Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HELENA

  Diecezja w pn.-zach. części Stanów Zjedn.(stolica stanu Montana) eryg. 7 III 1884 z wikariatu apost.Montany (powstałego 1868), sufr. Portland in Oregon; początkowoliczyła 15 000 katolików, 7 kościołów par. i 5 stacjimis. dla Indian.

  Za rządów pierwszego ord. LB. Brondela(1884-1903) duszpasterstwo po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEJNAŁ

  Gatunek lit., w staropol. okresie pieśń jutrzennaoparta na motywie porannego zawołania strażnika nocnego,głoszącego nastanie świtu i czasu na modlitwę; zazwyczajskładała się z 3-wersowych strof (hejnałowa strofa), z którychpierwsza rozpoczynała się słowami H. świta; istotną rolępełniła bibl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIADE - RÀDULESCU, Eliade - Rádulescu ION

  ur. 6I 1802 w Tîrgovi§te, zm. 27 IV 1872 w Bukareszcie, poeta,działacz polit, i publicysta.

  Od 1815 H. uczył się w gr. szkole w Bukareszcie i w gimnazjumG. Lazara, w którym nast. 1820-28 wykładał matematykęi gramatykę; od 1829 wydawał w Jassach pierwsze rum.pismo „Curierul románese" oraz dodatek lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA, Flavia Julia Augusta Św.

  ur. w poł. III w. wDrepanum (Bitynia) albo Niszu (Serbia), zm. ok. 328-330 wNikomedii, matka ces. Konstantyna Wielkiego.

  Pochodziła prawdopodobnie z plebejskiego stanu; byłażoną (do 292) lub konkubiną ces. Konstantyna Chlorusa. Poobjęciu 306 władzy przez ces. Konstantyna otrzymała godnośćaugusty wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /10 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HEJNAŁ MARIACKI"

  Ilustrowany mies. (1957-59dwutygodnik) o charakterze informacyjno-publicystycznym,poruszający tematykę rei., polit., społ., hist, i kulturalną, wydawanyod 1957 przez —» Chrześcijańskie StowarzyszenieSpołeczne (od 1989 Unię Chrzęść.-Społ.) w celu nawiązaniakontaktów z Polonią na Zachodzie (od 1989...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIAND

  Niemiecki, średniow. aliteracyjny epos oChrystusie (5983 wiersze; najważniejszy dokument piśmiennictwastarosaskiego) napisany ok. 822-840 z polecenia ces. LudwikaI Pobożnego przez nieznanego autora saskiego.

  W eposie wykorzystano najprawdopodobniej komentarzedo Ewangelii (Bedy Czcigodnego do Mk i Łk, Rabana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA GUERRA bł.

  ur. 23 VI 1835 w Lukce (środk.Włochy), zm. 11 IV 1914 tamże, założycielka zak. zgromadzeniaoblatek —» Ducha Świętego (V 6 ).

  Pochodziła z wielodzietnej rodziny szlacheckiej; znając językł a c , czytała pisma zach. ojców Kościoła i średniow. pisarzykośc; 1855-65 działała w sekcji pań —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEKATE

  Gr. bóstwo chtoniczne, prawdopodobnie pochodzeniakaryjskiego (H. poświęcony był rodzaj ryby, jakodar typowy dla bóstw podziemnych); bywa utożsamiana z Artemidą,Selene (jako bogini księżyca), Demeter i Persefona(jako bogini podziemi).

  Pierwsza wzmianka o H. pojawia się w formie hymnu wTeogonii Hezjoda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELENA SZWEDZKA, Elin z Skövde Św.

  zm. 31 VII1160 k. Götene (Szwecja).

  Pochodziła z wpływowej rodzinychrzęść; wcześnie zostawszy wdową, podjęła pracę charytatywną,wspierając też materialnie ewangelizację krajówskand.; ufundowała kościół w Skövde i Götene; ok. 1159pielgrzymowała do Ziemi Świętej, a po powrocie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEKSAEMERON

  (gr. heks sześć, hemera dzień), określeniekapłańskiego opisu — stworzenia świata (Rdz 1,1--2,4a); termin został wprowadzony przez — Filona z Aleksandrii,a do chrzęść, słownictwa teol. włączył go Teofil zAntiochii (II w.);

  odtąd był stosowany w tytułach komentarzydo bibl. opisu stworzenia świata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt

Do góry