Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HELMHOLTZ HERMANN LUDWIG

  ur. 31 VIII 1821 w iPoczdamie, zm. 8 IX 1894 w Charlottenburgu pod Berlinem,fizyk, fizjolog i filozof.

  Był prof, fizjologii w Królewcu (1849-55), a nast. anatomiii fizjologii w Bonn (1855-58), fizjologii w Heidelbergu (1858--71) i fizyki w Berlinie (1871-88); 1888 został pierwszym dyr.Instytutu Fizyki i Techniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIŚCI, hellenistoi

  Ludzie mówiący językiem gr.i równocześnie czujący się —» Grekami (sens przechodni czasownikahellenizein); ulegli wpływom prądu myślowo-kulturowego,zw. —> hellenizmem, przyjęli kulturę, zwyczaje i myśleniehellenist., chociaż nie wywodzili się z plemion gr.; —>hellenizacji uległa m.in. znaczna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA

  (gr. Hellen Grek), proces przenikaniai dominacji kultury gr. (—> Grecy 2), najpierw na Bliski iDaleki Wschód, a nast. do cesarstwa —» rzymskiego, umożliwiającypoprzez asymilację z dokonaniami rodzimymi powstaniekultury hellenist. (—» hellenizm);

  także wpływ klasycznejkultury gr. (przede wszystkim języka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W PIŚMIE ŚW.

  Od III w. prz.Chr. proces h. ujawnił sięw Palestynie oddziałując na religię żyd. i prowadząc niekiedydo podważenia jej zasad oraz do przejmowania hellenist.obyczajowości; przemiany te były wspierane niejednokrotnieprzez panujących (np. —» Antioch IV Epifanes, Jazon, Menelaos);

  proces ten spotkał się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W DZIEJACH TEOLOGII

  Chrześcijaństwo od początkurozwijało się w środowiskach pozostających pod wpływemhellenizmu; począwszy od zhełlenizowanej Antiochii prowadziło misje wśród pogan, w wyniku czego nasilił się procesobustronnego oddziaływania; środkiem komunikacji był —»grecki język (koine); wyrażane w nim treści...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /9 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZACJA - W GENEZIE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Ujawniające się nawielu płaszczyznach związki z kulturą hellenist. byly podstawąwyprowadzania (szczególnie od czasów odrodzenia) skrajnychteorii, wg których chrześcijaństwo miało wyrosnąć z hellenizmu oraz ulegać całkowitej h. (np. pod wpływem h. PawełApostoł miał przekształcić pierwotny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /10 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM

  (gr. hellenismos), okres lub forma kulturypowstałej w następstwie zdobywczych wojen AleksandraWielkiego i wzajemnego oddziaływania kultury gr. i orientalnej,opartej w podstawowych elementach na ideałach i pojęciachstaroż. — Greków, czyli na kulturze helleńskiej (330prz.Chr. - 30 prz.Chr.); po podboju Egiptu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOS

  (gr. słońce), gr. bóg Słońca, źródło światła iżycia, pan wzroku (leczył ślepotę oraz karał nią przestępców),syn tytana Hyperiona i tytanki Tei, małżonek Perseis.

  Wg Homera H. był bogiem, który wszystko widzi i słyszy,dlatego uznawano go za świadka czynów ludzkich (wzywanogo podczas przysięgi)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM - DZIEJE

  H. kształtował się w dobie upadku —» Fenicji istopniowego zdobywania znaczenia przez —» Grecję ( I ) ; najczęściejpoprzez handel Grecy kolonizowali miasta i krajeWschodu; w V I I - V w. prz.Chr. zaczęły powstawać w AzjiMn. osady gr., w których używano języka —» greckiego,przyjmowanego przez ludność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIODOR Św. bp.

  ur. ok. 3 3 5 , zm. ok. 4 0 7 prawdopodobniew Altinum (pn. Włochy).

  Porzucił karierę wojskowądla życia ascet., które od ok. 3 7 0 prowadził w Akwilei wkręgu bpa Waleriana (wraz z Hieronimem, Chromacjuszem iRufinem z Akwilei); przebywał nast. w Syrii i PalestynieHieronim Ep. 3, 2; 4, 1; 5, 2; 6...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt

Do góry