Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HELVÉTIUS CLAUDE ADRIEN

  ur. 26 I 1715 w Paryżu,zm. 26 XII 1771 tamże, filozof.

  Był synem nadwornego lekarza; studiował w kolegium jez.w Paryżu; pod wpływem lektur J. Locke'a (empiryzm, psychologizm),B. Fontenelle'a, franc. —» encyklopedystów (doczesnetraktowanie życia, odnowienie ludzkości przez naukę),D. Hume'a i ang...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELWECKIE WYZNANIE WIARY

  Nazwa oznaczająca(łącznie lub rozłącznie) 3 pisma wyznaniowe —» ewangelickoreformowanegoKościoła ( I I , I V ) , które odegrały ważną rolęw procesie stabilizacji tego nurtu reformacji szwajc. - Pierwszakonfesja helwecka (Confessio helvetica prior - CH I ) ,Druga konfesja helwecka (Confessio helvetica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELMOLD

  ur. ok. 1120, zm. po 1177 w Bosau (Szlezwik-HoIsztyn), niem. kronikarz.

  W Brunszwiku był 1139-42 uczniem Gerolda (późniejszegobpa Lubeki), a 1147-53 kształcił się u kanoników regularnychw Neumünster; 1156 został prob, w Bosau; 1167-72 z inspiracjiGerolda napisał Chronica Slavorum (F 1556, B 19633;Helmolda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENIZM - PROBLEMATYKA

  H. nie stanowił jednolitego systemukulturowego; wyróżnia się w nim wiele postaw i zjawisk oddającychjego specyfikę, przede wszystkim —> uniwersalizm i-» kosmopolityzm, wyrażający się w otwartości i łatwym asymilowaniuwartości kulturowych pozostających pod jegowpływem ludów; postawę tę niewątpliwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /6 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELMONT FRANCISCUS MERCURIUS van

  ur. 20 X 1614w Vilvoorde k. Brukseli, zm. 1699 w Berlinie, filozof i lekarz.

  Prowadził awanturnicze życie w Austrii, Włoszech, Angliii Niemczech; 1662 wszedł w konflikt z —» inkwizycją. Rozwinąłsformułowaną przez swego ojca (Jana Baptiste) i Paracelsusadoktrynę —> witalizmu, wykorzystując pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLEPUTTE GEORGE AUGUSTE

  ur. 31 VIII 1852 wGandawie, zm. 22 II 1925 w Lowanium, flamandzki działaczkat.-społ., polityk.

  Po studiach inżynierskich pracował w zarządzie koleipaństw., a nast. jako prof, architektury i budownictwa konstrukcyjnegouniw. w Lowanium (1876-1907); związany zBractwem św. Michała (o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELSINKI

  Miasto, stolica Finlandii (od 1842), kat. diecezjaobejmująca całą — Finlandię (II 3) oraz diecezja prawosławna.Osadzie targowej, zał. 1550 przez króla szwedz. Gustawa IWazę obok dzisiejszego miasta, 1569 król Jan III Waza nadałprawa miejskie; 1640 przeniesiono H. na obecne miejsce;1828 został przeniesiony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLER JOMTOW LIPMAN

  ur. 1579 w Wallerstein (Bawaria),zm. 7 IX 1654 w Krakowie, żyd. teolog.

  StudiowałTalmud w Mistku i Pradze; był rabinem w Mikulovie (1624),Wiedniu (1625) i Pradze (1627), gdzie kierował też szkołątalmudyczną (—> jesziwa); oskarżony o działalność przeciwpaństwu i religii kat. został 1629 aresztowany i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLER VITUS

  ur. 3 V 1882 w Tauberrettersheim (Bawaria),zm. 18 X 1956 w Würzburgu, kat. publicysta, działaczspol. i polityk.

  Publikował artykuły z zakresu zagadnień polit, i gosp. w„Fränkisches Volksblatt" i „Fränkische Bauern", a nast. wzał. przez siebie 1918 tygodniku „Das Neue Volk", który byłod 1920 organem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLO ERNEST

  ur. 4 XI 1828 w Lorient (Bretania),zm. 14 VII 1885 tamże, kat. publicysta i myśliciel.

  Po ukończeniu 1843 Liceum im. Ludwika Wielkiego w Paryżu,studiował prawo; praktykę adwokacką przerwał 1848,by poświęcić się studiom filoz. i teol.; włączywszy się w dziełoprzebudowy katolicyzmu franc, redagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt

Do góry