Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HEISELER BERNT von

  ur. 14 VI 1907 w Brannenburgu(Bawaria), zm. 24 VIII 1969 tamże, pisarz.

  Po nieukończonych studiach w Monachium i Tybindze zająłsię pisarstwem; do 1938 brał udział w ruchu nar.-socjalist.;po II wojnie świat, był m.in. członkiem Deutsche Akademiefür Sprache und Dichtung (do 1954) i WestberlinerAkademie der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINE HEINRICH

  ur. 13 XII 1797 w Dusseldorfie, zm.17 II 1856 w Paryżu, niem. prozaik, poeta i publicysta.

  Początkowo kształcił się w zawodzie kupieckim, potemrozpoczął studia prawnicze w Bonn, Getyndze i Berlinie (słuchałm.in. wykładów G.W.F. —» Hegla); 1825 wstąpił do Kościołaewang.augsb. ; w tymże roku uzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /5 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEISENBERG WERNER

  ur. 15 XII 1901 w Würzburgu,zm. 1 II 1976 w Monachium, fizyk, współtwórca współcz.mechaniki kwantowej.

  W 1927 został profesorem uniw. w Lipsku, 1941 prof, idyr. Instytutu ces. Wilhelma w Berlinie, 1946-70 był dyr. InstytutuFizyki i Astrofizyki Maxa Plancka w Getyndze (przeniesionego1958 do Monachium); 1932...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /6 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINEN ANTON

  ur. 12 XI 1869 w Buchholz k. Erfurtu,zm. 3 I 1934 w Rickelrath k. Mönchengladbach, niem. pedagogkat. i działacz oświatowy.

  Studia teol. ukończył w Bonn i 1892 wstąpił do seminariumduch. w Kolonii, gdzie 1893 przyjął święcenia kapł.; nast. pracował jako duszpasterz w Mülheim; przeniesiony 1898 doEupen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEISTERBACH, Heisterbacum, Vallis Sancti Petri

  Dawneopactwo cystersów k. Bonn w Nadrenii.

  W ufundowanym 1189 przez abpa Kolonii, Filipa z Heinsbergu(zm. 1191), opactwie H. osiedlili się mnisi z —» Himmerod;największy rozkwit opactwa nastąpił w 1. poł. XIIIw. (m.in. 1215 założono klasztor Marienstatt, Westerwald);upadek materialny H., spowodowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDENSTAM VERNER von

  ur. 6 II 1859 w Olshammark. Örebro, zm. 20 V 1940 w Övralid (Östergötland), szwedz.pisarz.

  W młodości wiele podróżował (byt m.in. w Egipcie, Palestynie,Syrii); zdobył wykształcenie malarskie w Rzymie i Paryżu;od 1884 przebywał w Szwajcarii (poznał tu A. Strindberga);1887 powrócił na stałe do kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGGE, Frauen der Hegge, Christliches Bildungswerk die Hegge

  Kat. stowarzyszenie żeńskie, zainicjowane 1945 wWarburgu k. Paderborn przez Theodericha Kampmanna wcelu formowania młodzieży w duchu katolickim.

  H. zajmuje się prowadzeniem dla młodzieży żeńskiej rekolekcji,kursów wakacyjnych oraz dokształcania rei. za pomocąwspółcz. środków przekazu; początki H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGLIZM

  Szkoła filoz. pozostająca pod wpływemG.W.F. -» Hegla, utworzona 1830 w Tybindze (z udziałemD.F. —> Straussa i F.T. Vischera), z której 1835 (główniewskutek różnic poglądów na temat —» absolutu) wyodrębniłasię prawica (szkoła staroheglowska) i lewica (szkoła młodoheglowska)oraz centrum; lewica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /13 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDE JERZY WOJCIECH ks.

  ur. 3 X 1706 w Praslitachk. Lidzbarka Warm., zm. 6 VI 1765 w Lidzbarku, historyk.

  Po studiach teol. w Braniewie, 1729 przyjął tam święceniakapł. i nast. był wik.; 1737 został prob, w Grzędzie, 1745 wKwiecewie, a 1754 archiprezbiterem w Lidzbarku.

  W kroniceArchivům vêtus et novum Ecclesiae...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEGEL, Haegel, Hoegel KONSTANTY

  ur. 18 II 1799 wWarszawie, zm. 20 VII 1876 tamże, rzeźbiarz i pedagog.

  Studiował1819-23 na Oddziale Sztuk Pięknych UW, nast. 1823--27 i 1829-30 w Akademii św. Łukasza w Rzymie i AkademiiFranc; po powrocie do kraju został 1844 prof, rzeźby i rysunkuornamentacyjnego w warsz. Szkole Sztuk Pięknych, apo jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt

Do góry