Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HELIODOR bp.

  zm. ok. 400. Byt bpem Trikki w Tesalii;wg Sokratesa Scholastyka (HE V 22) pod groźbą utratyurzędu zobowiązał żonatych przyjmujących święcenia do zachowywaniawstrzemięźliwości płciowej.

  Przypisuje mu sięautorstwo poczytnej w Bizancjum, a także w renesansowejEuropie, wartościowej pod względem lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOGABAL, Varius Avitus Bassianus

  ur. ok. 204 wEmesie lub w Rzymie, zm. 11 III 222 w Rzymie, od 218 cesarzrzym. z dynastii Sewerów.

  Wychowywany był na dworze ces. Karakalli, po któregozamordowaniu (217) nowo wybrany ces. Makrynus zmusił H.do przeniesienia się do Emesy, gdzie został arcykapłanemsyr. boga Słońca (sem. Elah Gabal - Pan Góry...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOPOLIS (1)

  (gr. helios słońce, polis miasto), bibl.On (Rdz 41,45; Ez 30,17), miasto egip., którego ruinyznajdują się 10 km na pn. od Kairu oraz lac. bpstwo tytularne.

  W okresie II dynastii (ok. 2750 prz.Chr.) H. było znanejako ośrodek kultu Słońca. Kapłani H. stworzyli panteon zw.wielką dziewiątką bóstw (—» Egipt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOPOLIS (2)

  (syr. Baalbek w Libanie), łac. abpstwotytuł, w rzym. prowincji Fenicja II oraz siedziba wsch. bpstwkat. i niekatolickich.

  Bpstwo H., założone prawdopodobnie w II w., od IV w.zależne było od metropolii w Damaszku; bpi znani z V w.;upadło w VII w. po zdobyciu przez Arabów; od XVII w. jestłac. abpstwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELICZE, Halicz, Halitz

  Rodzina drukarzy krak.; trzejbracia H. byli synami Chaima z Halicza; od 1534 prowadzilina Kazimierzu (Kraków) pierwszą w Polsce drukarnię hebr.;ich przejście 1 5 3 7 z judaizmu na katolicyzm doprowadziło dobojkotu drukarni przez Żydów, których król Zygmunt I Staryukarał nakazem wykupienia całej produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOCENTRYZM

  (gr. helios słońce, łac. centrum środek),teoria wg której Słońce jest środkiem układu planetarnego,a Ziemia jako jedna z planet obiega Słońce (przeciwstawnado —> geocentryzmu).

  Prekursorami teorii h. byli w starożytności gr. Hiketas, Filoaosz Krotonu, Ekfantos, Heraklides z Pontu, Seleukos zSeleucji i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEKSAPLA

  (gr. Biblia hexapla), główne dzieło — Orygenesaz zakresu krytyki tekstu bibl. (ok. 50 tomów), któreporównuje różne gr. tłumaczenia Biblii z TH; H. zestawiasynoptycznie w 6 kolumnach: TH w piśmie kwadratowym,TH w transkrypcji gr. i gr. tłumaczenia - Akwili, Symmacha,LXX oraz Teodocjona.

  Do niektórych ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELFTA

  Klasztor cysterek w Saksonii, średniow. ośrodekżycia intelektualnego i mistyki.

  H. stanowiła od 1258 kontynuację klasztoru w Mansfeld(zał. 1228 przez hrabiego Burcharda, nast. przeniesionego1234 do Rossdorf); za opatki Gertrudy z Hackeborn (1251--92) klasztor uzyskał znaczne nadania ziemskie i patronat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELD HEINRICH

  ur. 6 VI 1868 w Erbach (Taunus), zm.4 VIII 1938 w Ratyzbonie, kat. działacz społ., publicysta.

  Po studiach w Strasburgu i Marburgu współpracował jakodziennikarz z „Pfälzer Boten", a nast. z „Regensburger Morgenblatt";jeszcze w czasie studiów podjął działalność polit,w Volksverein für das katholische...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELGESEN POUL, Paulus Heliae OCarm

  ur. ok. 1485w Varbergu (Szwecja), zm. 1534, teolog-polemista.

  Do zakonu wstąpił w Hełsing0r (Dania); 1519-22 był regensemkolegium zak. w Kopenhadze, wykładowcą teologiina tamtejszym uniw. i 1522-34 prowincjałem duńskim. Niechętnyscholastyce, przełożył na język duń. pisma —» Erazmaz Rotterdamu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt

Do góry