Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HEN(N)RICH JOSEPH OFMCap

  Imię zak. Kilian, ur. 9XI 1880 w Leeuwarden (pn. Holandia), zm. 23 XI 1946 wNowym Jorku, działacz spot., pisarz rei., pedagog.

  W 1900 wyemigrował do Stanów Zjedn. i wstąpił 1904 dozakonu w Mount Calvary (Wisconsin); po studiach filoz.-teol.w seminariach zak. przyjął 1911 święcenia kapł.; pracowałjako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEGUIER JÉRÔME OP

  ur. 1633 w Saint-Omer(pn.-wsch. Francja), zm. 13 III 1712 tamże, teolog, polemista.

  Do zakonu wstąpił ok. 1649 w Saint-Omer; po studiachfiloz.-teol. w seminarium zak. w Douai przyjął ok. 1657 święceniakapł., a nast. był wychowawcą kleryków, wiceregensem(1667-69) i regensem studium zak. (1669-72) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOCH

  (hebr. chanak poświęcić), „siódmy po Adamie"patriarcha (Jud 14), potomek Seta, syn Jereda, ojciecMetuszelacha (Rdz 5,18-24; 1 Krn 1,3), żył 365 lat.

  Wg Rdz 5,24 H. żył „w przyjaźni z Bogiem, a następnieznikł, bo zabrał go Bóg"; z jednej strony podkreśla to sprawiedliwośćH., z drugiej zaś uwidacznia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /4 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEMANN FRANZISKUS SAC bp.

  ur. 27 X 1882 wHolthausen (Westfalia), zm. 17 I 1951 w Pinelands k. Kapsztadu,misjonarz.

  Do stowarzyszenia wstąpił 1899 w Limburgui 1907 przyjął święcenia kapł., po czym udał się na misje doMiniaba w Kamerunie; 1913 został bpem (z prawem następstwa)w prefekturze apost. Kamerunu; od 1914 zarządzał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOLOGIA

  (gr. hen jeden, logos słowo), nauka o —jedności; także teoria metafiz. (postać lub część —» ontologii),teoria jedynego —> bytu (I 2) przeciwstawionego niebytowilub teoria, że byt jest konstytuowany przez jedność.

  Twórcąh. był Parmenides, który za pomocą analizy pojęć stworzyłteorię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNEPIN Louis OFM

  ur. 4 VII 1640 w Ath (Belgia),zm. po 1701 prawdopodobnie w Rzymie (lub Utrechcie), misjonarz,podróżnik i badacz Ameryki Północnej.

  Do zakonu wstąpił przed 1660 w Béthune (pn.-wsch. Francja)i ok. 1666 przyjął święcenia kapł.; w czasie wojny hiszp.--franc. 1673-74 był kapelanem; nast. udał się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOTEIZM

  (gr. henos jeden, theos bóg), forma wierzeńrei. polegająca na oddawaniu czci (modlitwa, ofiara) pojedynczemu bóstwu określonego —> panteonu, w sposób jakbybylo ono w danej chwili najwyższe i absolutne (—» monolatria).

  Terminem h. posłużył się po raz pierwszy F.W.J.Schelling na określenie względnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENNI JOHN MARTIN abp.

  ur. 13 VI 1805 w Misanenga(Szwajcaria), zm. 7 IX 1881 w Milwaukee, historyk Kościoła,duszpasterz.

  Studiował w Sankt Gallen i Lucernie w Szwajcarii, a od1829 w seminarium w Bardstown w Stanach Zjedn., gdzietegoż roku przyjął święcenia kapł.; wykładał nast. filozofięw seminarium duch. w Cincinnati; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENLE RICHARD SVD

  ur. 21 VII 1865 w Stetten (Badenia-Wirtembergia), zm. 1 XI 1897 w Czantjaczuang (pd.Szantung, Chiny), misjonarz, męczennik.

  Do zgromadzeniawstąpił 1880 w Steyl (Holandia) i 1888 przyjął święceniakapł., po czym 1889 wyjechał do Chin, gdzie prowadził działalnośćmis. w wikariacie apost. Jenczou (Cyjang);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOTIKON

  Edykt ces. Zenona z 482, zmierzający dopojednania katolików z monofizytami (—> monofizytyzm).

  Po wyjaśnieniu nauki o jednej osobie i 2 naturach w Chrystusie(—» diofizytyzm) na —> Chalcedońskim Soborze (451)uformowała się na Wschodzie opozycja antychalced., którąpoparli głównie monofizyci z Egiptu (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 984

  praca w formacie txt

Do góry