonał drewniane płaskorzeźby z MB, św. Janem Ewangelistąi św. Marią Magdaleną (ołtarz główny w kościele św.Barbary) oraz 12 kamiennych figur...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEBRON

  Hebr. Chebron, arab. al-Chalil, staroż. miastokananejskie położone 37 km na pd. od Jerozolimy na wzgórzuDżebel er-Rumeideh, ok. 927 m n.p.m.; w okresie patriarchówzwane Kiriat Arba, Miasto Czterech lub Miasto Arba -wodza Anakitów (Rdz 23,2; Joz 14,15; 15,13.54); jedno zmiast ucieczki (Joz 20,7), a także miasto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEBBEL FRIEDRICH

  ur. 18 III 1813 w Wesselburen(Szlezwik-Holsztyn), zm. 13 XII 1863 w Wiedniu, pisarz.

  Studia prawnicze rozpoczął 1836 w Heidelbergu; w tym samymroku wyjechał do Monachium, gdzie zapoznał się m.in.z wykładami F.W.J. Schellinga i J.J. van Görresa; 1839 powrócił do Hamburga, a 1842 w Kopenhadze nawiązał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEERINCKX JACQUES OFM

  Imię chrzestne Romain,ur. 31 XII 1877 w Melkwezer (Belgia), zm. 24 III 1937 wRzymie, teolog, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1894; po studiach filoz.-teol. w Rekem,Sint Truiden i Turnhout przyjął 1901 święcenia kapł.; 1902--21 był nauczycielem historii, geografii i języka łac. w zak.niższym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HECKER ISAAK THOMAS

  ur. 18 XII 1819 w NowymJorku, zm. 22 XII 1888 tamże, kaznodzieja, wydawca, założycielamerykańskich —» paulistów.

  Pochodził z niem. rodziny protest, zbliżonej do metodystów;we wczesnej młodości zaangażował się w socjalist. ruchpomocy robotnikom (1833); pod wpływem działacza społ. ifilozofa Oreste'a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 320

  praca w formacie txt

Do góry