Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HEIDEGGER MARTIN

  ur. 26 IX 1889 w Messkirch (Badenia-Wirtembergia), zm. 26 V 1976 we Fryburgu Br., filozof,uważany za współtwórcę —» egzystencjalizmu.

  Filozofię i kat. teologię studiował 1909-13 na uniw. we Fryburgu;1913 uzyskał doktorat filozofii, 1916 habilitował się;wykładał we Fryburgu (1916-23, 1928-45, 1952) i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /20 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEMONIUSZ

  Żył w IV w., Grek, prawdopodobnieautor sprawozdania z dyskusji antymanichejskiej Acta disputationissancti Archelai [...] cum Manete haeresiarcha (PG10,1429-1528).

  Oryginalny tekst powstał ok. 340 i (poza fragmentami)zaginął; przekład łac. powstał pod koniec IV w.;zachowały się nadto fragmenty koptyjskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDELBERG

  Miasto w RFN (Badenia-Wirtembergia),siedziba najstarszego uniwersytetu niemieckiego.

  Od 1196 H. należał do bpów wormackich, 1288-1720 byłstolicą Palatynatu, 1803 został włączony do Badenii. Do zabytkówsztuki sakr. należą got. kościoły z XV w. - DuchaŚwiętego i Piotra Apostoła (przebudowany w 2. poł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEZYP Św.

  ur. przed 130 na Bliskim Wsch. (Palestyna?),zm. po 175, pisarz chrzęść, historyk Kościoła.

  Wg EuzebHist (II 23,3; IV 8,1-2; IV 21; IV 22,1,8-9) H.nawrócił się prawdopodobnie z —» judaizmu i znał Ewangelięwg Hebrajczyków (—» apokryfy II A 2), nie określoną bliżejewangelię syr. i ustną tradycję żyd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDELBERSKI KATECHIZM

  Najważniejszy (obokMałego katechizmu M. Lutra) katechizm reformacji XVI w.,opublikowany 1563 na polecenie elektora Palatynatu ReńskiegoFryderyka III (stąd zw. także Katechizmem Palatynatu).

  Głównymi autorami K.h. byli K. Olevianus - uczeń J.Kalwina i Z. Ursinus - uczeń Ph. Melanchtona; korzystalioni z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEZYP, Pseudo - Hegezyp

  Rzekome imię autora łac.przekładu De bello Iudaico — Józefa Flawiusza, dokonanegook. 2. poł. IV w., będące zapewne zniekształconą formąimienia autora oryginału (Iosippus).

  Przekład przypisywanow starożytności (informuje o tym Kasjodor) Ambrożemu,Hieronimowi i Rufinowi z Akwilei, a w nowszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEFAJSTOS

  Gr. bóg ognia, kowali i rzemieślników, synZeusa i Hery, rzym. Wulkan.

  Jako dziecko został z powodu brzydoty i ułomności strąconyz Olimpu; posiadł umiejętność sztuki rękodzielniczej; nawulkanicznych Wyspach Liparyjskich, a także w kraterzeEtny założył kuźnię (—» Afrodyta 1).

  Główny ośrodek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEFELE KARL JOSEPH bp.

  ur. 15 III 1809 w Unterkochen(Wirtembergia), zm. 5 VI 1893 w Rottenburgu, historykKościoła.

  Po studiach filoz.-teol. 1827-32 na uniw. w Tybindze wstąpiłdo seminarium duch. w Rottenburgu; przyjąwszy 1833święcenia kapł., pracował m.in. jako wik. w Mergentheim inauczyciel gimnazjalny w Rottweil; 1836 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH

  ur. 27 VIII 1770w Stuttgarcie, zm. 14 XI 1831 w Berlinie, filozof, twórcaskrajnej odmiany —» idealizmu obiektywnego, tzw. panlogizmu.

  Studiował 1788-93 filozofię i teologię protest, w Tybindze(1790 uzyskał doktorat filozofii), gdzie przyjaźnił się z poetąF. Hölderlinem i filozofem F.W.J. Schellingiem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /15 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEERMANN JOHANN

  ur. 11 X 1585 w Rudnej k. Głogowa,zm. 17 II 1647 w Lesznie, ewang. duchowny, autorpieśni i prozy religijnej.

  Pierwsze utwory poetyckie pt. Gebetbuch, darinnen 100Gebete wydał 1609 podczas nauki (od 1604) w książęcym gimnazjumw Brzegu; w tymże roku udał się do Strasburga,gdzie wstąpił na uniw., ale już...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt

Do góry