Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HELENOPOLIS

  Nazwa miast związanych z imieniemśw. —» Heleny, matki ces. Konstantyna Wielkiego; jako łac.bpstwa tytuł, miasta te błędnie są ze sobą identyfikowane.

  1. H. in Bithynia (Hersek w pn.-zach. Turcji), początkowoosiedle Drepanum (miejsce urodzenia św. Heleny), 327 odbudowaneprzez Konstantyna Wielkiego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEITZMAN MARIAN

  ur. 20 X 1899 w Brodach, zm. 18XI 1964 w Saint Paul (Minnesota, Stany Zjedn.), historyk filozofii.

  Studiował 1921-25 filozofię i historię na UJ (doktoratuzyskał 1925) oraz historię filozofii w Paryżu pod kierunkiemE. Gilsona; od 1930 wykładał jako docent, a 1933-39jako prof, na UJ; był współred...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEJDUŠKA JURIJ

  ur. 19 IV 1874 w Hórkach k. Kamjenca(Łużyce), zm. 8 V 1956 w Budziszynie, redaktor.

  Studiowałw serb. seminarium duch. w Pradze; od 1898 pracowałjako duszpasterz w Chróscicach i Seitendorf, 1900 w Budziszynie;był prob, w Reichenau k. Żytawy, a od 1912 serb.kościoła w Budziszynie;

  1926 został kanonikiem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINER FRANZ XAVER

  ur. 28 VIII 1849 w Atteln k.Paderborn, zm. 13 lub 14 VII 1 9 1 9 w Buldern k. Coesfeld,kanonista.

  Po święceniach kapł. został 1883 prob, w Dessau,a 1887 prof, prawa kan. w seminarium duch. w Paderborni 1889 na uniw. we Fryburgu Br.; założył i był dyrektorem(1896-1908) Collegium Sapientiae we Fryburgu -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINRICH JOHANN BAPTIST

  ur. 15 IV 1 8 1 6 w Moguncji,zm. 9 II 1 8 9 1 tamże, działacz kat., dogmatyk.

  Po studiach prawniczych 1834-37 w Giessen, uzyskał 1 8 3 7doktorat i rozpoczął pracę w sądzie apelacyjnym w Moguncji;1840 habilitował się w Giessen; 1842-44 studiował teologię wTybindze, Fryburgu Br. i w seminarium mogunckim;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEILER FRIEDRICH

  ur. 30 I 1892 w Monachium, zm.28 IV 1967 tamże, religioznawca, filozof, teolog i działaczekumeniczny.

  1. Ż y c i e  i  d zi a ł a 1 n o ś ć - Pochodził z kat. rodziny bawarskiej;po studiach orientalistyki (indologia), psychologii,filozofii, historii religii i teologii na uniw. w Monachium uzyskał1917...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /9 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINRICH WŁADYSŁAW

  ur. 9 I 1869 w Warszawie, zm.30 VI 1957 w Krakowie, filozof, psycholog i pedagog.

  Po studiach 1889-94 psychol. i filoz. w Monachium i Zurychu,gdzie doktoryzował się u R. —» Avenariusa (na podstawierozprawy Bemerkungen zur neueren physiologischen Psychologiein Deutschland, Z 1894), został 1897 asystentemprzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEILIGENKREUZ

  Opactwo cysterskie k. Wiednia, założone1134-35 przez księcia austr. —» Leopolda III na prośbęjego syna Ottona, abpa Freisingu, i zasiedlone mnichami z— Morimondu; 1187 po sprowadzeniu z Jerozolimy relikwiidrzewa Krzyża św. przyjęło nazwę H. zamiast pierwotnej AmSattelbach (in valle nemorosa).

  Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEINSIUS DANIEL

  ur. 9 1 1580 w Gandawie, zm. 25 II1655 w Lejdzie, pisarz.

  Po studiach (od 1594) prawa i grekina uniw. we Franeker i Lejdzie H. prowadzii od ok. 1602wykłady z języków staroż. i prawa; 1607 został bibliotekarzemoraz historiografem króla Gustawa II Adolfa; 1618-19był sekretarzem synodu do Stanów Ogólnych Zjedn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIMBUCHER MAX

  ur. 10 VI 1856 w Miesbach (Bawaria),zm. 24 VIII 1946 tamże, kat. teolog i historyk.

  Po ukończeniu studiów filoz.-teol. w Monachium i przyjęciu1883 święceń kapł. był prefektem niższego seminariumduch. we Freisingu; 1887 habilitował się z teologii na uniw.w Monachium; 1891-1924 był profesorem apologetyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Spirydion Dodano /16.10.2012 Znaków /1 575

  praca w formacie txt

Do góry